Zvārdes baznīcas drupas


Zeltiņu evanģeliski luteriskā baznīca


Zaubes ev. lut. baznīca


Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze


Velēnas evanģēliski luteriskā baznīca


Vecumnieku evaņģēliski luteriskā baznīca


Vecās Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīca


18.00 Baznīcu Nakts atklāšana

19.00 Koncerts. Piedalās LU jauktais koris Aura (diriģents Edgars Vītols) un Nīderlandes klarnešu ansamblis/orķestris LIGNUM (diriģents Hendrik Jan Lindhout)

20.00 Koncerts. Piedalās Kristīne Adamaite (ērģeles) un Mareks Romanovskis (flauta)

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

21.10 Stāsti par Ģertrūdi. Stāstīs Dita Kuģeniece

21.45 Koncerts. Piedalās LU jauktais koris Aura (diriģents Edgars Vītols) un Nīderlandes klarnešu ansamblis/orķestris LIGNUM (diriģents Hendrik Jan Lindhout)

22.30 Tezē lūgšana

Pagrabstāvā, Lutera zālē:

19.30 Diskusija “Pilsēta. Vide. Cilvēks. Baznīca”

Pasākuma laikā darbosies kafejnīca

VARAKĻĀNU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE


Baznīcu nakts programma

Varakļānu Romas katoļu draudzes

Sv. Viktora kapelā

07.06.2019.

20:00 – sv. Mise, kurā piedalīsies amsamblis no Daugaupils Vissvētās Jēzus Sirds draudzes un kustības Pro Sanctitate apustuliskās oblātes (konsekrētās

māsas) Liliane Bertrand un Rita Refalo un citi kustības dalībnieki;

21.00  –  gaŗīgo dziesmu koncerts amsambļa izpildījumā

21:30 – prezentācija “Kas ir kustība “Pro Sanctitate?”

22:00 – “Pro Sanctitate” un citu muzicējošo jauniešu

garīgās mūzikas koncerts “Tu esi gaidīts

 

23:00 – 24:00 grāfu Borhu kapeņu apmeklējums;

Vangažu ev.lut. draudze


Vānes ev. lut. baznīca.


18:00 – 24:00 – fotoizstāde “Kurzemes eņģeļi”. izstādes autore Iveta Skrastiņa

18:00 – 24: 00 – ekskursija cauri gadsimtiem Vānes baznīcā. Vadītāja Mārīte Bērziņa

19:00 – 20:00 – vijoļmūzikas koncerts. Uzstāsies Edgars Ziņģe

20:00-21:00 – muzikāls sveiciens no Valdiķiem. Uzstāsies ansamblis “DoReMi” vadītāja Dz.Linde

21:00 – lūgšana “Mūsu Tevs”

18:00 – 22:00 – darbosies keramikas darbnīca,kurā varēs pagatavot katrs savu zvaniņu (Vānes baznīcas zvanam – 445) , sadraudzība pie tējas un ugunskura

Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca


Valles evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 Pulcēšanās pie baznīcas un baznīcas zvana kopīga iezvanīšana

18.20 Mācītāja uzruna

19.00 Skaistkalnes pūtēju orķestris kopā ar Daini Rijkuru

20.00 Sadraudzība pie tējas galda, foto orientēšanās baznīcā

21.00 Lūgšana “Tēvs Mūsu”

21.10 Himna un lūgšana par Latviju

21.20 Donnas Bondarenko koncerts

22.00 Draudzes stāsti draugiem

22.40 Smilšu kino “Vecumnieki”

23.00 Lūgšana sveču gaismā

23.15 Pārsteigums izturīgākajiem – filma

Valdemārpils ev. lut. baznīca


Valdemārpils ev. lut. draudzes programma

18:00 Baznīcu nakts atklāšana, baznīcas apskate

18:30 Sieviešu kora “Līga”  (Rīga) koncerts

19:15 Dundagas baptistu jauniešu uzvedums un dziesmas

20:00 Sieviešu vokālā ansambļa “Kaprīze” (Valdemārpils) koncerts

21:00 Lūgšana, himna un draudzes lektora noslēguma vārdi

22:00 Baznīcu nakts noslēgums

Usmas baznīca


17:50 – 18:00 – Zvana skaņas

18:00 – 18:10 – Ievadvārdi

18:10 – 19:30 – uzkodas un norimšanās, mūzika, kopīga svecīšu iedegšana uz altāra,

lūgšanu lapiņu rakstīšana

19:30 – 20:30 – kopīga gleznas

“Usmas baznīca – Gaisma Latvijai” zīmēšana, mūzika

20:30 – 21:00 – Bībeles un dzejas lasījumi, mūzika

21:00 – 21:30 – Lūgšana “Mūsu Tēvs”, lūgšana par Latviju, Usmu

21:30 – 22:20 – Mūsu draudzes pianistu F.Gaiļus un S.Villerušas Klasiskās mūzikas Klavierkoncerts

22:20 – 22:30 – kopīga gaismas ceļa iedegšana pie baznīcas

22:30 – 23:00 – Mācītāja uzruna un Lielā lūgšana (aizlūgumi no lūgšanu lapiņām u.c.)

23:00 – 24:00 – sadraudzības pankūku mielasts pie kopīgi klāta galda

*Visa vakara garumā baznīcā būs apskatāma Lilitas Visockas foto izstāde “Usmas skati”

UGĀLES BAZNĪCA


Trikātas Svētā Jāņa baznīca


Tilžas evanģēliski luterikā baznīca


test1


Tiek gatavota

Talsu Septītās dienas adventistu draudze


Svētā Jēkaba kapela


Sunākstes Baltā baznīca


Skultes Sv. Matīsa evaņģēliski luteriskā baznīca


Skujenes evaņģēliski luteriskā baznīca


Skujenes evaņģēliski luteriskās draudzes programma

18.00 Baznīcas zvana skaņas

18.10 Svētbrīdis (mācītāja v. i. evaņģēlists Juris Jeršovs)

18.30 – 22.00 Foto izstāde “Skujenes draudze laiku lokos”, “Skujenes baznīca” skolēnu zīmējumos, aktivitāšu starplaikos iespēja uzkāpt zvana tornī, apskatīt ērģeļu telpu

19.00 – 20.00 Sadraudzība baznīcas dārzā pie tējas, pankūku cepšana un cienāšanās

19.00 – 20.30 Pārdomu laiks “Esi mans miers” pie klusinātas mūzikas baznīcā, mandalu un bilžu “Dzīvnieki Bībelē” krāsošana

20.30 – 21.30 Koncerts “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi” ar Lūgšanu “Mūsu Tēvs…” 21:00 (vienota aktivitāte visās baznīcās”), draudzes un baznīcas apmeklētāju sadziedāšanās. Piedalās Alise Ketlere-Kaņepone (liriskais soprāns) un draudzes ansamblis.

21.30 Individuālas sarunas ar draudzes mācītāja v.i. evaņģēlistu J. Jeršovu

22.00 – 23.00 “Kad Dievs dzied tavā dvēselē” – dziesmas un dzeja pie ugunskura

23.00 -23.30 “Nāc, Jēzu, manā sirdī!” – meditācija, pārdomas

SKRĪVERU JAUNAVAS MARIJAS – MIERA KARALIENES baznīca


Skrīveru Jaunavas Marijas-Miera karalienes Romas katoļu draudzes programma

20.00 Koncerts “SKAŅU AINAVA”

Koncertā piedalās: Madara Behmane (flauta), Sanita Sprūža (kokle) un Ruta Kaprāne (ērģeles)

Programmā: P. Vasks, R. Dubra, E. Dārziņš,  J. S. Bahs, G. F. Hendelis, M. Granžani

21.00 Lūgšana “Tēvs Mūsu”

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca


Skaistkalnes Romas katoļu baznīca


Skaistkalnes Romas katoļu draudzes programma

Vokālie ansambļi baznīcā

20.00 Sv. Mise, piedalās Misas sieviešu vokālais ansamblis ” Vēja meitenes”

20.30 Tomes kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis

21.00 Mazsalacas vokālais ansamblis “Ēra”

21.30 Priestera uzruna, lūgšana un ekskursija pa Skaistkalnes Romas katoļu baznīcu

Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


Siguldas baptistu draudze


Siguldas baptistu draudzes programma

20.00 Gospel mūzikas koncerts Siguldas Evanģēliski Luteriskajā draudzē Baznīcas ielā 2. Piedalās Siguldas baptistu draudžu mūziķi un Romas katoļu baznīcas mūziķi un koris.

