Zvārdes baznīcas drupas


Programma pieejama draudzē

Zemītes evaņģēliski luteriskā baznīca


Baznīca atvērta no 19.30- 22.00

20.00   Mācītāja Viļņa Auziņa uzruna

20.10- 20.40   Muzikāla programma ” Baltā dziesma” jauktā vokālā ansambļa ” Sapnī” izpildījumā

20.40 -21.00   Sarunas, lūgšana “Tēvs Mūsu”

21.00 -21.20   Muzikāla programma ” Viņš un viņa” jauktā vokālā ansambļa ” Sapnī” izpildījumā

21.30- 22.00   Muzikāli veltījumi ” Dvēseles sarunas ar Dievu”, Melita Leitlande un  Sandra Šteinberga

Visu pasākuma laiku apskatāma multimediāla  izstāde “Zemītes baznīca laiku lokos”

Zeltiņu evanģeliski luteriskā baznīca


17.55   Baznīcas zvani
18.00  Iepazīsti baznīcas vēsturi!
19.00   Lekcija ”Liturģiskās krāsas un to nozīme dievkalpojumā”, lekciju lasa mācītājs Jānis Zvirgzdiņš.
20.00   Filma par arhibīskapu Jāni Vanagu “Kalps”
21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”. Latvijas himna
Filmas turpinājums
22.00-24.00   Baznīcas apskate. Sadraudzība

Zaubes evanģēliski luteriskā baznīca


Baznīcu naktī piedāvājam sekot Bībelē rakstītajam – “Tā Kunga nams ir lūgšanu nams”…

Tādēļ aicinām ikvienu sveču gaismā un klusumā veltīt laiku pārdomām, lūgšanām.

Interesenti varēs uzkāpt mūsu unikālajā tornī gida pavadībā, uzklausīt interesantus stāstus un iezvanīt baznīcas zvanu.

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


17.00   Mīlestības koka atklāšana pie grāfienes tiltiņa
17.15-18.45   Iepazīšanās, ekspedīcijas un viktorīnas Viļakas katoļu, luterāņu un pareizticīgo baznīcās
18.00   “Eņģeļa balss skaņas” visās Viļakas baznīcās
19.00   Svētā Mise Viļakas katoļu baznīcā par kristiešu vienotību, dzied Viļakas un Balvu katoļu baznīcu apvienotais koris
20.00   Agape un lūgšana “Tēvs mūsu”
20.40–22.00  Meistardarbnīcas baznīcas dārzā
• Piemiņas paliktnīša izgatavošana • Ietērp vārdos savu baznīcu • Iegravē iniciāļus                                                 Izzini Ziemeļlatgales pērli:
• Video stāsts un foto izstāde baznīcā • Mākslas darbu izstāde tornī • Noslēpumi kapenēs
22.00   Ekspedīcijas un viktorīnas uzvarētāju apbalvošana
22.10   Koncerts. Uzstājas Guna un Aldis Kise, Dainis Skutelis

Velēnas evanģēliski luteriskā baznīca


18:50 Zvanu skaņas

No plkst. 19:00

 • radošās darbnīcas bērniem
 • bilžu orientēšanās baznīcā un tās apkārtnē
 • ekskursija baznīcas tornī

21:00 

 • Mūsu Tēvs debesīs kopīga lūgšana
 • Ērģeļmūzikas koncerts ( Ilze Kundziņa-ērģeles, Rūta Izāks- Mača-flauta un Gulbenes mūzikas skolas Lizuma klases audzēkņi)

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā.

Vecauces evaņģēliski luteriskā baznīcā


18.00   Koncertizrāde “Pirms 30 gadiem”:

 • Mācītāja Armanda Akmentiņa kalpošana Vecauces baznīcā
 • Teātra studija “30tie gadi”
 • Filma par teātra studiju (arī Juris Saivars jaunībā)

Piedalās:

 • teātra studijas “30tie gadi” bijušie dalībnieki no visas Latvijas, Auci pārstāvēs Linda Vežuka, Ilmārs Reimanis, Igors Orlovs, Cielavu ģimene u. c.
 • akordeonists Ilgonis Januzis
 • solists Oskars Jomants
 • Vecauces baznīcas Svētdienas skolas audzēkne Gabriela Briģe

Fotogrāfu Dzintras Žvagiņas un Eduarda Kapšas darbu izstāde. Baznīca atvērta visu nakti.

Vecās Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīca


18.00   Baznīcu Nakts atklāšana

19.00   Koncerts. Piedalās LU jauktais koris “Aura” (diriģents Edgars Vītols) un Nīderlandes klarnešu ansamblis/orķestris LIGNUM (diriģents Hendrik Jan Lindhout)

20.00   Koncerts. Piedalās Kristīne Adamaite (ērģeles) un Mareks Romanovskis (flauta)

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

21.10   Stāsti par Ģertrūdi. Stāstīs Dita Kuģeniece

21.45   Koncerts. Piedalās LU jauktais koris “Aura” (diriģents Edgars Vītols) un Nīderlandes klarnešu ansamblis/orķestris LIGNUM (diriģents Hendrik Jan Lindhout)

22.30   Tezē lūgšana

Pagrabstāvā, Lutera zālē:

19.00 Lekcija “Līdera emocionālā izturība” vadīs biznesa mentors Jānis Janovskis

21.10   Diskusija “Pilsēta. Vide. Cilvēks. Baznīca”

Pasākuma laikā darbosies kafejnīca

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca


20.00   Svētā Mise. Piedalās Daugavpils Vissvētās Jēzus Sirds draudzes ansamblis un kustības “Pro Sanctitate” apustuliskās oblātes (konsekrētās māsas) Liliane Bertrand un Rita Refalo un citi kustības dalībnieki

21.00   Garīgo dziesmu koncerts

21.30   Prezentācija “Kas ir kustība “Pro Sanctitate”?”

22.00   “Pro Sanctitate” un citu muzicējošo jauniešu garīgās mūzikas koncerts “Tu esi gaidīts”

23.00 – 24.00   Grāfu Borhu kapeņu apmeklējums

Vangažu evanģēliski luteriskā draudze


No 19.00“Es esmu ceļš uz gaismu”
Draudzes mācītājs Videmars Rumpēters “Latviešu tautas kristīgais ceļš – Brāļu draudzes un kā latvieši kļuva par mācītājiem”
Draudzes ērģelnieks Juris Grinēvičs “Garīgā mūzika Latvijā”
Evaņģēliste  Linda Straume “Top Svētā Jēkaba ceļš Latvijā un skan gongi”
Inga Freimane “Mans ceļš – Sv. Jēkaba ceļa pieredze Spānijā un Portugālē”
Kinonakts: filma “Kalps” (par arhibīskapa Jāņa Vanaga garīgo ceļu)

Vānes evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00   Fotoizstāde “Kurzemes eņģeļi”. Autore Iveta Skrastiņa

18.00   Ekskursija cauri gadsimtiem Vānes baznīcā. Ekskursiju vada Mārīte Bērziņa

19.00   Vijoļmūzikas koncerts. Muzicēs Edgars Ziņģe

20.00   Muzikāls sveiciens no Valdeķiem. Ansamblis “DoReMi”, vadītāja Dz. Linde

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”

Plkst. 18.00 – 22.00 Keramikas darbnīca, Vēnes baznīcas zvanam – 445, sadraudzība pie tējas un ugunskura.

Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca


Programma pieejama draudzē pasākuma laikā!

