Vecumnieki


Valmieras Svētā Sīmaņa


Valdemārpils ev. lut. baznīca


test


Svētā Jēkaba kapela


Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīca


Sātu evaņģēliski luteriskā baznīca


Rūjienas Svētā Bērtuļa evanģēliski luteriskā baznīca


Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca


Puzes baznīca


Programma Puzes baznīcā 7. jūnijā 20.00 līdz 23.00

Psalmu lasījumi

Dziesmas Dieva godināšanai

Smilšu kino ( SIA Deserto demontrējumi)

Liepājas sv.Jāzepa Romas katoliskā baznīca


Liepājas Sv. Dominika baznīca


Latvijas Jaunapustuliskā baznīca


Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze


Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda Romas katoļu draudze


Ēberģes baznīca


18:00 – 18:10      Aicinājums uz pirti. Baznīcas zvana skaņas.

18:10 – 18:30      Iepazīstināšana ar pirts lietošanas noteikumiem. Mācītāja Aigista Pinkas ievadruna par to, kāda simboliska līdzība ir grēknožēlai un pirtij.

18:30 – 19:30      Pēršanās ar pirtsslotu. “Profilakses nolūkā” nedaudz ieskatīsimies baznīcas pagrabos esošajās kapenēs. Grēka alga ir nāve, tāpēc brīdi padomāsim ko katrs esam darījuši nepareizi. Izsūdzēsim mācītājam un  cits citam ko esam grēkojuši.

19:30 – 21:00      Mazgāšanās upē. Ejam uz blakus esošo Susējas upi, kur mācītājs pasludina grēku piedošanu. Sadraudzība pie kopīga tējas galda.

21:00 – 21:10      Lūgšana: “Mūsu Tēvs”.

21:10 – 22:30      Pēc pirts – kā no jauna piedzimis. Kopīga sadziedāšanās ar vokāli instrumentālo grupu:                        “Ziepes acīs.”

22:30 – 23:30      Kopīga lūgšana mācītāja vadībā par Ērberģi, draudzi, un citi aizlūgumi, laiks pārdomām klusumā, lūgšanu svecīšu aizdegšana.

Draudze “Gars un Patiesība”


Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle


Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca


Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca


Bērzes evanģēliski luteriskā baznīca


Baldones draudze


Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā


Programma vēl nav iesūtīta