Septītās dienas adventistu Slokas draudze


Septītās Dienas Adventistu Rīgas 7. draudze


Septītās dienas adventistu Rīgas 7.draudzes

“BAZNĪCU NAKTS“ Programma

Piektdien, 2019.gada 07.jūnijā, Ģimnastikas ielā 43, Rīgā

Laiks Norise Paralēlās norises

no 19:00-23:00

19:00 -19:05 Ievadvārdi Grāmatu galds

Veselīga uztura degustācijas (līdz 22:00)

Veselīga dzīvesveida izstāde, iepazīšanās ar “Radīšana&veselība” programmu/materiāliem

Bērnu (vecumā līdz 10 g.) nodarbības (līdz 21:00)
Radošā darbnīca bērniem

“Ceļa Meklētāju” prezentācja, dažādas interesantas un praktiskas aktivitātes pusaudžiem (10 – 15 g.v.) Baznīcas pagalmā!

 

“Stāv rakstīts” – Mazās grupas nodarbību prezentācija. Kristietības pamati jeb Kas ir labā Evaņģēlija vēsts?

 

Anonīmās individuālo aizlūgšanu lapiņas

19:05 – 19:15 Prezentācija “Kas ir Septītās dienas adventistu draudze? ”
19:15 – 19:25 Garīgā tēma «Kā iepazīt Dievu?»
19:25 – 19:50 Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība
19:50 – 20:00 Brīvais laiks
20:00 -20:05 Ievadvārdi
20:05 – 20:15 Prezentācija “Kas ir Septītās dienas adventistu draudze?”
20:15 – 20:25 Garīgā tēma «Kā iepazīt Dievu?»
20:25 -20:50 Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība
20:50 – 21:00 Garīgā tēma “Lūgšana – dvēseles elpa”
21:00 – 21:10 Himnas dziedājums “Dievs svētī Latviju”,

Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

21:10 – 21:25 Garīgā tēma: «Kādai ir jābūt draudzībai? Kas par to teikts Bībelē?»
21:25 – 21:50 Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība
21:50 – 22:00 Brīvais laiks
22:00 – 22:45 Individuālas tikšanās ar mācītāju, pēc vajadzības
22:45 – 23:00 Aizlūgšanas par lūgšanu lapiņās esošajām vajadzībām

Septītās dienas adventistu Rīgas 1.draudze


Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudzes programma

18.00 – 18.30 Draudzes mācītāja uzruna

18.30 – 21.30 Stāsti, liecības un mūzika dievnama lielajā zālē

18.30 – 21.30 Ekskursija draudzes gida pavadībā – iespēja izstaigāt baznīcu, redzēt lielākās koka stabuļu ērģeles Latvijā un uzzināt aizraujošus faktus par Adventistu draudzi un tās vēsturi

18.30 – 21.30 Veselības stends “Pārsteidz mani!”

18.30 – 21.30 Saruna ar mācītāju un aizlūgšanas

18.00 – 22.00 Brīvais mikrofons un kopīga muzicēšana dievnama pagalmā

Septītās dienas adventistu Rēzeknes draudze


Iespēja iepazīties ar Septītās dienas adventistu Rēzeknes draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu sabiedrībai.

Programma:

19.00 Sākums

19.10 Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana

19.20 Kristīgā mūzika un dziesmas

20.00 Dieva bauslis – Sabats. Prezentācija un diskusijas

20.40 Dieva dotie veselības principi

21.00 Lūgšana Mūsu Tēvs un pārdomas par to

21.40 Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sievas lomas ģimenē”

22.00 Lūgšanas. Noslēgums

Visu vakaru: Ekskursijas pa dievnamu, foto izstāde, kristīgā literatūra, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.

Septītās Dienas Adventistu Liepājas draudze


Septītās dienas adventistu Liepājas draudzes programma.

18.00 Video vizītkarte “Adventists pasaulē”.

18.15 Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati “oriģināl dziesmas.

18.40 Draudzes vecākā uzruna.

19.00 Video vizītkarte “Adventists Eiropā”.

19.15 Bībeles lasījumi.

19.30 Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati “oriģināl dziesmas.

20.00 Sadraudzības brīži un sarunas pie tējas.

20.30 Video vizītkarte “Adventists Latvijā”.

20.45 Bībeles lasījumi.

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” . Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati “oriģināl dziesmas.

21.30 Bībeles lasījumi.

21.45 Aizlūgšanas. Lūgšanu grozs.

22.00 Sadraudzības brīži un sarunas pie tējas.

Septītās dienas adventistu Cēsu draudze


Septītās dienas adventistu Cēsu draudzes programma

18.00 – 19.00 Dievnama apskate

19.00 – 19.30 Svētbrīdis ar mācītāja V. Reķa uzrunu un muzikāliem priekšnesumiem

21.00 Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs Debesīs”

18.00 – 24.00 Izstāde “Putni Bībelē” un spēles bērniem un jauniešiem

18.00 – 24.00 Baptistērija apskate un iespēja uzzināt par kristībām pagremdējot

19.30 – 23.30 Individuāla tikšanās ar draudzes mācītāju Dr. V. Reķi

19.30 – 24.00 Sarunas par veselīgu dzīvesveidu (tēja un degustācija)

19.30 – 24.00 Nodarbības bērniem un pusaudžiem “Draudzības rokassprādžu gatavošana” un ” Draudzības siena”

19.30 – 24.00 Sarunas bibliotēkā “Draugos ar Bībeli”

19.30 – 23.30 Tikšanās ar bērnu un pusaudžu organizāciju “Piedzīvojumu meklētāji” un “Ceļa meklētāji” pārstāvjiem un dalībniekiem. Ieskats organizāciju darbībā.  Interaktīvas spēles.

Seces evanģēliski luteriskā baznīca


Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīca


Saulkrastu Dieva Žēlsirdības katoļu draudzes programma

18.00  Ievads

19.00  Svētā Mise

20.00  Draudzes pasākums pieaugušajiem un bērniem

21.00  Lūgšana “Tēvs mūsu…” un Latvijas valsts himna sveču gaismā

21.20  Agape un sadraudzība

22.00  Draudzes pasākums un priestera uzruna

Saukas ev. lut. draudze


Sātu evaņģēliski luteriskā baznīca


17.50 – zvani.

18.00 mācītāja V. Auziņa uzruna.

18.15 – ”šautriņas ar mācītāju”. Iespēja izspēlēt šautriņu mešanu ar mācītāju un uzdot viņam sev interesējošus jautājumus.

19.00 – jauniešu muzikālie priekšnesumi.

20.00 – lekcija par draudzību, tās nozīmi draudzē un ikdienā. Vada A. Šablovskis.

21.00 – tēvreize.

21.15 – Jaunsātu ansambļa ”Kaprīze” priekšnesums.

22.00 – Tukuma Kultūras nama sieviešu kora ”Noktirne” koncerts.

22.40 – Tezē dziesmu dziedāšana, lūgšanas, laiks meditācijai.

Visa vakara laikā – foto stūris, orientēšanās baznīcā, radošās darbnīcas bērniem, sadraudzība.

Saldus Svētā Pētera un Pāvila Romas Katoļu draudze


Vasarsvētku kamermūzikas festivāls no 7. līdz 9. jūnijam.