Valles evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 Pulcēšanās pie baznīcas un baznīcas zvana kopīga iezvanīšana

18.20   Mācītāja uzruna

19.00   Skaistkalnes pūtēju orķestris kopā ar Daini Rijkuru

20.00   Sadraudzība pie tējas galda, foto orientēšanās baznīcā

21.00   Lūgšana “Tēvs Mūsu”

21.10   Himna un lūgšana par Latviju

21.20   Donnas Bondarenko koncerts

22.00   Draudzes stāsti draugiem

22.40 Smilšu kino “Vecumnieki”

23.00 Lūgšana sveču gaismā

23.15 Pārsteigums izturīgākajiem – filma

Valdemārpils evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00   Baznīcu nakts atklāšana, baznīcas apskate

18.30   Sieviešu kora “Līga” koncerts

19.15   Dundagas baptistu jauniešu uzvedums un dziesmas

20.00   Sieviešu vokālā ansambļa “Kaprīze” koncerts

21.00   Lūgšana, himna un draudzes lektora noslēguma vārdi

22.00   Baznīcu nakts noslēgums

Usmas evaņģēliski luteriskā baznīca


17.50   Zvana skaņas

18.00   Ievadvārdi

18.10   Uzkodas un norimšanās , mūzika, kopīga svecīšu iedegšana uz altāra,

lūgšanu lapiņu rakstīšana

19.30   Kopīga gleznas “Usmas baznīca – Gaisma Latvijai” zīmēšan a, mūzika

20.30   Bībeles un dzejas lasījumi, mūzika

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”, lūgšana par Latviju, Usmu

21.30   Klasiskās mūzikas klavierkoncerts. Usmas draudzes pianistu F. Gaiļu un S. Villerušas izpildījumā

22.20   Kopīga gaismas ceļa iedegšana pie baznīcas

22.30   Mācītāja uzruna un Lielā lūgšana (aizlūgumi no lūgšanu lapiņām uc)

23.00   Sadraudzības pankūku mielasts pie kopīgi klāta galda

* Visa vakara garumā baznīcā būs apskatāma Lilitas Visockas foto izstāde “Usmas skati”

Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 Atklāšanas svētbrīdis

19.00 Koncerts

21.00 Vienotā lūgšana “Mūsu Tēvs” un Taizē dziedājumi

22.00 Filmu vakars. “Ugāles broks” un “Ko apmeklē Dievs”

* Visa vakara garumā sadraudzība – tēja, kafija, uzkodas. Radošās darbnīcas. Ekskursija uz torni.

Tu esi aicināts!

Trikātas Svētā Jāņa baznīca


19.00   Koncerts. Dzied Vidzemes augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu koris ” Skan”.

Kora mākslinieciskā vadītāja Irēna Zelča, diriģente Liene Zvirbule, koncertmeistare un ērģelniece Līga Īvāne

20.30   Stāstījums un ekskursija pa Trikātas baznīcu un mācītājmuižu Trikātas vēstures zinātājas, skolotājas Ingas Boškinas vadībā

Tilžas evaņģēliski luteriskā baznīca


Informācija par programmu pieejama uz vietas baznīcā vai sazinoties ar draudzi!

Talsu Septītās dienas adventistu draudze


Programma 18:00-23:00:

18.00 – 21.00
– ekskursija pa baznīcu gida pavadībā
– interaktīvie stendi par draudzību ar Dievu un cilvēkiem
– aktivitātes bērniem
19.00 – stāstu vakars par draudzību ar Dievu un cilvēkiem
21.00 – Latvijas Valsts himna un lūgšana
21.15 – Svētās dienas jeb sabata sagaidīšana draudzīgā atmosfērā

Svētā Jēkaba kapela


Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas un senā cisterciešu sieviešu klostera komplekss (Sakrālo lietu muzejs)


19.00-20.00   Svētā Mise Marijas Magdalēnas baznīcā

20.30-21.30   Koncerts “Gaisma dvēselei” – soprāns Endija Rezgale, ērģelniece Ilze Barlo. (programmā G. H. Hendeļa, J. S. Baha, A. Vivaldi, R. Dubras, A. Kalēja skaņdarbi u.c.). Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

21.20-22.10   Koncerts. Sintija Grava un draugi. Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

22.10-23.00   Koncerts. Daiga Kaša. Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

20.00-23.00   Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas Kapelas un Zvanu torņu apskate 

19.00-23.00   Svētās Ģimenes Mājas Sakrālo lietu muzeja apskate 

19.00-23.00   Izstāde, veltīta Turīnas līķautam. Kristus Kapa ordeņa bruņinieka Jāņa Valtervitenheima stāstījums par bruņinieku regālijām. Sakrālo lietu muzejs

19.00-23.00   Tālivalža un Ievas Muzikantu mākslas darbu izstāde. Sakrālo lietu muzejs

20.00-23.00   Vēsturiska filma par cisterciešu oredeņa klostermāsas dzīvi “Māsa Anna”. Prezentācijas par pāvesta Sv. Jāņa Pāvila II un pāvesta Franciska vizīti Latvijā. Sakrālo lietu muzejs

Suntažu Vissvētākās Trīsvienības Katoļu baznīca


22.00   Dueta ”Mediante” koncerts

Suntažu Pareizticīgo baznīcas drupas


21.00   Dzied koris “Suntaži”, sieviešu vokālais ansamblis ”Svīre’, Suntažu vidusskolas 5.-9. klašu koris un muzicē Ogres mūzikas skolas Suntažu nodaļas audzēkņi

Suntažu evanģēliski luteriskā baznīca


23.00   Akadēmiskās un populārās mūzikas koncerts ”Visa pasaule ziedos”

Sunākstes Baltā baznīca


18.00-18.30   Gadsimtiem sena mūzika Viesītes Bērnu mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā

19.00-19.30   Tu esi gaidīts – Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās  draudzes ansamblis ar garīgām baznīcas  dziesmām ( n0 Baznīcas dziesmu grāmatas)

19.30- 20.30   Bērniem “Gaisma ir nākusi pasaulē” – radošās darbnīcas un iepazīšanās ar baznīcas parku.

(tradicionālās izjādes ar Sunākstes zirgkopes Simonas zirgiem)

Pieaugušajiem vietējā novadpētnieka Andra Šinkes sagatavotā izstāde un lekcija “Ieskats Sunākstes Baltās baznīcas 450 gadu vēsturē”. Baznīcā arī savākto materiālu izstāde

20.30-21.00   Svētbrīdis baznīcā, pieminot Sunākstes draudzes un visas valsts brīvības aizstāvjus. Ziedu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa kavaliera R. Okmaņa kapa Baznīcas kapos

21.30   Tēzē lūgšana

Vakara gaitā baznīcas dārzā kopēja sadraudzība Zaļumu bārā (ikviens tiek cienāts ar draudzes locekļu sarūpēto cienastu – aukstā zupa, zaļumi, pīrādziņi, mājas siers u.c našķi)

Slokas Septītās dienas adventistu draudze


18.00-18.30   Garīgā mūzika

18.30-18.50   Mācītāja runa                     

18.50-19.15   Garīgās dziesmas

19.15-19.40   Lekcija  “Vai reliģija un baznīca ir veselīga”

19.30-20.30   “Godly play” Bībeles stāsti bērniem

19.50-21.40   Garīgā mūzika

20.40-21.00   Mācītāja runa “Par lūgšanu”                                      

21.00-21.05   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

21.05-22.00   “Godly play” Bībeles stāsti bērniem

21.05-21.30   Garīgā mūzika

21.30-21.50  Prezentācija par SDA Slokas draudzi

21.50-22.05   Mācītāja runa “Kas ir Septītās dienas adventisti”

22.05-22.20   Sabata sagaidīšana

22.20-22.40   Mācītāja runa “Vai var būt kristietis bez baznīcas?”

22.40-23.10   Garīgā mūzika

Visa pasākuma laikā notiks veselīgas pārtikas degustācija.

Skultes Sv. Matīsa evanģēliski luteriskā baznīca


Baznīca atvērta no 18.00 līdz 22.00.

21.00 Lūgšana “Tēvs Mūsu”

Visi interesenti laipni aicināti!

