VECPIEBALGAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA


Vasarsvētku draudze “Cerība” Tukumā


Trikātas Sv.Jāņa evanģēliski luteriskā baznīca


Tests 1


Sv. Pestītāja Rīgas anglikāņu draudze


Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca


2020. gada 30. maijā Stiglovas baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 21.00 akcijai “Apceļosim baznīcas”

Baznīcā jūs laipni sagaidīs pasākuma koordinatore. Pastāstīs par baznīcas vēsturi.

Draudzē ir izveidojusies skaista tradīcija  – Vasarsvētku sestdienā (šogad tas ir 30. maijā) doties svētceļojumā uz Sarkaņu baznīcu Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kas ir sena svētceļojuma vieta. Šajā dienā plkst.18.00 Sarkaņu baznīcā dievkalpojumu vada Aglonas- Rēzeknes diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
Kad būsiet iepazinušies ar mūsu baznīcu, iesakām ari jums doties uz Sarkaņu baznīcu. Nenožēlosiet!

Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca


  1. gada 30. maijā Stiglovas baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 21.00 akcijai “Apceļosim baznīcas”

Baznīcā jūs laipni sagaidīs pasākuma koordinatore. Pastāstīs par baznīcas vēsturi.

Draudzē ir izveidojusies skaista tradīcija  – Vasarsvētku sestdienā (šogad tas ir 30. maijā) doties svētceļojumā uz Sarkaņu baznīcu Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kas ir sena svētceļojuma vieta. Šajā dienā plkst.18.00 Sarkaņu baznīcā dievkalpojumu vada Aglonas- Rēzeknes diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
Kad būsiet iepazinušies ar mūsu baznīcu, iesakām ari jums doties uz Sarkaņu baznīcu

Spāres baznīca


Skujenes evaņģēliski luteriskā baznīca


Septītās dienas adventistu Jelgavas baznīca


SDA Tukuma draudze


Baznīcu nakts  2020.

Pasākumu plāns

Iepazīšanās ar renovētajām dievnama telpām.

Izstāde ”Bībele līdz mūsu dienām”.

Prezentācija:

Draudzes un mūsu dievnama vēsture.

Draudzes aktivitātes.

Mūzika.

Degustācija  „Veselīgs uzturs” (Atbilstoši sanitārajām normām).

Saruna ar draudzes mācītāju A.Pešeli (pēc apmeklētāju vēlēšanās).

Programma paredzēta  vienas stundas ietvaros  no 18.00- ~23.00.

Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi ieņemtās Romas katoļu baznīca


  1. gada 30. maijā Sarkaņu baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 21.00 akcijai “Apceļosim baznīcas”

Baznīcā jūs laipni sagaidīs pasākuma koordinatore. Pastāstīs par baznīcas vēsturi.
Tāpat kā katru gadu, arī šogad Vasarsvētku sestdienā  uz Svētā Gara atnākšanas Svētku vigilijas dievkalpojumu  sanāks un sabrauks svētceļnieki no daudzām Latvijas vietām.
Arī jums būs iespēja piedalīties šajos svētkos. Tālāk svētku  norises programma 30. jūnijā 2020. gadā:

16.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, Dieva Žēlsirdības kronītis, Rožukronis.

Svētceļnieku sagaidīšana.
18.00 Svinīga Svētā Mise,
vada V.E. bīskaps Jānis Bulis.
Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam,
Svētība ar Vissvētāko Sakramentu, bīskapa svētība.
Pirms dievkalpojuma un dievkalpojuma laikā skanēs dziesmas Stiglovas baznīcas kora izpildījumā, (ērģelniece – Ināra Dovgiello)

Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu draudze


Rīgas Svēta Jēkaba Katedrāle


Rīgas Kristus ev.lut. draudze, sv.Jēkaba kapela


Rīgas Doms


Misiones evaņģēliski luteriskā baznīca


Mazo katoļu baznīca


Matīšu sv.Mateja ev.lut. draudze


LODES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE (Apšu (Lodes) luterāņu baznīca)


Dvietes Romas Sv.Staņislava Kostkas baznīca


Bulduru evanģēliski luteriskā baznīca


Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze


Bērzgales svētās Annas Romas katoļu baznīca


  1. gada 30. maijā Bērzgales baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 21.00 akcijai “Apceļosim baznīcas”

Baznīcā jūs laipni sagaidīs pasākuma koordinatore. Pastāstīs par baznīcas un draudzes vēsturi.

Draudzē ir izveidojusies skaista tradīcija  – Vasarsvētku sestdienā (šogad tas ir 30. maijā) doties svētceļojumā uz Sarkaņu baznīcu Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kas ir sena svētceļojuma vieta. Šajā dienā plkst.18.00 Sarkaņu baznīcā dievkalpojumu vada Aglonas- Rēzeknes diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
Kad būsiet iepazinušies ar mūsu baznīcu, iesakām ari jums doties uz Sarkaņu baznīcu vai  pievienoties Bērzgales draudzes svētceļnieku grupai, kas izies no Bērzgales plkst.14.30.