Vasarsvētku festivāls Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcā š.g. 7.-9. jūnijā, sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri un Saldus pilsētu. Projekta virsmērķis ir fokusēt sabiedrības uzmanību uz mākslas metafiziskajiem aspektiem, izceļot iedvesmas klātbūtni radošajā procesā.

Koncertu programma un grafiks

Piektdien, 07.06.2019.

19.00 Ērģeļmūzikas koncerts

Solisti: Simona Sunepa (ērģeles), Kārlis Catlaks (klarnete), Juris Tereščuks (trompete)

Programmā: J.S.Bahs, A.Vivaldi, F.Pulenks, R.Dubra

Sestdien, 08.06.2019.

18.00 Līgas Baltābolas kameransambļa koncerts

Soliste: Līga Baltābola (vijole)

Piedalās: Liepājas stīginstrumentu un pūšaminstrumentu grupas mūziķi

Programmā: V,A,Mocarts, A.Vivaldi, G.F.Telemans, J.S.Bahs

Svētdien, 09.06.2019.

13.00 Koncertsaruna “Iedvesmas spēks radīšanas procesā”

Piedalās: Inta Zēgnere, muzikoloģe, Latvijas Radio 3; Andris Marija Jerumanis, Lugano universitātes profesors, zinātņu doktors

Soliste: Dārta Tisenkopfa (arfa)

Programmā: Domeniko Skarlati sonātes

14.15 Liepājas simfoniskā orķestra mežragu kvarteta koncerts

Piedalās: Ingus Novicāns, Aivars Vadonis, Mārcis Auziņš, Edgars Kalniņš

Programmā:

Volfgangs Amadejs Mocarts “Burvju flauta” (Heinriha Dutškes aranžējums)
Johans Melhiors Molters 151. simfonija
Oto Nikolai Kvartets Famažorā
Pēteris Čaikovskis Ceturtās simfonijas faminorā op. 36 3. daļa
Johanness Brāmss “Ungāru dejas”
Ennio Morikone “Gabriēla oboja” (Jāņa Ivuškāna aranžējums)

Saldus Sv.Jāņa evanģēliski luteriskā baznīca


Saldus Mārtiņa Lutera Evaņģēliski luteriskā baznīca


Sabiles evaņģēliski luteriskā baznīca


Sabiles ev. lut. draudzes programma

18.00 Ieskandinām baznīcas zvanu un baznīca ir atvērta aomeklētājiem

19.00 Koncerts “Korāļi gospeļu ritmos” muzicēs draudzes  ērģelnieks Andris Jansons un evaņģēlists Māris Gross

20.00 Taizē dziedājumi

20.40 Vakara vespere

21.00 Kopīga Tēvreize

Rūjienas Svētā Bērtuļa evanģēliski luteriskā baznīca


Rucavas evaņģēliski luteriskā baznīca


Pasākuma programma:

No 18.00

  • Radošās darbnīcas svečturu veidošanā bērniem un pieaugušajiem Rucavas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
  • Fotoizstādes apskate baznīcas tornī un iepazīšanās ar Evaņģēliski luterisko baznīcu
  • “Baznīcu nakts” viesus ar savu priekšnesumu sagaidīs ērģelniece Līga Dejus

19.00 Kopīgs svētbrīdis

Prāvests Ainars Jaunskalže un mācītājs Jānis Bērze – Bērziņš

19.30 Karīnas Tatarinovas koncerts

Dziesmas ar Māra Čaklā dzeju

Ģitāra: Roberts Dinters

21.00 Lūgšana. Gājiens un simboliska “Draudzības ceļa” izveide no pašu rokām veidotajiem svečturiem līdz Rucavas Baptistu baznīcai

21.10 Iepazīšanās ar Baptistu baznīcu un kopīgs svētku mielasts.

Vakara ziepju burbuļu atrakcija baznīcas dārzā bērniem un pieaugušajiem (labvēlīgos laika apstākļos)

22.30 Kino vakars ar filmu “Sprīdītis” Radošajā darbnīcā “Ligate”

Visi pasākumi BEZ MAKSAS

Pasākuma laikā tiks fotografēts

PASĀKUMU ATBALSTA

RUCAVAS NOVADA DOME

Rucavas Baptistu draudze


Rucavas baptistu draudzes programma

No 18.00

Radošās darbnīcas svečturu veidošanā bērniem un pieaugušajiem Rucavas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Fotoizstādes apskate baznīcas tornī un iepazīšanās ar Evaņģēliski luterisko baznīcu

“Baznīcu nakts” viesus ar savu priekšnesumu sagaidīs ērģelniece Līga Dejus

19.00 Kopīgs svētbrīdis

Prāvests Ainars Jaunskalže un mācītājs Jānis Bērze – Bērziņš

19.30 Karīnas Tatarinovas koncerts. Dziesmas ar Māra Čaklā dzeju.

Ģitāra: Roberts Dinters

21.00 Lūgšana. Gājiens un simboliska “Draudzības ceļa” izveide no pašu rokām veidotajiem svečturiem līdz Rucavas Baptistu baznīcai

21.10 Iepazīšanās ar Baptistu baznīcu un kopīgs svētku mielasts.

Vakara ziepju burbuļu atrakcija baznīcas dārzā bērniem un pieaugušajiem (labvēlīgos laika apstākļos)

22.30 Kino vakars ar filmu “Sprīdītis” Radošajā darbnīcā “Ligate”

Visi pasākumi BEZ MAKSAS

Pasākuma laikā tiks fotografēts

PASĀKUMU ATBALSTA RUCAVAS NOVADA DOME

Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca


Ropažu ev.lut. baznīca


Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca


Rīgas Svētās Trīsvienības ev.lut.baznīca


18.00 Zvanu skaņas, mācītāja ievaduzruna
18.15 – 20.30 Baznīcas apskate, iespēja uzkāpt baznīcas tornī, apskatīt Bībeļu kolekciju un mācītāja liturģiskos tērpus
19.00 “Dziediet Tam Kungam!” – dziesmas ģitāras pavadībā
19.30 Kokles skanējums
20.00 Ērģeļmūzika
20.45 Lielā draudzes lūgšana
21.00 Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”
21.30 Koris “Saulgrieži”
22.00 Klusuma un pārdomu laiks
22.30 Noslēgums

Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze


18:30 Vesperes – tautas lūgšanas ar psalmiem

19:00 Svētā Mise – katoļu dievkalpojums

19:45 koncerts

21:00 Tēvreize

21:15 Slavēšana

Paralēli aktivitātēm kapelā – iespēja apmeklēt godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna muzeju un skatīties Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēnu veidotās filmas – draudzes mājā.

Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca


Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāle


Rīgas Svētā Jāņa baznīca


Rīgas Sv. Jāņa draudzes programma

21.00 Ievada uzruna, Tēvreize

21.05 Koncerts “Draudzīgi uz ērģeļsola”. Spēlē ērģeļu duets Aigars Reinis & Ilze Reine.

22.00 – 23.20 Latvijas dziesmas. Brīvības dziesmas ar mūzikas projektu ”Jāņa ielas republika”

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu baznīca


Rīgas Sv. Pāvila ev. lut. draudze


19:00 Atklāšana
19.00-23.00 Pāvila baznīcas makets no LEGO (60 000 klucīšu). Iespēja uzkāpt tornī un apskatīt baznīcas pulksteņa mehānismu, seno Bībeļu apskate.
19:05 Instrumentāls trio
20:00 Draudzes video
20:10 Spēlē: Pāvila draudzes Jauniešu grupa
21:00 Skečs – Pasaules tirgotāji
21:10 Spēlē: grupa “Arma Dei”
22:00 Draudzes video
22:10 Spēlē: Dita Svarupa
23:00 Spēlē: Pāvila draudzes Jauniešu grupa
23:55 Noslēgums

Rīgas Romas katoļu Svētā Antona draudze


Rīgas Romas katoļu Sv.Antona draudzes programma.