Skujenes evanģēliski luteriskā baznīca


18.00   Baznīcas zvana skaņas

18.10   Svētbrīdis (mācītāja v. i. evaņģēlists Juris Jeršovs)

18.30 – 22.00   Foto izstāde “Skujenes draudze laiku lokos”, “Skujenes baznīca” skolēnu zīmējumos, aktivitāšu starplaikos iespēja uzkāpt zvana tornī, apskatīt ērģeļu telpu

19.00 – 20.00   Sadraudzība baznīcas dārzā pie tējas, pankūku cepšana un cienāšanās

19.00 – 20.30   Pārdomu laiks “Esi mans miers” pie klusinātas mūzikas baznīcā, mandalu un bilžu “Dzīvnieki Bībelē” krāsošana

20.30 – 21.30   Koncerts “Svētī, Kungs, šo mūsu zemiar lūgšanu “Mūsu Tēvs” pl. 21.00 (vienota aktivitāte visās baznīcās”), draudzes un baznīcas apmeklētāju sadziedāšanās. Piedalās Alise Ketlere-Kaņepone (liriskais soprāns) un draudzes ansamblis

21.30   Individuālas sarunas ar draudzes mācītāja v.i . evaņģēlistu J. Jeršovu

22.00-23.00   “Kad Dievs dzied tavā dvēselē” – dziesmas un dzeja pie ugunskura

23.00-23.30   “Nāc, Jēzu, manā sirdī!” – meditācija, pārdomas

Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes baznīca


20.00 Koncerts “Skaņu ainava”

Koncertā piedalās: Madara Behmane (flauta), Sanita Sprūža (kokle) un Ruta Kaprāne (ērģeles)

Programmā: P. Vasks, R. Dubra, E. Dārziņš,  J. S. Bahs, G. F. Hendelis, M. Granžani

21.00 Lūgšana “Tēvs Mūsu”

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca


Informācija par programmu pieejama uz vietas baznīcā vai sazinoties ar draudzi!

Skaistkalnes Romas katoļu baznīca


Vokālie ansambļi baznīcā

20.00   Svētā Mise, piedalās Misas sieviešu vokālais ansamblis ” Vēja meitenes”

20.30   Tomes kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis

21.00   Mazsalacas vokālais ansamblis “Ēra”

21.30   Priestera uzruna, lūgšana un ekskursija pa Skaistkalnes Romas katoļu baznīcu

Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


18.00   Fotoalbuma “Latvijas katoļu baznīcas” prezentācija –  varēs iegādāties apgāda “Jumava” izdoto grāmatu – fotoalbumu

No 18.00   aktivitātes bērniem baznīcas dārzā

18.30   Tikšanās ar fotogrāfu Ilmāru Znotiņu – stāstījums par dievnamu fotografēšanas specifiku

19.00   “Izaicini priesteri!” – diskusija, iespēja uzdot gan mutiski, gan rakstiski ērtus un neērtus jautājumus

20.00   Iespēja individuāli apskatīt dievnamu

21.00   Kopīga lūgšana “Tēvs Mūsu”

22.00   Adorācija – meditatīvas lūgšanas laiks klusumā un mūzikas pavadījumā

Visu vakaru būs iespējams:

 • iepazīt vīraka lietošanu baznīcā
 • noskatīties īsfilmu par vīraka tapšanu
 • pašiem iebērt vīraka graudiņu kūpināmajā traukā
 • aizdedzināt upursveci pie Dievmātes statujas

Baznīcu nakts norisei tiešraidē varēs sekot līdzi arī YouTube kanālā ‘Siguldas katoļu draudze”

Siguldas baptistu draudze


20.00   Gospel mūzikas koncerts Siguldas Evanģēliski Luteriskajā draudzē Baznīcas ielā 2. Piedalās Siguldas baptistu draudžu mūziķi un Romas katoļu baznīcas mūziķi un koris

Septītās Dienas Adventistu Rīgas 7. draudze


19.00-19.05   Ievadvārdi

19:05-19:15   Prezentācija “Kas ir Septītās dienas adventistu draudze?”

19.15–19.25  Garīgā tēma «Kā iepazīt Dievu?»

19.25–19.50   Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība

19.50–20.00   Brīvais laiks

20.00 -20.05   Ievadvārdi

20.05 – 20.15   Prezentācija “Kas ir Septītās dienas adventistu draudze?”

20.15 – 20.25   Garīgā tēma «Kā iepazīt Dievu?»

20.25 -20.50   Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība

20.50–21.00   Garīgā tēma “Lūgšana – dvēseles elpa”

21.00–21.10   Himnas dziedājums “Dievs svētī Latviju”,”Tēvreize” lūgšana

21.10–21.25   Garīgā tēma: «Kādai ir jābūt draudzībai? Kas par to teikts Bībelē?»

21.25–21.50   Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība

21.50–22.00   Brīvais laiks

22.00–22.45   Individuālas tikšanās ar mācītāju, pēc vajadzības

22.45–23.00   Aizlūgšanas par lūgšanu lapiņās minētajām vajadzībām

Paralēlās norises no 19.00-23.00

Grāmatu galds, veselīga uztura degustācijas (līdz 22.00)

veselīga dzīvesveida izstāde, iepazīšanās ar “Radīšana&veselība” programmu/materiāliem.

Bērnu (vecumā līdz 10 g.) nodarbības (līdz 21.00)

Radošā darbnīca bērniem “Ceļa Meklētāju” prezentācja, dažādas interesantas un praktiskas aktivitātes pusaudžiem (10 – 15 g. v.) Baznīcas pagalmā!

“Stāv rakstīts” – Mazās grupas nodarbību prezentācija. Kristietības pamati jeb Kas ir labā Evaņģēlija vēsts?

Anonīmās individuālo aizlūgšanu lapiņas.

Septītās dienas adventistu Rīgas 1.draudze


18.00 – 18.30 Draudzes mācītāja uzruna

18.30 – 21.30 Stāsti, liecības un mūzika dievnama lielajā zālē

18.30 – 21.30 Ekskursija draudzes gida pavadībā – iespēja izstaigāt baznīcu, redzēt lielākās koka stabuļu ērģeles Latvijā un uzzināt aizraujošus faktus par Adventistu draudzi un tās vēsturi

18.30 – 21.30 Veselības stends “Pārsteidz mani!”

18.30 – 21.30 Saruna ar mācītāju un aizlūgšanas

18.00 – 22.00 Brīvais mikrofons un kopīga muzicēšana dievnama pagalmā

Seces evaņģēliski luteriskā baznīca


Visa vakara garumā būs atvērti baznīca zvana torņa logi, caur kuriem baudīt skaisto skatu un mūziku. Kā arī būs iespēja aplūkot baznīcas zvanu.

Pasākuma programma:
18.00   Baznīcu nakts atklāšana ar zvanu skaņām
18.10   Draudzes mācītaja Aināra Rendora uzruna
21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas valsts himna
22.30   Vides dejas, gaismas un mūzikas performance “PRIMUM MOBILE”
Performanci veido laikmetīgās dejas un teātra mākslinieku apvienība STARS’ WELL

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīca


18.00  Priestera uzruna. Ievads

18.20  Draudzes veidots uzvedums bērniem un pieaugušajiem “No šūpuļa līdz kapam”

19.00  Svētā Mise

20.00  Priestera lekcija par liturģiskajiem tērpiem un priekšmetiem

21.00  Lūgšana “Tēvs mūsu” un Latvijas valsts himna sveču gaismā

21.20  Agape un sadraudzība

Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā

Sātu evaņģēliski luteriskā baznīca


17.50   Zvani

18.00   Mācītāja V. Auziņa uzruna

18.15   ”Šautriņas ar mācītāju ”. Iespēja izspēlēt šautriņu mešanu ar mācītāju un uzdevumu

19.00   Jauniešu muzikālie priekšnesumi

20.00   Lekcija par draudzību, tās nozīmi draudzē un ikdienā. Vada A. Šablovskis

21.00   Tēvreize

21.15   Jaunsātu ansambļa ‘Kaprīze’ priekšnesums

22.00   Tukuma Kultūras nama sieviešu kora ” Noktirne ” koncerts

22.40   Tezē dziesmu dziedāšana, lūgšanas, laiks meditācijai

Visa vakara laikā – foto stūris, orientēšanās baznīcā, radošās darbnīcas bērniem, sadraudzība.

Saldus Svētā Pētera un Pāvila Romas Katoļu draudze


Vasarsvētku kamermūzikas festivāls no 7. līdz 9. jūnijam.

Vasarsvētku festivāls Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcā š.g. 7.-9. jūnijā, sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri un Saldus.

