Pieteikuma anketa atbalstītājiem

Pieteikuma anketa atbalstītājiem


Rekvizīti


NODIBINĀJUMS: Baznīcu Nakts fonds
REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 40008214405
KONTA NUMURS: LV14HABA0551037490653


Nodibinājumam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Sirsnīgs paldies par atbalstu!