18.00 Sv.Mise

18.30 Prieka mūzika. Piedalās draudzes ērģelniece Jolanta Barinska. Skanēs                J.S.Baha un Š.M.Vidora mūzika.

18.50 Antona draudzes prāvesta O.Daļecka uzruna, ieskats Sv.Antona draudzes vēsturē un baznīcas celtniecībā.

19:00 Garīgās mūzikas koncerts. Piedalās Latvijas Republikas zemessardzes koris ”Stars”. Diriģents Ārijs Šķepasts. Programmā D.Bortņanska, S.Rahmaņinova, I.Mežaraupa, I.Arnes, Ā.Ābeles u.c.komponistu mūzika.

***draudzes katehēzes zālē no 19:00 līdz aptuveni 22.00 JAUNIEŠIEM!!!! Filmu vakars!!! Pēc Pārrunas par ticības nozīmi katra dzīvē, ikdienā, vienaudžu vidū, jautājumi un atbildes, spēle.*****

19.45 Sadraudzība pie tējas un kafijas.

20.15 Draudzība. Koncertā piedalās vijolniece Nataļja Grigoroviča un ērģelniece Jolanta Barinska. Skanēs A.Vivaldi, J.S.Baha mūzika.

20.50 pr.Frančesko par lūgšanu Tēvs mūsu.

21:00 Tēvs mūsu 10 valodās

21.15 Apceres par draudzību.

22.00 Sadraudzība pie tējas un kafijas.

22.30 Ērģeļmūzika. Ērģelniece Jolanta Barinska. Programmā populāri ērģeļmūzikas opusi.

22:50 Taize dziesmas un lūgšanas sveču gaismā.

Paldies Ingai Bažānovai, Ilzei Dekerei, Mārai Mikulānei, Ilzei Veilandei, Vladislavam, pr.O.Daļeckim, pr.Frančesko.

Rīgas Reformātu draudze


Rīgas Mateja baptistu draudze


Rīgas Mārtiņa baznīca


Rīgas Mārtiņa draudzes programma

18.00
Baznīcas zvanu skaņas
Mācītāja Aivara Smuidra uzruna

18.30
“Senās dejas Rīgas Mārtiņa baznīcā”
Seno deju grupa “Ballare” ar tās māksliniecisko vadītāju Gunu
Ezermali. Muzicēs Maija Kļaviņa (flauta) un Liene Andreta Kalnciema
(ērģeles).

20.00
Emīla Dārziņa jauktā kora koncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā
Diriģente Nora Kalniņa, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema.

21.00
Svētbrīdis
“Tēvreizes” lūgšana
Piedalās mācītājs Aivars Smuidris, Rīgas Mārtiņa draudzes koris
diriģentes Laimas Vikmanes vadībā, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema.

21.20
Muzikāla improvizācija “Vakara harmonijas”
Muzicēs Modris Baumanis (klasiskā ģitāra), Emanuels Fernandezs
(flauta), Kristīne Smuidre (klavieres), Aivars Smuidris (saksofons).

23.00
“Nāc un dziedi līdzi”
Dziedāsim slava dziesmas Dievam līdz pusnaktij.

Visa vakara garumā:
Iespēja izstaigāt baznīcu, uzkāpt tornī, apskatīt baznīcas ērģeles
(ērģeles nebūs pieejamas apmeklētājiem koncertu laikā) un 120 gadus
vecā, lielā pulksteņa mehānismu, kā arī uzzināt tā interesanto
vēsturi.

Rīgas Lutera Evaņģēliski luteriskā baznīca


RĪGAS KRUSTA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE


Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle


Rīgas Kristus piedzimšanas pareizticīgo draudzes programma

18.00 – 19.00 Vakara dievkalpojums

18.00 – 21.00 Ekskursijas nelielām grupām vai individuāli par dievnama vēsturi, iekšējo izskatu un svētumiem latviešu, krievu un angļu valodās (līdz 30 min). Iespēja uzdot jautājumus priesteriem

18.00 – 21.00 Apskatei būs pieejams katedrāles zvanu tornis un bibliotēka, bērniem tiks organizētas radošās darbnīcas un kvests

20.30 – 21.00 Pareizticīgo dziedājumi jauniešu kora “Adamant” izpildījumā, makslieniciskā vadītāja – Anastasija Kildiša

Rīgas Kristus Karaļa draudze


Rīgas Kristus Karaļa draudzes programma.

17.45 Baznīcas zvanu skaņas – aicinājums pulcēties baznīcā

18.00 Priestera uzruna

18.30 Svētā Mise

19.20 Garīgās mūzikas koncerts mūsu draudzes kora, solistu un mūziķu  izpildījumā

21.00 Lielā lūgšana par Latviju

Latvijas Valsts himna

21.30 Harizmātiskā slavēšana      

22.40 Ticības liecība

23.00 Laiks personīgai lūgšanai

23.40 Kopīga aizlūgšana (mūsu nodomu uzticēšana Dievam)

Pateicības lūgšana

  • Visu laiku ir iespēja aizdegt svecīti un uzrakstīt aizlūgumu.

RĪGAS JĒZUS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE


Rīgas Golgātas baptistu draudze


Rīgas Golgātas baptistu draudzes programma

19.00-20.00 Kristīgās motociklistu asociācijas Latvijas nodaļas ikgadējais pasākums www.cmalatvia.lv

20.00-21.00 Kristiešu motobraucēju dzīvesstāsti par to kā sākuši ticēt Dievam

21.00 Lūgšanas “Mūsu Tēvs”

21.00-22.00 Kopīga sadziedāšanās. Dziesmas, kas vijas cauri gadsimtiem

22.00-22.25 Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna Elmāra Pļaviņa stāstījums par piedzīvoto, strādājot ar karavīriem dažādās pasaules vietās

22.25-23.00 Filma “Kapelāns”

Rīgas Golgātas baptistu draudze


Rīgas evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca


18.00         Mācītāja Ulda Priedes uzruna. Pasākuma atklāšana un īss ieskats Misiones baznīcas vēsturē.

18.30         Dzeja. Čiekurkalniete Gundega Ostenberga

19.00         Koncerts.  Muzicē: Inese Romancāne (soprāns), Olafs Štāls (alts), Līga Veilande (čells),  Ingmars Zemzaris (ērģeles). Programmā:  J.S. Bahs, G.F.Tēlemanis, Dž.B.Brevi, V.A.Mocarts, I. Zemzaris

20.00         Sadraudzība

20.20         “Sāpes, kas māca augt.” Tikšanās ar kinorežisori, esejisti Viju Beinerti

21.00         Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”,

Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

21.10         Koncerts. Muzicē: Lība Ēce – Kalniņa (vokāls), Anete Maže (vokāls) Miķelis Mažis  (vokāls, ģitāra) . Programmā dažādu latviešu autoru oriģināldziesmas.

21.40         Brīvais laiks

22.00         Oļģertu Miķelsonu (1927. – 2019.) pieminot. Atmiņu stāsti un O. Miķelsona mūzika.  Piedalās:  Ingmars Zemzaris (ērģeles), Jānis Valkovskis (ērģeles), Daina Briede (vokāls), Oskars Burovs (vokāls, ģitāra). (Pasākums var būt ilgāks)

23.00         Svētbrīdis. Vada mācītājs Uldis Priede

Pasākuma laikā, kamēr vien ir gaišs – iespēja apskatīt Oļģerta Miķelsona gandrīz 30 gadu laikā radīto Misiones baznīcas māksliniecisko apdari un tās teritorijā esošos dekoratīvos veidojumus, kuri uzskatāmi par unikālu naivās mākslas piemēru Latvijā.