Koncertu programma un grafiks

Piektdien, 7. jūnijā

19.00 – Ērģeļmūzikas koncerts

Solisti: Simona Sunepa (ērģeles), Kārlis Catlaks (klarnete), Juris Tereščuks (trompete)

Programma: J. S. Bahs, A. Vivaldi, F. Pulenks, R. Dubra

Sestdien, 8. jūnijā

18.00 – Līgas Baltābolas kameransambļa koncerts

Soliste: Līga Baltābola (vijole)

Piedalās: Liepājas stīginstrumentu un pūšaminstrumentu grupas mūziķi

Programma: V. A. Mocarts, A. Vivaldi, G. F. Telemans, J. S. Bahs

Svētdien, 9. jūnijā

13.00 – Koncertsaruna “Iedvesmas spēks radīšanas procesā”

Piedalās: Inta Zēgnere, muzikoloģe, Latvijas Radio 3; Andris Marija Jerumanis, Lugano universitātes profesors, zinātņu doktors

Soliste: Dārta Tisenkopfa (arfa)

Programma: Domeniko Skarlati sonātes

14.15 – Liepājas simfoniskā orķestra mežragu kvarteta koncerts

Piedalās: Ingus Novicāns, Aivars Vadonis, Mārcis Auziņš, Edgars Kalniņš

Programmā:

Volfgangs Amadejs Mocarts “Burvju flauta”
Johans Melhiors Molters 151. simfonija
Oto Nikolaja Kvarteti Famažorā
Pēteris Čaikovskis Ceturtās simfonijas faminorā op. 36 3. daļa
Johanness Brāmss “Ungāru dejas”
Ennio Morikone “Gabriēla oboja” (Jāņa Ivuškāna aranžējums)

Saldus Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma pieejama draudzē

Saldus Mārtiņa Lutera Evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma pieejama draudzē

Salaspils Mārtiņa Lutera evanģēliski luteriskā baznīca


18.00   Ievads, pulcēšanās dievnamā. Mūsu draudzes vēsture bildēs, sadraudzības mielasta gatavošana, bērniem galda spēles

19.30   Tezē lūgšana

20.15   Mācītāja G. Žīgura lekcija Svētais Gars Kristus baznīcās

21.00   Tēvreizes lūgšana visās draudzēs

21.05   Kora “Elpa” koncerts

21.30   Sadraudzība ar kori

22.00   Draudzes lūgšana

Sabiles evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00   Ieskandinām baznīcas zvanu un baznīca tiek atvērta 

19.00   Koncerts “Korāļi gospeļu ritmos”. Muzicēs draudzes ērģelnieks Andris Jansons un evaņģēlists Māris Gross

20.00   Taizē dziedājumi

20.40   Vakara vespere

21.00   Kopīga Tēvreize

Rūjienas Svētā Bērtuļa evanģēliski luteriskā baznīca


17.58–18.00   Baznīcas zvana skaņas
18.00–18.30   Pasākuma atklāšana, mācītāja Māra Sarmas uzruna
18.30–19.50   Mūziķa un komponista Valda Indrišonoka koncerts
18.30–22.00   Auduma somu un T-kreklu apzīmēšana un citas radošās darbnīcas (vēlams līdzi ņemt gaišu, vienkrāsainu T-kreklu)
19.50–21.00   Sadraudzība un zupas baudīšana
20.00–21.00   Ekskursija un stāsti par baznīcas vēsturi „Fiat Lux: Caur astoņiem gadu simtiem” (stāstnieks Andris Dukurs)
21.00–21.05   “Mūsu Tēvs debesīs” – kopīga lūgšana visā Latvijā
21.05–22.00   Dueta „Viņi Divi” koncerts (Ainārs Eidons un Sabīne Zaķe)
22.00–23.30   Nakts trasīte „Iepazīsti baznīcu” ar foto-orientēšanās elementiem (līdzi ņemt kabatas lukturīti)
23.30–24.00   Tezē (Taizé) dziedājumi, lūgšanas un pārdomas sveču gaismā

No 18.30 līdz 23.30 iespēja individuāli aprunāties ar mācītāju Māri Sarmu.
Mīļi gaidīsim gan lielus, gan mazus!

Rucavas evaņģēliski luteriskā baznīca


Paveries uz baznīcu citādāk arī Rucavā!

No plkst. 18.00 Rucavas Evaņģēliski luteriskā baznīca gaidīs tos, kas vēlas uzkāpt baznīcas tornī, iepazīties ar baznīcas vēsturi un piedalīties svečturu darbnīcā. Svečturi kalpos draudzības gaismas ceļa izveidei starp abām Rucavas baznīcām.

Ap plkst. 18.40 ar svētbrīdi mācītāju Ainara Jaunskalžes un Jāņa Bērze-Bērziņa vadībā, ērģelnieces Līgas Dejus uzstāšanos un Karīnas Tatarinovas koncertu baznīca svinēs kopā būšanas prieku!

Ap plkst 21.00 pasākuma apmeklētāji aicināti pavadīt laiku ģimeniskā atmosfērā pie Baptistu baznīcas. Bērniem tiek plānota vakara ziepju burbuļu atrakcija un tiks sagādāts kopīgs mielasts visiem ciemiņiem.

Vakara noslēgums plkst. 22.30 radošajā darbnīcā “Ligate”, ar filmu no latviešu kino klasikas “Sprīdītis”, atgādinot to, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Visi pasākumi BEZ MAKSAS

Pasākuma laikā tiks fotografēts

PASĀKUMU ATBALSTA  RUCAVAS NOVADA DOME

Rucavas Baptistu draudze


Paveries uz baznīcu citādāk arī Rucavā!

No plkst. 18.00 Rucavas Evaņģēliski luteriskā baznīca gaidīs tos, kas vēlas uzkāpt baznīcas tornī, iepazīties ar baznīcas vēsturi un piedalīties svečturu darbnīcā. Svečturi kalpos draudzības gaismas ceļa izveidei starp abām Rucavas baznīcām.

Ap plkst. 18.40 ar svētbrīdi mācītāju Ainara Jaunskalžes un Jāņa Bērze-Bērziņa vadībā, ērģelnieces Līgas Dejus uzstāšanos un Karīnas Tatarinovas koncertu baznīca svinēs kopā būšanas prieku!

Ap plkst 21.00 pasākuma apmeklētāji aicināti pavadīt laiku ģimeniskā atmosfērā pie Baptistu baznīcas. Bērniem tiek plānota vakara ziepju burbuļu atrakcija un tiks sagādāts kopīgs mielasts visiem ciemiņiem.

Vakara noslēgums plkst. 22.30 radošajā darbnīcā “Ligate”, ar filmu no latviešu kino klasikas “Sprīdītis”, atgādinot to, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Visi pasākumi BEZ MAKSAS

Pasākuma laikā tiks fotografēts

PASĀKUMU ATBALSTA RUCAVAS NOVADA DOME

Rubenes evanģēliski luteriskā baznīca


19.00   “To brīžu dēļ” – Imanta Ziedoņa un Andas Līces dzīves atziņas

Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Uldis Anže, Rubenes draudzes mācītājs Artis Eglītis un koklētājs Namejs Kalniņš

20.00   Svētku koncertā Strenču Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Melo’dia” un ģitārists Jānis Rolmanis

21.00   Vislatvijas kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs”

Ropažu evanģēliski luteriskā baznīca


18.00-19.00   Uz lielā ekrāna bildes par draudzes dzīvi

19.00-20.00   Ropažu Mūzikas un mākslas skolas bērnu koncerts

20.00-21.00  “Goodly Play” nodarbība pieaugušajiem un bērniem

21.00-21.30   Lūgšana “Mūsu Tēvs”, pēc tam Latvijas Republikas himna “Dievs svētī Latviju”

21.30-23.00   Dokumentālā filma “Kalps”

 

Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca


17.50   Baznīcu zvanu skaņas

18.00    Vakara atklāšana

18.15   Mācītāja Jura Veidenieka runa “Baznīca un pasaule”

20.00   Koncerts

Piedalās Talsu ev. lut. draudzes koris “Coram Deo”, diriģents Raimonds Felšs

21.00   Kopīga tēvreizes lūgšana

Rīgas Svētās Trīsvienības evanģēliski luteriskā baznīca


18.00   Zvanu skaņas, mācītāja ievaduzruna
18.15–20.30   Baznīcas apskate, iespēja uzkāpt baznīcas tornī, apskatīt Bībeļu kolekciju un mācītāja liturģiskos tērpus
19.00   “Dziediet Tam Kungam!” – dziesmas ģitāras pavadībā
19.30   Kokles skanējums
20.00   Ērģeļmūzika
20.45   Lielā draudzes lūgšana
21.00   Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”
21.30   Koris “Saulgrieži”
22.00   Klusuma un pārdomu laiks
22.30   Noslēgums

Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze


18.00     Vesperes (vakara lūgšanas ar psalmiem)

18.30     Svētā Mise

19.15     Draudzes slavētāji

20.00     Bībeles lasījumi “ar visām emocijām”

20.00     “Tēvreize” lūgšana

21.05     “Rolanda draugi” – slavēšanas dziesmas

22.00     Gaismas efekti: “Tumsā redz tikai ar sirdi”

Baznīcu nakts laikā būs iespēja apmeklēt godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna muzeju, kas atrodas līdzās. Piedāvājam arī tematisko filmu vakaru – zālē pie bīskapa B. Sloskāna muzeja:

20.00     Režisora Normunda Puča filma “Segvārds Vientulis” (Par nacionālajiem partizāniem un priesteri Antonu Juhņeviču)

21.30     Režisores Dzidras Smiltēnas filma “Lūgšana krustā” (Par godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu)

22.30     Režisora Jāņa Logina filma “Mācītājs” (Par priesteri-mocekli Vladislavu Litaunieku)

Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca


Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāle


 17.30 aizsākums un mākslinieka Jāņa Anmaņa grāmatas “Dievzemīte” atvēršana
18.00 Koncerts. Tenors Juris Vizbulis, ērģelnieks Jānis Karpovičs. Programmā: Šūberts, Bahs, Mendelsons, Alfrēds Kalniņš
19.00 Koncerts. Sv. Jēkaba katedrāles koris. Ērģelnieks: Andrejs Danskis. Diriģente: Janīna Puškovska. Soliste: Inese Jasmane – Rūrāne (soprāns). Flauta: Manuels Fernandezs. Kultūras pils Ziemeļblāzma jauktais koris “VIVAT” Kora mākslinieciskais vadītājs: Andris Pundurs. Diriģente: Iveta Kaktiņa. Programmā: F.Šūberts, V.A.Mocarts, G.Forē, A.Danskis u.c.

20.00 Koncerts, lietuviešu vijolniece Lijana Žiedelytė un ērģelnieks Andrejs Danskis.

21.00 Koncerts, Šauļu kamerkoris “Bičiuliai”

Rīgas Svētā Jāņa baznīca


19.30 – 20.00 Koncerts “Pasaules tautu šūpuļdziesmas” Piedalās jauktais koris Laudate Charismata un Rīgas Kamerorķestris, diriģents Jānis Misiņš.

21.00 Ievada uzruna, “Tēvreize” lūgšana

21.05 Koncerts “Draudzīgi uz ērģeļsola”. Spēlē ērģeļu duets Aigars Reinis & Ilze Reine

22.00 – 23.20 Latvijas dziesmas. Brīvības dziesmas ar mūzikas projektu ”Jāņa ielas republika”

Rīgas svēta Alberta Romas katoļu baznīca


Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu baznīca


Vakara Dievkalpojums
17.45   Baznīcas zvani
aicina uz Dievkalpojumu
18.00   Svētā Mise

Liturģija – Kristus darbība cilvēka pasaules zīmēs
18.40
   Garīgās mūzikas priekšnesums
19.00   Draudzes prāvests iepazīstinās ar garīdznieku tērpiem un baznīcas ritu (liturģiju)
19.30   Garīgās mūzikas priekšnesums

Interaktīva ekskursija: Atklāj Sv. Franciska baznīcu!
Iespēja iepazīt baznīcu nelielās ekskursijās grupiņās:
20.00   I grupiņa
20.20   II grupiņa
20.40   III grupiņa

Jauktā kora “Kamēr” koncerts
21.00
   Latvijas himnas – lūgšanas – dziedājums
21.00  Jauktā kora “Kamēr” koncertprogramma

22.00   Noslēguma vārdi un kopīga lūgšana

Rīgas Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskā draudze


19.00   Atklāšana

19.00-23.00   Pāvila baznīcas makets no LEGO (60 000 klucīšu). Iespēja uzkāpt tornī un apskatīt baznīcas pulksteņa mehānismu, seno Bībeļu apskate

19.05  Instrumentāls trio

20.00   Draudzes video

20.10   Spēlē: Pāvila draudzes Jauniešu grupa

21.00   Skečs  “Pasaules tirgotāj”

21.10   Spēlē grupa “Arma Dei”

22.00   Draudzes video

22.10   Spēlē  Dita Svarupa

23.00   Spēlē Pāvila draudzes Jauniešu grupa

23.40   Noslēgums

Rīgas Romas katoļu Svētā Antona draudze


18.00   Sv. Mise

18.30    Prieka koncerts. Piedalās ērģelniece Jolanta Barinska. Skanēs J. S. Baha un Š. M. Vidora mūzika

18.50   Antona draudzes prāvesta O. Daļecka uzruna, ieskats Sv.Antona draudzes vēsturē un baznīcas celtniecībā

19.00   Garīgās mūzikas koncerts. Piedalās Latvijas Republikas zemessardzes koris ”Stars”. Diriģents Ārijs Šķepasts. Programmā D.Bortņanska, S. Rahmaņinova, I. Mežaraupa, I. Arnes, Ā. Ābeles u. c. komponistu mūzika

***Draudzes katehēzes zālē no 19:00 līdz aptuveni 22:00 filmu vakars jauniešiem!!! Pēc Pārrunas par ticības nozīmi katra dzīvē, ikdienā, vienaudžu vidū, jautājumi un atbildes, spēle.***

19.45   Sadraudzība pie tējas un kafijas

20.15   Apceres par draudzību.

20.50   Pr. Frančesko par lūgšanu Tēvs mūsu

21:00   Tēvreize. Lūgšana 10 valodās

21.15   Koncerts Draudzība. Piedalās vijolniece Nataļja Grigoroviča un ērģelniece Jolanta Barinska. Skanēs A. Vivaldi, J. S. Baha mūzika

22.00   Sadraudzība pie tējas un kafijas

22.45  Taize dziesmas un lūgšanas sveču gaismā

Rīgas Reformātu draudze


 Akas ielas 13 draudzes:

 • Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze,
 • Rīgas Reformātu draudze,
 • Adventistu Rīgas 5. draudze,
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze

18.00-19.00 Koncerts “Pasaules tautu šūpuļdziesmas”  piedalās kamerkoris “Laudate Charismata” un “Rīgas kamerorķestris”

19.00-22.00 “Vasarsvētkos” radošās aktivitātes bērniem

19.00-23.00 “Zem bērza” kafejnīca, (kafija, tēja uzkodas)

19.00-20.00 Koncerts  “Mīlestība” piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudzes ansamblis, arodbiedrību kluba “Vecrīga” jauktais koris ”Rīdzene”

20.00-21.00 Koncerts “Cukurefekts” piedalās radošā apvienība “Cukurefekts”

21.00 -22.30 Ekumēniskais Dievkalpojums piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze, Rīgas Reformātu draudze, Adventistu Rīgas 5. draudze, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze un mācītāji

22.30-23.59 Slavēšana un pielūgsme piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze, Rīgas Reformātu draudze, Adventistu Rīgas 5. draudze, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze un mācītāji

Rīgas Mateja baptistu draudze


18.00   Iespēja ienākt baznīcas lielajā zālē, pabūt vienam vai satikt mācītāju
18.30   Darbosies kafejnīca
18.30, 19.00, 19.30   Ekskursija pa baznīcu
19.00   Sieviešu vakars
19.00   Vīru vakars
19.00   Programma bērniem
20.00   Koncerts.  Koris “Skaņupe” un vijolniece Annija Purmale
21.15   Lūgšana par Latviju
21.30   Boba Čilkota “Mazā džeza Mesa”, ko izpilda Mateja un Āgneskalna draudžu kori
22.00   Pielūgsmes vakars ar Matīsu un Lauru Kļaviņiem