Rīgas Doms


BAZNĪCU NAKTS PASĀKUMA PROGRAMMA

DOMA DRAUDZĒ
2019. GADA 7. JŪNIJĀ

19.00 – 20.30 Doma dārzs atvērts apskatei:

  • Tematiska izstāde Krustejā
  • Kapitula zāle – Dziesmas Dievam un mūžīgās dzīvības vēsts 21.gadsimtā

20.30 Doma baznīca atvērta apskatei
Tematiska izstāde Krustejā

21.00 Svētbrīdis – kopīgā lūgšana, Himna – Dievs svētī Latviju

21.20 – 22.20 Stāsti par Doma baznīcas vēsturi un iekārtojumu

22.30 – 22.50 Concerto piccolo – ērģelnieks Aigars Reinis

23.00 – 24.00 Gaismas dievkalpojums – Baznīcu nakts kulminācija Rīgas Domā

Rīgas Dievmātes Pasludināšanas pareizticīgo baznīca


Rīgas Augšāmcelšanās luterāņu baznīca


Rīgas Augšāmcelšanās luterāņu baznīcas programma

18.00 – Atklāšana un lūgšana

18.10 – Ekskursija pa baznīcu draudzes locekļu vadībā – iespēja dzirdēt un redzēt, kā no drupām augšāmcēlusies baznīca

18.30 – Stāstījums par  Lielajiem kapiem: Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, Brīvības cīnītāji kā iedvesma šodienai – stāsta Anta Lapsiņa

19.30 – Koncerts “Mūzika balsij un ģitārai”. Muzicē Aleksandra Špicberga un Vladimirs Kudrins. Rietumeiropas mūzikas pērles un iemīļoti latviešu komponistu skaņdarbi (E. Dārziņš, I. Kalniņš, R. Pauls, J. Lūsēns).

20.30 – Dzeja un ērģeļmūzika – iepazīsti draudzes evaņģēlistu Ingmāru Ļakas dzejā

21.00 – Lūgšana un himna

21.30 – 24.00 – Laiks klusumam un pārdomām – iespēja pabūt klusumā un mierā.

Visa vakara garumā: laiks sadraudzībai – laiks sarunām un kopābūšanai.

Rīgas Āgenskalna baptistu baznīca


Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze


Baznīcu nakts Rēzeknē

Gaisma ir nākusi pasaulē

2019.gada 7. jūnijā

Rēzeknes Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzē, Raiņa ielā 4

Iespēja iepazīties ar draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu.

Programma:

17:00 – Baznīcas torņa atvēršana apmeklētājiem.

19:00 – Viesošanās Adventistu Rēzeknes baznīcā iepazīšanās ar draudzes vēsturi, dzīvi. Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana. Kristīgā mūzika un dziesmas. 4. Dieva bauslis – Sabats. Prezentācija un diskusijas.

20:30 – Adventistu draudze viesojas Rēzeknes sv.Trīsvienības ev.lut. draudzē. Iepazīšanās ar draudzes vēsturi, dzīvi.

21:00 – Lūgšana Mūsu Tēvs un pārdomas par to.

21:40 – Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sieva lomas ģimenē.”

22:00 – Lūgšanas. Noslēgums.

Visu vakaru: Ekskursijas pa dievnamu, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.

No plkst.19:00- 20:30 –Rēzeknes luterāņu draudze ciemojas pie adventistu draudzes

Daži cilvēki paliek dievnamā un vada tālāk iepazīšanos ar draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu priekš apmeklētājiem.

Puzes ev. lut. baznīca


Programma Puzes baznīcā 7. jūnijā 20.00 līdz 23.00

Psalmu lasījumi

Dziesmas Dieva godināšanai

Smilšu kino ( SIA Deserto demontrējumi)

Piņķu Sv. Jāņa evanģēliski luteriskā baznīca


18.00 Lucernārija lūgšana

18.30 Liepu stādīšana Piņķu baznīcas alejā

19.00 – 20.45 Vēstures izstādes apskate, kāpšana baznīcas tornī (tikai drosmīgajiem), kafija un tēja

21.00 – 21.30 Vakara lūgšana

21.30 – 23.00 Koncerts “Dziesma par Mīlestību”

Muzicē – “Last Night Orchestra”

Biruta Ozoliņa – balss, kokle

Ainārs Paukšēns – čells

Madara Tupiņa – alts

Līva Upīte – flauta, ukulele

Nauris Babris – sitamie instrumenti

Kristaps Grīnbergs – basģitāra

Klāss Reinis Dzirkalis – dažādi instrumenti

Jānis Pelše – ērģeles, citi taustiņinstrumenti

23.00 – 00.00 Pusnakts lūgšana ar meditāciju

Pēterupes evaņģēliski luteriskā baznīca


Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes programma

17:50 Nakts atklāšana- baznīcas zvana skaņas

18:00-18:15 Mācītāja Ivo Pavloviča uzruna

18:15-19:00 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māksas skolas audzēkņu koncerts koncertmeistares B. Gekas vadībā

19:30-20:15 Draudzes ansambļa koncerts

21:00-21:10 Tēvreizes lūgšana

21:10-22:00 Izraēla-Svētā zeme. Atskats uz draudzes mācītāja svētceļojumu uz Izraēlu.

22:00-00:00 Laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai

Opekalna baznīca


Opekalna baznīcas programma

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs”

Ogres Trīsvienības baznīca


Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudze


Slavēts Jēzus Kristus!

Ogres Svētā Meinarda Romas Katoļu draudzes programma 7 jūnija baznīcas naktīs 2019!

17.50 zvanu skaņas.
18.00 Sv.Mise.
19.00 Tridentes Sv.Mise latīņu
valodā.
Es iešu pie Dieva altāra, pie
Dieva, kas iepriecina manu
jaunību. (Bībele/Psalms)
(Pēc senas katoļu baznīcas
tradīcijas. Tulkojums
latv.val. sekojot līdzi
grāmatiņā.
20.00 Katehēze jaunlaulājamiem.
(dažādu ticības jautājumu
atspoguļojums saistībā ar
Bībeles tēmām).
20.00 Radošā darbnīca bērniem.
21.00 Tēvs mūsu lūgšana.
Latvijas valsts himna.
21.15 Priesteru uzruna.
21.30 Ekskursija katoļu baznīcā.
22.00 Jēzus žēlsirdības vakars.
(Vissvētākā sakramenta
adorācija). Iespēja sarunai
ar priesteri. Iespēja
izsūdzēt grēkus. Atnest
svecīti pie Dieva Tēva
altāra. Uzrakstīt savu
lūgšanu vajadzību. Saņemt
Dieva vārda stiprinājumu.
23.40-24.00
Kompletorijs
(nakta lūgšana Psalmu
vārdiem).

Dievs ir pārsteigumu un mīlestības Tēvs.
Esi gaidīts!
Dieva svētību vēlot!

Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks”


Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca


Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes programma

17.50 Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām
18.00 Mācītāja Mārtiņa Kalēja ievadvārdi
18.15–20.00 “KRĀSAS BAZNĪCĀ” Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajās stacijās baznīcā un tās apkārtnē
20.15 Klusuma pusstunda – apcerei un lūgšanai
21.00 Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
21.15  KONCERTS Piedalās sieviešu koris “RASA”, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa
22.30 Slavēšanas un lūgšanu vakars (kopā ar draudzes slavēšanas grupu)
24.00 Noslēgums

Vēl: Fotoportretu un liecību izstāde “KĀPĒC BAZNĪCA IR VISLABĀKĀ VIETA PASAULĒ?”
Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)
Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti
Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju
Tēja un našķi

Nurmes ev. luteriskā baznīca


Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca


Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca


Neretas evaņģēliski luteriskās draudzes programma

17.55 Skan baznīcas zvans

18.00 – 24.00 Baznīca atvērta klusam laikam ar Dievu un individuālām lūgšanām

18.00 – 24.00 Iespēja uzkāpt baznīcas tornī  un pavērot Neretu no putna lidojuma. Katrā no 5 stāviem dažādās noskaņās lasāms Dieva vārds svētīgām pārdomām.