Rīgas Mārtiņa Evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 Baznīcas zvanu skaņas, Mācītāja Aivara Smuidra uzruna

18.30 “Senās dejas Rīgas Mārtiņa baznīcā” Seno deju grupa “Ballare” ar tās māksliniecisko vadītāju Gunu Ezermali. Muzicēs Maija Kļaviņa (flauta) un Liene Andreta Kalnciema (ērģeles)

20.00 Emīla Dārziņa jauktā kora koncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā. Diriģente Nora Kalniņa, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema

21.00 Svētbrīdis. “Tēvreizes” lūgšana. Piedalās mācītājs Aivars Smuidris, Rīgas Mārtiņa draudzes koris diriģentes Laimas Vikmanes vadībā, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema

21.20 Muzikāla improvizācija “Vakara harmonijas” Muzicēs Modris Baumanis (klasiskā ģitāra), Emanuels Fernandezs (flauta), Kristīne Smuidre (klavieres), Aivars Smuidris (saksofons)

23.00 “Nāc un dziedi līdzi” Dziedāsim slava dziesmas Dievam līdz pusnaktij

Visa vakara garumā:
Iespēja izstaigāt baznīcu, uzkāpt tornī, apskatīt baznīcas ērģeles (ērģeles nebūs pieejamas apmeklētājiem koncertu laikā) un 120 gadus vecā, lielā pulksteņa mehānismu, kā arī uzzināt tā interesanto vēsturi.

Rīgas Lutera Evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 – 21.00 Klusums

21.00 – 21.10 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” un dziesma

21.10 – 22.00 Klusums

Mūsdienās dzīvojam trokšņa kultūrā, kas traucē pabūt patiesā, kvalitatīvā klusumā un mierā. Klusums var būt iepriecinošs un mājīgs. Klusums ir ļoti svarīgs instruments. Klusums bombardē cilvēka apziņu daudz intensīvāk nekā visspēcīgākie  lādiņi vai trokšņi. Jo tieši klusums ir lielais izaicinājums un zināmā mērā tik nepieciešamais risks uzdrīkstēties atvērties. Atvēršanās ir vesela revolūcija. Attaisīt vaļā visus failus, visas durvis un izlaist sevi ārā.

RĪGAS KRUSTA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE


17.50 Baznīcas zvanu skaņas

19.00 Svētbrīdis: Sv. Rakstu lasījums un lūgšana “Draudzība Ēdenes dārzā”, Mācītājs Kārlis

20.00 Svētbrīdis: Sv. Rakstu lasījums un mācītāja uzruna “Tēvs Ābrahams”, Mācītājs Kārlis

21.00 Lūgšana “Mūs Tēvs debesīs”.

21.30 Gaismas ceļš – Lāpu dedzināšana un gaismas aktivitāte ārpus baznīcas

22.00 Svētbrīdis: Sv. Rakstu lasījums un lūgšana “Jēzus – mūsu draugs”, Mācītājs Kārlis

22.15 Tezē dziesmas: meditatīva kopdziedāšana – īsas dziesmas, kas tiek atkārtotas atkal un atkal

Šoreiz Ikgadējā Baznīcu nakts pasākumā klausīsimies Dieva vārda patiesību – lasījumus no Rakstiem, arī mācītāja aizlūgšanas gan par mums visiem svarīgām lietām, gan arī konkrētu cilvēku vajadzībām. Tāpat kopīgi vienosimies lūgšanā “Mūsu Tēvs debesīs”, baudīsim kopīgus dziedājumus un kopīgu sadraudzību.

Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle


18.00 – 19.00 Vakara dievkalpojums

18.00 – 21.00 Ekskursijas nelielām grupām vai individuāli par dievnama vēsturi, iekšējo izskatu un svētumiem latviešu, krievu un angļu valodās (līdz 30 min). Iespēja uzdot jautājumus priesteriem

18.00 – 21.00 Apskatei būs pieejams katedrāles zvanu tornis un bibliotēka, bērniem tiks organizētas radošās darbnīcas un kvests

20.30 – 21.00 Pareizticīgo dziedājumi jauniešu kora “Adamant” izpildījumā, makslieniciskā vadītāja – Anastasija Kildiša

Rīgas Kristus Karaļa draudze


17.45 Baznīcas zvanu skaņas – aicinājums pulcēties baznīcā

18.00 Priestera uzruna

18.30 Svētā Mise

19.20   Garīgās mūzikas koncerts mūsu draudzes kora, solistu un mūziķu  izpildījumā

21.00   Lielā lūgšana par Latviju, Latvijas Valsts himna

21.30   Harizmātiskā slavēšana

22.40   Ticības liecība

23.00   Laiks personīgai lūgšanai

23.40   Kopīga aizlūgšana (mūsu nodomu uzticēšana Dievam)

Pateicības lūgšana

 • Visu laiku ir iespēja aizdegt svecīti un uzrakstīt aizlūgumu

RĪGAS JĒZUS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE


18.00   Atklāšana. Mācītāja Erberta Bikšes sveicinājums

18.10 – 18.40   STĀSTĪJUMS “KOKA ARHITEKTŪRAS BRĪNUMS”.  Mākslas zinātnieces, Latvijas Universitātes asociētās profesores Austras Avotiņas stāstījums par Jēzus draudzes dievnamu

19.00 – 19.40   RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES JAUKTĀ KORA VIVERE KONCERTS.  Programmā –Ādolfa Ābeles, Pētera Vaska, Uģa Prauliņa, Riharda Dubras, Sezāra Franka, Sergeja Rahmaņinova, Alfrēda Šnitkes un citu autoru kora mūzika. Kora mākslinieciskais vadītājs – Gints Ceplenieks, kormeistari – Anna Amanda Stolere un Rihards Lapiņš

20.00 – 20.40   ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS “LIVONIJAS ATSKAŅAS”. Koncertā piedalās Laura Purena (soprāns), Maija Prēdele (čells) un Vita Kalnciema (ērģeles).  Programmā – igauņu un latviešu komponistu Rūdolfa Tobiasa, Arvo Perta, Haralda Berīno, Bruno Skultes, Emīla Dārziņa, Jāņa Kalniņa, Aivara Kalēja mūzika

21.00 – 21.40  Diskusija “Vai draudzība vēl ir dzīva”?

22.00 – 23.00   Slavēšana kopā ar Annu Pīlāci un Alisi Jirgensoni

23.00 – 24.00   Pārdomu stunda. Iespēja būt dievnamā klusās pārdomās

Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes baznīca


18.00   Zvani
18.05   Svētbrīdis
18.15   Koncerts Lilita Ozola, ērģeles. Programmā J.S. Bacha skaņdarbi
19.00   Ekskursija baznīcas telpa, altārglezna, ērģeles
20.00   Koncerts. Koris “TONIKA”
21.00   Svētbrīdis un “Tēvreizes” lūgšana
21.15   Ekskursija baznīcas telpa, altārglezna, ērģeles (arī krievu val.)
22:00   Koncerts Lilita Ozola, ērģeles, Dominiks Levuškāns, trompete. Programmā franču romantika
Visa vakara garumā:
– nodarbības bērniem
– kafijas bufete

Rīgas Golgātas baptistu draudze


18.30-19.00   Dziesmas ērģeļu izpildījumā

19.00-20.00   Kristīgās motociklistu asociācijas Latvijas nodaļas ikgadējais pasākums www.cmalatvia.lv

20.00-21.00   Kristiešu motobraucēju dzīvesstāsti par to kā sākuši ticēt Dievam

21.00   “Tēvreize” lūgšana

21.00-22.00   Kopīga sadziedāšanās. Dziesmas, kas vijas cauri gadsimtiem

22.00-22.25   Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna Elmāra Pļaviņa stāstījums par piedzīvoto, strādājot ar karavīriem dažādās pasaules vietās

22.25-23.00   Filma “Kapelāns”

Rīgas evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca


18.00         Mācītāja Ulda Priedes uzruna. Pasākuma atklāšana un īss ieskats Misiones baznīcas vēsturē

18.30         Dzeja. Čiekurkalniete Gundega Ostenberga

19.00         Koncerts.  Muzicē: Inese Romancāne (soprāns), Olafs Štāls (alts), Līga Veilande (čells),  Ingmars Zemzaris (ērģeles). ProgrammāJ. S. Bahs, G. F. Tēlemanis, Dž. B. Brevi, V. A. Mocarts, I. Zemzaris