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Svētbrīdi vada prāvests Aldis Pavlovičs

21.20 – 22.00 Ērģeļmūzikas koncerts. Spēlē draudzes ērģelniece Sandra Andersone. Programmā klasiķi – G. F. Hendelis, J. S. Bahs, V. A. Mocarts

18.00 – 24.00 Baznīcas zālē izstāde “Vēsturiskas Bībeles, dziesmu grāmatas, sakrālās gleznas”

23.00 -24.00 Psalmu lasīšanas maratons. Noslēguma lūgšana

Mazsalacas Romas katoļu draudzes kapela


Mazsalacas baptistu baznīca


Matīšu Sv. Mateja ev.lut. baznīca


Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca


Madonas katoļu baznīca


Madonas katoļu baznīcas programma

18.00 Sv. Mise
19.00 Dzied jauktais koris „Madona”
19.30 Dieva žēlsirdības litānija ar fotoprojekciju
20.00 Iepazīšanās ar mākslinieces Lauras Feldbergas darbiem
20.20 Mielasts baznīcas dārzā
21.00 Tēvreize un Latvijas himna
21.15 Slavēšana ar ukulelēm, koklēm, akordeoniem
21.45 Tangrams svētceļnieku mājā
22.15 Skrējiens apkārt Madonai, iezīmējot Latvijas kontūru, vai Adorācijas lūgšana baznīcas klusumā
22.45 Sporta spēles baznīcas dārzā
23.00 Vakarēšana ar dziesmām pie ugunskura

Visu vakaru — Bībele; Lauras Feldbergas zīmējumi no izdevuma „Mieram tuvu”; vides mozaīka pie
baznīcas.
Darbnīcas bērniem svētceļnieku mājā no plkst. 19.00.

Limbažu Romas kotoļu draudze


18:00 Svēta Mise

18:45 Slavēšana

20:00 vakariņas

21:00 Lūgšana Tēvs mūsu

21:10 konference

21:30 klusa lūgšana

22:00 beigas

Limbažu ev.lut.baznīca


Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle


Liepājas sv.Jāzepa Romas katoliskā baznīca


Liepājas sv.Jāzepa Romas katoļu baznīcas “Baznīcu nakts 2019”programma:

17:55 Baznīcu nakts atklāšana ar katedrāles zvaniem.

18:00 Sv.Mise (muzikālais pavadījums- “Liepājas Eņģeļi” Iveta Jansone un Dace Milzere ).

18:30 Muzicēs “Liepājas Eņģeļi” (Iveta Jansone un Dace Milzere).

19:00 Smilšu kino, īpašais viesis- smilšu animācijas māksliniece no Rīgas- Guna Miķelsone.

19:15 Radošā darbnīca bērniem: krāsaino smilšu aplikāciju gatavošana (no 4-12 gadu vecumam)/      Ekskursija pa katedrāli priestera pavadībā.

19:45 Katoļu organizāciju prezentācija, iepazīstinot ar savu darbību.

20:40 Priestera uzruna.

21:00 “Tēvs mūsu” lūgšana. Aizlūgumi apmeklētāju nodomos, pārdomas klusumā.

21:30 Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas koncerts, gitāra Māris Kupčs.

Visa pasākuma laikā baznīcas tornī būs izstādīti Liepājas mākslinieku plenēru darbi, kuros attēlota Liepājas sv. Jāzepa katedrāle.

Liepājas Sv. Dominika baznīca


Liepājas Sv. Dominika R. – katoļu baznīcā, Jelgavas ielā 17

18.15 Lūgšana – Litānija Jēzus Vssv. Sirds godam

18.30 Sv. Mise

19.05 – 19.30 Lūgšana – Vesperes

20.00 Koncerts “Jel ved mani turp” Piedalās Liepājas Katoļu pamaskolas Zvanu ansamblis “Re-re-mi-la” (vadītājs Ē. Bukants), dzied Mūzikas draugu grupa K. Locikas vadībā

21.00 Lūgšana Tēvs mūsu

21.10 Agape

Lielsalacas ev. lut. baznīca


Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes programma

20.00 Kora “Dvēseles dziesma” 15 gadu jubilejas koncerts
21.30 Lūgšanas, sadziedāšanās ar draudzi un apmeklētājiem
22.00 Mūzika sveču gaismā

Lestenes evanģēliski luteriskā baznīca


LELB Sv.Pētera luterāņu draudze Īrijā


Sv. Pētera luterāņu draudzes Īrijā programma

18.30 Mūzika, tēja, atklāšana un baznīcas iepazīšana

18.50 Mācītāja uzruna

19.00 Kopīga lūgšana ”Mūsu Tēvs debesīs”, Latvijas valsts himna , aizlūgšanas par Latviju un latviešiem

19.15  Uzzini par misiju un misionāriem ( stāsti par misiju Izraēlā, Gruzijā, Krievijā, Āzijā)

20.15 Muzikāls lūgšanu un slavēšanu vakars

Lēdmanes sv.apustuļu Pētera un Pāvila romas katoļu baznīca


Latvijas Jaunapustuliskā baznīca


Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze


Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca


LAMB Jelgavas draudze


Jelgavas metodistu draudzes programma

19:00 Svētbrīdis – vada draudzes mācītājs Jānis Baumanis

19:30 – 22:00 Audiovizuāls draudzes notikumu apskats, sarunas

Ķurbes ev.lut.draudze


Kristus Spēka Aizkraukles luterāņu baznīca


18.30 Dievvārdu lasījums
19.00 Slavēšana. Vada draudzes muzikālā grupa
19.30 Ērģeļmūzikas kompozīcijas. Spēlēs draudzes ērģelniece Sulamīte Spriņģe
20.00 Draudzes mācītāja uzruna un lūgšana par Latviju.
21.00 Tēvreizes lūgšana.

Visa pasākumā laikā baznīcā darbojas lūgšanu stacijas. Būs iespēja tikties ar draudzes mācītāju privātā sarunā. Baznīca atvērta no pulkstens 18.00.

Kristīgā Draudze “Pilsēta”


Programma BN pasākumam Kristīgā draudze “Pilsēta”

18.00 – 18.45 Iepazīsties – “Pilsēta”
19.00 – 19.45 Žēlastības praktizēšana “Pilsētā” – referāts/lasa draudzes mācītājs
20.00 – 20.45 Radošums “Pilsētā”
21.00 – 21.45 Lūgšana “Pilsētā” par Latviju, tautu, ģimeni – “Mūsu Tēvs”
22.00 – 23.00 Gospelis “Pilsētā” – draudzes mūziķi un koris
23.15 – 24.00 Slava un pateicība “Pilsētā” – pretīm rītam, pretīm Gaismai – draudzes pielūgsmes vadītāji
18.00 – 21.00 Bērnu darbnīcas “Pilsētā”

Brīvbrīdis aizpildās ar sadraudzības kafejnīcu un galda spēlēm.

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīca


Ķemeru evanģēliski luteriskā draudze


Katlakalna ev. lut. baznīca


Katlakalna draudzes programma

17. 50  Zvanu skaņas

18.00  Mācītāja uzruna. Informācija par pasākuma gaitu

18.10  Uzstājas trio  “SOAVE” (dalībnieces Alise Koknēviča-Upīte, Margarita Dudčaka, Kristiāna Krieva)                   programmā sakrālā mūzika un latviešu oriģinālmūzika

18.40 Virs galvas kupols, kas ceļ debesīs. Domas un pārdomas par saknēm, vērtībām un ceļa                                        meklējumiem. Dzied Arnis Miltiņš

19.15 Ekskursija pa baznīcu un dārzu. Pie ugunskura varēs nobaudīt zupu no profesora R. Feldmaņa                         recepšu krājumiem

20. 20 Uzstājas jauktais koris “Norise” (mākslinieciskā vadītāja Alise Koknēviča- Upīte)                                                   programmā sakrālā mūzika

21.00 Lūgšana par Latviju. Valsts himna

21.10  Uzstājas dziesminieks Mikus Straume

21.45  Meklējumu ceļš. Un sirmās priedes mūžus izstāstīs: stāsts par septiņpadsmit priedēm.  Stāsta Anita                Freiberga. Dzied Miltiņu ģimene. Ceļš uz vecās Katlakalna baznīcas vietu

23.00  Tezē lūgšanu vakars. Piedalās mācītājs Māris Ziemelis un draudzes mūziķi

18.00 – 20.20  Radošās darbnīcas bērniem kupolā pie baznīcas

Kairos kultūras, sociālais un garīguma centrs


Kas ir Baznīca? 

Veido savu baznīcu!

1930 praktiskas nodarbes:       kristīgā meditācija, lēmumu pieņemšana.

2030 diskusija: Kas ir Baznīca? (Ko mūzdienās nozīmē Baznīca un kādai tai vajadzētu būt) +Zbigņevs, mācītājs Mažis, jezuīti, arhitekti (Uģis z. Evija V.)

2130 “Savs Projekts”:     Jaunmārupes baznīcas projekta prezentācija, jaunas baznīcas tapšana, ideju apmaiņa, savas artavas došana.

2200 sarunas + mūzika (kamerkoris “Versija”) + uzkodas

Jezuīti Latvijā sadarbībā ar “Kairos” kultūras, sociālais un garīguma centrs.

Kantora iela 60, Rīga, +371 20040721 (Jānis Meļņikovs sj)

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katoļu katedrāle


Jelgavas Baptistu draudzes dievnams


Jēkabpils Romas katoļu draudze


Īvandes baznīca,Kuldīga


Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda Romas katoļu draudze


Īles luterāņu baznīca


ĪLES LUTERĀŅU BAZNĪCA

  1. JŪNIJS PLKST. 21.00

“ĪLES BALSIS”

KONCERTĀ PIEDALĀS:

PERĪNA MEDEFA SOPRĀNS, INTS TETEROVSKIS BARITONS

DIĀNA JAUNZEME-PORTNAJA ĒRĢELES

INESE ZANDERE

JAUNIEŠU KORIS BALSIS

PROGRAMMĀ:

VITAKRS, RAINBERGERS, TIGRINI, ŠEPSKIS, FORĒ, RATERS, EŠENVALDS

BAZNĪCA ATVĒRTA NO 20.00

IEEJA PAR ZIEDOJUMIEM BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAI

Ikšķlies evaņģēliski luteriskā draudze


18.00 Baznīcas zvani
18.15-18.45 Stāsti par Ikšķilniekiem, kuri ir piedalījušies brīvības cīņās.Stāstīs Jānis Hartmanis.
18.15-22.00 Pasākumi ģimenēm ar bērniem baznīcas dārzā un draudzes namā.
18.15-24.00 Mācītāja amata tērpu izstāde.
19.00-19.40 Ekumēniskais dievkalpojums.
20.00-20.45 Koncerts Ģitāra un ērģeles. Spēka dziedājumi. Piedalās Armands Alksnis un Ilona Birģele.
21.00-21.45 Kristīgās grupas “Jorspeis” koncerts.
22.00-22.40 Koncerts Garīgā mūzika un korāļi erģeļu un vijoles balsīs. Piedalās Inese Vaļiniece, ērģelees un Viktorija Ivanova, vijole
22.50-23.30 Lasījumi no Sv.Rakstiem, mazas apceres un lūgšanas-mācītājs Dzintars Laugalis

Iecavas evnģēliski luteriskā baznīca


Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes programma

18.00  7. Vasarsvētku festivāla atklāšana.

Piedalās Iecavas mūzikas skolas audzēkņi, Salgales draudzes mūziķes, ansamblis “Krētas freska” un RLB koris “ERELBE”

21.00 Lūgšana

Grobiņas ev lut baznīca


Grivas Svetas Jaunavas Marijas baznica


Ģipkas baptistu draudze


Ģipkas baptistu draudzes programma

19.00 Svētbrīdis. Bībeles lasījumi, baptistu tradicionālās dziesmas. Lūgšanas

20.00 Koncerts. Aija Volka dzied un spēlē savas dziesmas

21.00 Svētā Lūgšana. Latvijas valsts himna

21.10 Rokdarbi. Izstāde “Mūsu talanti”. Sarunas pie tējas

Gaiķu evaņēliski luteriskā draudze


Engures evaņģēliski luteriskā baznīca


Ēberģes baznīca


18:00 – 18:10      Aicinājums uz pirti. Baznīcas zvana skaņas.

18:10 – 18:30      Iepazīstināšana ar pirts lietošanas noteikumiem. Mācītāja Aigista Pinkas ievadruna par to, kāda simboliska līdzība ir grēknožēlai un pirtij.

18:30 – 19:30      Pēršanās ar pirtsslotu. “Profilakses nolūkā” nedaudz ieskatīsimies baznīcas pagrabos esošajās kapenēs. Grēka alga ir nāve, tāpēc brīdi padomāsim ko katrs esam darījuši nepareizi. Izsūdzēsim mācītājam un  cits citam ko esam grēkojuši.

19:30 – 21:00      Mazgāšanās upē. Ejam uz blakus esošo Susējas upi, kur mācītājs pasludina grēku piedošanu. Sadraudzība pie kopīga tējas galda.

21:00 – 21:10      Lūgšana: “Mūsu Tēvs”.

21:10 – 22:30      Pēc pirts – kā no jauna piedzimis. Kopīga sadziedāšanās ar vokāli instrumentālo grupu:                        “Ziepes acīs.”

22:30 – 23:30      Kopīga lūgšana mācītāja vadībā par Ērberģi, draudzi, un citi aizlūgumi, laiks pārdomām klusumā, lūgšanu svecīšu aizdegšana.

Dzērbenes evanģēliski luteriskā baznīca


Dubultu luterāņu baznīca


Draudze “Gars un Patiesība”


20.00.-21.30.
> Draudzes mācītāja uzruna un lūgšana par Latviju
> GG gospeļu kora koncerts

21.30.-22.30.
> Jauniešu priekšnesumi – atraktīvi skeči par draudzības tēmu
> Īpaši aicinām ģimenes – Komandu spēle ģimenēm “DRAUDZĪBA”
> Lieli un mazi ir aicināti piedalīties  radošajās darbnīcās
> Cienāsimies ar tēju un cepumiem
> Iespēja uzrakstīt savu lūgšanu vajadzību

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca,


DOLES – ĶEKAVAS  EV. LUT. DRAUDZES

PROGRAMMA

17.50    Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām
18.00    Mācītāja Arņa Eltermaņa ievadvārdi
18.15 – 20.00 “Garīgie vitamīni” Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajā darbnīcā baznīcā    un tās apkārtnē
20.00   Slavēšanas un lūgšanu vakars  kopā ar Leidu Ozoliņu un Montu Ribaku  no Baldones
21.00    Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
21.30    KONCERTS Piedalās vokālā grupa „ANIMA  SOLLA( Ogres kultūras centrs), mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa
23.00    TEZĒ LŪGŠANA kopā ar  draudzes ansambli
24.00   Noslēgums

Vēl: Fotoportretu, Lieldienu un Vasarsvētku kartiņu  izstāde
Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)
Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti
Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju
Tēja un našķi

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīca


Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle


Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzes programma –  Iepazīsti mūsu vidi, mūsu cilvēkus!

18:00 – “Iepazīsimies!” – ekskursija pa dievnamu draudzes mācītāja pavadībā. Būs iespēja redzēt to, kas ikdienā ir apslēpts cilvēku acīm.

18:00 – Paralēli ekskursijai notiks aktivitātes bērniem baznīcas dārzā – “Zaļās ganības” (rotaļas, uzdevumi utt.)

18:40 – “Tuvāk Debesīm…” – uzkāpšana baznīcas tornī ar iespēju brīvām sarunām ar mācītāju.

18:40 – Paralēli ekskursijai notiks aktivitātes bērniem baznīcas dārzā – “Zaļās ganības” (rotaļas, uzdevumi utt.)

19:30 – “Kas meklē, tas atrod…” – interaktīva orientēšanās spēle dažāda vecuma grupām pa dievnama telpām un pārsteiguma balvas.