20.00         Sadraudzība

20.20         “Sāpes, kas māca augt.” Tikšanās ar kinorežisori, esejisti Viju Beinerti

21.00       “Tēvreize” Lūgšana. Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

21.10         Koncerts. Muzicē: Lība Ēce – Kalniņa (vokāls), Anete Maže (vokāls), Miķelis Mažis  (vokāls, ģitāra) . Programmā dažādu latviešu autoru oriģināldziesmas

21.40         Brīvais laiks

22.00         Oļģertu Miķelsonu (1927 – 2019) pieminot. Atmiņu stāsti un O. Miķelsona mūzika.  Piedalās:  Ingmars Zemzaris (ērģeles), Jānis Valkovskis (ērģeles), Daina Briede (vokāls), Oskars Burovs (vokāls, ģitāra). (Pasākums var būt ilgāks)

23.00         Svētbrīdis. Vada mācītājs Uldis Priede

Pasākuma laikā, kamēr vien ir gaišs – iespēja apskatīt Oļģerta Miķelsona gandrīz 30 gadu laikā radīto Misiones baznīcas māksliniecisko apdari un tās teritorijā esošos dekoratīvos veidojumus, kuri uzskatāmi par unikālu naivās mākslas piemēru Latvijā.

Rīgas Doms


19.00-20.30   Doma dārzs atvērts apskatei: Tematiska izstāde Krustejā, Kapitula zāle – Dziesmas Dievam un mūžīgās dzīvības vēsts 21. gadsimtā

20.30   Doma baznīca atvērta apskatei – tematiska izstāde “Krustejā”

21.00   Svētbrīdis – kopīgā lūgšana, himna “Dievs svētī Latviju’

21.20–22.20   Stāsti par Doma baznīcas vēsturi un iekārtojumu

22.30–22.50   Concerto piccolo – ērģelnieks Aigars Reinis

23.00–24.00   Gaismas dievkalpojums – Baznīcu nakts kulminācija Rīgas Domā

Rīgas Doms


Rīgas Dievmātes Pasludināšanas pareizticīgo baznīca


Rīgas Augšāmcelšanās luterāņu baznīca


18.00  Atklāšana un lūgšana

18.10  Ekskursija pa baznīcu draudzes locekļu vadībā – iespēja dzirdēt un redzēt, kā no drupām augšāmcēlusies baznīca

18.30 Stāstījums par  Lielajiem kapiem: Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, Brīvības cīnītāji kā iedvesma šodienai – stāsta Anta Lapsiņa

19.30 Koncerts “Mūzika balsij un ģitārai”. Muzicē Aleksandra Špicberga un Vladimirs Kudrins. Rietumeiropas mūzikas pērles un iemīļoti latviešu komponistu skaņdarbi (E. Dārziņš, I. Kalniņš, R. Pauls, J. Lūsēns).

20.30  Dzeja un ērģeļmūzika – iepazīsti draudzes evaņģēlistu Ingmāru Ļakas dzejā

21.00 Lūgšana un himna

21.30 – 24.00 Laiks klusumam un pārdomām – iespēja pabūt klusumā un mierā.

Visa vakara garumā:

laiks sadraudzībai – laiks sarunām un kopābūšanai.

Rīgas Āgenskalna baptistu baznīca


18.00   Atklāšanas svētbrīdis: lūgšanā vada Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis

18.10   Āgenskalna un Mateja baptistu draudzes kori dzied Mazo Džeza Mesu, diriģē Krišs Pozemkovskis

18.40   Mācītājs Edgars Mažis sarunā ar Baibu Baikovsku par projektu “Visi iekšā” – kā padarīt draudzes vidi pieejamu visiem

19.00   Čellu duets Agate un Pēteris Ozoliņi no Vīlandes baptistu draudzes muzicējot un sarunājoties ar rakstnieku Otto Ozolu

19.30   Edgars Mažis sarunā ar Linardu Rozentālu, Rīgas Lutera draudzes mācītāju (gaidām apstiprinājumu no Linarda)

20.00   Māsu duets – dzied un liecina Liene Anševica no Limbažu baptistu draudzes un Ieva Pozemkovska no Āgenskalna baptistu draudzes

20.30   Otto Ozols sarunā ar Agnesi Megni, LBDS Sieviešu kalpošanas vadītāju, par izaicinājumiem sieviešu kalpošanā

21.00   Svētbrīdis: lūgšanā vada rakstnieks Otto Ozols

21.10   Muzicē un ar Otto Ozolu sarunājas komponists Mārtiņš Brauns

21.40   Slavēšana kopā ar Aneti un Miķeli Mārtiņu Mažiem baznīcas Alfas zālē

22.20   Baznīcu nakts noslēguma lūgšana

Visa vakara gaitā:
– Uzņemsim viesus un cienāsim ar pašceptām plātsmaizēm
– Aizlūgsim par jums un iedegsim svecītes par lūgšanu vajadzībām
– Stāstīsim par norisēm Āgenskalna baptistu draudzē, iespējām tajās piedalīties un – par atjaunoto baznīcas torni

Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca


17.00   Baznīcas torņa atvēršana apmeklētājiem

19.00   Viesošanās Adventistu Rēzeknes baznīcā, iepazīšanās ar draudzes vēsturi, dzīvi. Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana. Kristīgā mūzika un dziesmas. ”Dieva bauslis – Sabats” prezentācija un diskusijas.

20.30    Adventistu draudze viesojas Rēzeknes sv. Trīsvienības ev. lut. draudzē. Iepazīšanās ar draudzes vēsturi, dzīvi

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un pārdomas par to

21.40   Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sieva lomas ģimenē”

22.00   Lūgšanas. Noslēgums

Visu vakaru Ekskursijas pa dievnamu, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.

No plkst. 19.00- 20.30 Rēzeknes luterāņu draudze ciemojas pie adventistu draudzes

Daži cilvēki paliek dievnamā un vada iepazīšanos ar draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu.

Rēzeknes Septītās dienas adventistu draudze


Iespēja iepazīties ar Septītās dienas adventistu Rēzeknes draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu sabiedrībai.

Baznīcu nakts programma

19.00   Atklāšana

19.10   Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana

19.20   Kristīgā mūzika un dziesmas

20.00   ”Dieva bauslis – Sabatsprezentācija un diskusijas

20.40   Dieva dotie veselības principi

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un pārdomas par to

21.40   Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sievas lomas ģimenē”

22.00   Lūgšanas. Noslēgums

Visu vakaru ekskursijas pa dievnamu, foto izstāde, kristīgā literatūra, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.

Puzes ev. lut. baznīca


Puzes baznīca būs atvērta 7. jūnijā no 20.00 līdz 23.00

Psalmu lasījumi

Dziesmas Dieva godināšanai

Smilšu kino ( SIA “Deserto” demontrējumi)

Piņķu Sv. Jāņa evanģēliski luteriskā baznīca


18.00 Lucernārija lūgšana

18.30 Baznīcas apskate ar kafiju rokā

19.00 – 20.45 Vēstures izstādes apskate

21.00 – 21.30 Vakara lūgšana

21.30 – 23.00 Koncerts “Dziesma par Mīlestību”

Muzicē – “Last Night Orchestra”:

Biruta Ozoliņa – balss, kokle

Ainārs Paukšēns – čells

Madara Tupiņa – alts

Līva Upīte – flauta, ukulele

Nauris Babris – sitamie instrumenti

Kristaps Grīnbergs – basģitāra

Klāss Reinis Dzirkalis – dažādi instrumenti

Jānis Pelše – ērģeles, citi taustiņinstrumenti

23.00 – 00.00 Pusnakts lūgšana ar meditāciju

Pēterupes evanģēliski luteriskā baznīca


17.50   Baznīcu Nakts atklāšana– baznīcas zvana skaņas

18.00-18.15   Mācītāja Ivo Pavloviča uzruna

18.15-19.00   Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māksas skolas audzēkņu koncerts koncertmeistares B. Gekas vadībā

20.00-21.50   Draudzes ansambļa koncerts

21.00-21.10   Tēvreizes lūgšana

21.10-22.00   Izraēla-Svētā zeme. Atskats uz draudzes mācītāja svētceļojumu uz Izraēlu.