20:00 – “Ģimene – mazā draudze jeb – kā ģimene veido sabiedrības vērtības”  – vecāku sarunas brīvā gaisotnē ar bērnu un jauniešu psiholoģi par draudzīgu attiecību veidošanu ģimenē, vērtību nodošanu bērniem, kas ir veselīgas sabiedrības pamats. Kā arī – būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

20:00 – Paralēli vecāku pasākumam, notiks radošās darbnīcas bērniem “Mans draugs – eņģelis”

21:00 –  Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

21:15 – “Garderobe” – ekspozīcija un stāstījums par luterāņu amata tērpu un altāra segu  izcelsmi un nozīmi.

22:00 – “Starp Debesīm un Zemi” – muzikāls sveiciens no draudzes mūziķiem.(muzicē Andis un Guna Lenši (balss, akustiskās ģitāras) un Maija Kalniņa (vokāls, čells)

22:40 – “Paliec tuvumā…” – pielūgsme dziesmās kopā ar luterāņu un katoļu draudžu jauniešiem. Liecības un stāstījumi par ticības ceļu, draudzes nozīmi ticīga cilvēka dzīvē, dzīvi Dieva tuvumā…

23:30 – 24:00 – Brīvs brīdis sarunām… lūgšanai… draudzībai pie tējas tases.

Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca


Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca


Cēsu Sv. Jāņa baznīca


Cēsu kristiešu draudze “PRIEKA VĒSTS”


Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca


Burtnieku baznīcas nakts programma

Tēma – draudzība

18.00 – 18.20

Baznīcas zvanu skaņas. Mācītājs Aldis Kalcenavs uzrunā klātesošos.                                                                Informācija par Baznīcas nakts programmu.

18.20                                                                                                                                                                                        Burtnieku baznīcā Burtnieku KN sieviešu vokālā ansambļa muzikāls priekšnesums. Vadītāja Laura Riekstiņa.

18.50 – 20.20                                                                                                                                                                        Iespēja uzkāpt Burtnieku baznīcas tornī.                                                                                                                 Burtnieku baznīcā Burtnieku skolas bērnu zīmējumu izstāde.                                                                           Staļļa ēkā foto izstāde par Burtnieku baznīcas atjaunošanas  30 gadu posmu no 1988.-2018.g.                           Zupa, kafija, tēja, cienasts pie Mācītājmuižas.

20.20 – 21.00                                                                                                                                                                   Burtnieku baznīcā Igaunijas Puhjas ev.lut.draudzes ciemiņu koncerts.

21.00 – 21.15                                                                                                                                                                             Visas Latvijas kopēja lūgšana – Mūsu Tēvs debesīs un  Latvijas himna “Dievs svētī Latviju”.

21.15 – 23.30                                                                                                                                                                 Burtnieku Mācītājmuižas estrādē Paula Putniņa lugas “Muldēšanas svētki” izrāde. Rencēnu Kultūras nama amatierteātra “Jautrā kompānija” izpildījumā. Re’’zisors – Valmieras Drāmas teātra aktieris Ingus Kniploks.

23.30 – 24.00                                                                                                                                                                    Burtnieku baznīcā koncerts sveču gaismā, ansamblis “Melo’dia”, vadītāja Lelde Poruka.

24.00 Noslēguma lūgšana.

Bolderājas evaņģēliski luteriskā baznīca


Bērzes evanģēliski luteriskā baznīca


BAZNĪCU NAKTS BĒRZES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

17.55 – sarīkojuma iezvanīšana un atklāšana

18.05 – draudzes priekšnieka Jāņa Bauces stāstījums par dievnama un draudzes vēsturi

18.30 – čellistes Rudītes Grīnvaldes koncerts

19.00 – ērģeļu un harmoniju restauratora Alvja Melbārža ilustrēta lekcija par kādu „mūzikas instrumentu karalienes” (ērģeļu) radinieku – harmoniju

20.00 – svētbrīdis; kalpo draudzes mācītājs Jānis Tālums, muzicē draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers un vokāli instrumentālais ansamblis „Krastu balsis”

21.00 – lūgšana „Mūsu Tēvs” (Tēvreize)

21.10 – muzikālās apvienības „Māsas Legzdiņas” koncerts

21.50 – vokālo ansambļu mūzikas koncerts; muzicē dziedoņi no Lielplatones pagasta ansambļiem „Vīnava” un „Tikai tev!”, kā arī Jelgavas 4. vidusskolas vīru kora „Kārkli pelēkie zied” Ingus Leilanda vadībā

22.30–23.00 – sarīkojuma izskaņa vakara noskaņās pie tējas vai kafijas tases

Visu vakaru dievnamā varēs apskatīt draudzes ērģelnieka D. Beitlera gleznu izstādi, savukārt bērniem būs iespējams darboties radošajā darbnīcā

Baznīcu naktī gūtie ziedojumi tiks ieguldīti baznīcas harmonija atjaunošanā

Bauskas Vissvētākā Sakramenta baznīca


Bauskas Vissvētākā Sakramenta katoļu draudzes programma

18.00 Vissvētākā sakramenta uzstādīšana, Rožukronis, Žēlsirsdības kronītis

19.00 Sv. Mise, Vesperes

20.00 Draugu koncerts – piedalās vokālā studija “Miljons” u.c.

21.00 Lūgšana Tēvs Mūsu, “Dievs svētī Latviju”

21.30 Zupa baznīcas dārzā

22.00 Lūgšanu un dziesmu vakars

Baltezera baznīca


Baldones draudze


Baznīcu Nakts 2019 programma Baldones draudzē

18.00 – 18.15 Māc. Ievadvārdi.

18.15 – 19:00 koris „Tempus” Eduards Grieznis, RDKS mūziklu nodaļa.

19.00 – 20.00 Ēriks Loks, Andris Grīnbergs

20.00 – 21.00 Kārlis Kazāks

21.00  – 21.30 Tēvreize – koris VIVERE; Katrīna Paula Felsberga (ērģeles)

21.30 – 22.00 Koris „VIVERE”

22.00 – 22.35 Juris Hiršs

22.35 – 23.00 Aigars Voitišķis, Arnolds Kārkls…

23.00 – 24.00 Koris „Tempus” Tezē dziesmas, draudzes lūgšanas…

Ārlavas evanğēliski luteriskā baznīca


Apes Svētā Mateja ev.lut.baznīca


Apes Svētā Mateja ev.lut draudzes programma

plkst.18.00 Mācītāja V. Sliņķa uzruna. Muzikāls sveiciens no Draudzes Svētdienas skolas bērniem un jauniešiem un Draudzes ansambļa

plkst. 19.00 Lekcija

Pēc lekcijas-Cienāšanās ar tēju, kafiju, cepumiem

plkst. 20.00 Katoļu draudzes draudzības sveiciens un priestera uzruna

plkst. 21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs!”

plkst. 21.30 Tezē lūgšanas

plkst. 22.30- 24.00 Pārdomu laiks klusas mūzikas un sveču gaismā

Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā


18:00 Zvans

18:10-18:25 Lūgšana (Thy Kingdom Come, day 8)

18:25-18:55 Jana Zariņa: M.Dupré. Symphonie Passion

19:00-19:30 Studenšu Prezidiju konventa koris

19:30 – 20:00 Ramona Lasmane un Uģis Upenieks: M. Zariņš. Divertisments ērģelēm un timpāniem

20:00-21:15 Rīgas projektu koris: MacMillan

21:20 Tēvreize

21:42-22:11 Jana Zariņa: ഗystema ഗolaris   ½ → 0

22:30-23:00 Andrejs Osokins

23:00 Aionas Nakts lūgšana

Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze


Aizkraukles Sv. Terēzes no Bērna Jēzus baznīca


Adventistu Rīgas 5. draudze


Ādažu Evaņģēliski Luteriskā draudze Carnikavā “Laivu māja”