22.00-00.00   Laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai

Opekalna baznīca


21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs”

Ogres Trīsvienības baznīca


Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums”. (Ījaba 22:21)

18.00 – 18.30 /Lielā zāle/ Baznīcu nakts atklāšana

Mācītāja Daiņa Pandara uzruna, Zanes Biķes gleznu izstāde, Muzikāls sveiciens

18.30 – 20.45 /Mazā zāle/ Sarunu kafejnīca

Domino ar mācītāju, intervijas, refleksijas, cienasts

18.30 – 20.45 /Baznīca un pagalms/ Dažādas aktivitātes

Uzdevumi lieliem un maziem. Iespēja uzrakstīt aizlūgšanu vajadzības. Balvas katram, kas izpildījis visus uzdevumus.

20.50 – 22.30 /Lielā zāle/ Vakara programma

Lūgšana “Mūsu Tēvs” un valsts himna “Dievs, svētī Latviju!” Slavas un pielūgsmes mūzika. Liecības un stāsti. Kopdziedāšana. Mazliet romantikas, jautrības un…

22.30 /Lielā zāle/ Aizlūgšanas par Baznīcu nakts apmeklētāju vajadzībām

23.00 /Baznīca un pagalms/ Foto orientēšanās

24.00 Noslēgums

Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudze


17.50   Zvanu skaņas
18.00   Sv. Mise
19.00   Tridentes Sv. Mise latīņu valodā
Es iešu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas iepriecina manu jaunību. (Bībele/Psalms)
(Pēc senas katoļu baznīcas tradīcijas. Tulkojums latv.val.,  sekojot līdzi grāmatiņā
20.00   Katehēze jaunlaulājamiem (dažādu ticības jautājumu atspoguļojums saistībā ar Bībeles tēmām)
20.00   Radošā darbnīca bērniem
21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”, Latvijas valsts himna
21.15   Priesteru uzruna
21.30   Ekskursija katoļu baznīcā
22.00   Jēzus žēlsirdības vakars
(Vissvētākā sakramenta adorācija). Iespēja sarunai ar priesteri. Iespēja izsūdzēt grēkus. Atnest svecīti pie Dieva Tēva altāra. Uzrakstīt savu lūgšanu vajadzību. Saņemt Dieva vārda stiprinājumu.
23.40-24.00   Kompletorijs (nakts lūgšana Psalmu vārdiem).

Dievs ir pārsteigumu un mīlestības Tēvs.
Esi gaidīts!
Dieva svētību vēlot!

Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks”


18.00 – 21.00   Satikšanās stacijas

18.30 un 19.30   Bībeles stāsti – Dievs ienāk rotaļā

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

Tēja, kafija, uzkodas.

Ogres evanģēliski luteriskā baznīca


17.50   Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām
18.00   Mācītāja Mārtiņa Kalēja ievadvārdi
18.15–20.00   “Krāsas baznīcā” Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajās stacijās baznīcā un tās apkārtnē
20.15   Klusuma pusstunda – apcerei un lūgšanai
21.00   Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
21.15    Koncerts. Piedalās sieviešu koris “RASA”, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa
22.30   Slavēšanas un lūgšanu vakars (kopā ar draudzes slavēšanas grupu)
24.00   Noslēgums

Vēl: Fotoportretu un liecību izstāde “KĀPĒC BAZNĪCA IR VISLABĀKĀ VIETA PASAULĒ?”
Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)
Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti
Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju
Tēja un našķi

Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma pieejama draudzē

Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca


17.50 Baznīcas zvans

18.00 Svētbrīdis

18.10 Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

19.20 Cienāšanās ar zupu

Visa vakara garumā- iespēja apskatīt Nīcas baznīcu

Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca


17.55   Skan baznīcas zvans

18.00-24.00   Baznīca atvērta klusam laikam ar Dievu un individuālām lūgšanām

18.00-24.00   Iespēja uzkāpt baznīcas tornī  un pavērot Neretu no putna lidojuma. Katrā no 5 stāviem dažādās noskaņās lasāms Dieva vārds svētīgām pārdomām

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Svētbrīdi vada prāvests Aldis Pavlovičs

21.20-22.00   Ērģeļmūzikas koncerts. Spēlē draudzes ērģelniece Sandra Andersone. Programmā klasiķi – G. F. Hendelis, J. S. Bahs, V. A. Mocarts

18.00-24.00   Baznīcas zālē izstāde “Vēsturiskas Bībeles, dziesmu grāmatas, sakrālās gleznas”

23.00-24.00   Psalmu lasīšanas maratons. Noslēguma lūgšana

Mazsalacas Romas katoļu draudzes kapela


18.00   Lūgšana Žēlsirdības kronītis

18.15   Iepazīsim svēto Faustīni Kovaļsku, draudzes aizbildni

18.30   Kristīga mūzika – draudzes iemīļotas dziesmas

19.00   Rožukroņa lūgšana

19.30   Kristīga mūzika, Maija dziedājumi

20.00   Draudzes vēsture un tradīcijas

20.15   Agape – sadraudzība pie tējas un kafijas

21.00   Kopīga lūgšana “Tēvs Mūsu”

21.15   Noslēgums

Mazsalacas baptistu baznīca


19.00   Svētbrīdis ar kopēju sadziedāšanos

21.00   Kopīga lūgšana visā Latvijā “Mūsu Tēvs Debesīs”

21.15   “GospelBand” koncerts

22.00   Vakars ar filmu “Dievs nav miris”

Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luteriskā baznīca


17.50   Baznīcas zvanu skaņas

18.00   Sākuma uzruna, lūgšana – draudzes mācītājs Andis Smilga

18.10   Iepazīsti Matīšu baznīcu un apskati Matīšus no baznīcas torņa .”Stāsti par baznīcu” Artūrs Rudzītis

18.30   Dziesmas Dieva Godam. Slavēšanas un lūgšanas vakars. Bērziņu ģimene no Valmieras

19.30   Sarunas sveču gaismā “Pateicība Dievam”. Sadraudzība pie tējas

21.00   Lūgšana “Mūsu tēvs debesīs”.  Vienota aktivitāte visās baznīcās

21.10   Teātra izrāde “Rāmi tek Rūnavots”, Jetes Užānes dienasgrāmatas lasījumi.

Matīšu amatierteātris, režisore: Nelda Bailīte-Irmeja

22.00   Saruna “Ko man nozīmē draudzība?”   Sadraudzība pie tējas.

23.00   Noslēguma lūgšana

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca


18.00   Baznīcu nakts atklāšana ar baznīcas zvaniem. Darbojas Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas       bērnu radošās darbnīcas, baznīcas apskate
20.30   Bozovas etnogrāfiskā ansambļa koncerts
21.00   Priestera Ringolda Klimona uzruna un Baznīcu nakts koncerts

Pēc koncerta sadraudzība ar tēju un pīrāgu

Piedalās: apvienotais Stirnienes garīgās mūzikas koris “Reversium” (tulk. Atgriešanās) un Kārsavas baznīcas Jauniešu koris, diriģents – Jānis Gruduls, koncertmeistare – Agnija Romanovska, solisti – Gunta Greisle, Jānis Zeps, Ainārs Kiserovskis, ērģeles – Ilze Vizule, saksofos – Arnita Lipska, vijole – Anda Šicāne, Kārsavas kultūras nama ansamblis “Belcanto” – vadītāja Anda Šicāne un Kārsavas vidusskolas meiteņu ansamblis – vadītāja Ligita Žukovska.

Madonas katoļu baznīca


18.00   Svētā Mise
19.00   Dzied jauktais koris „Madona”
19.30   Dieva žēlsirdības litānija ar fotoprojekciju
20.00   Iepazīšanās ar mākslinieces Lauras Feldbergas darbiem
20.20   Mielasts baznīcas dārzā
21.00   Tēvreize un Latvijas himna
21.15   Slavēšana ar ukulelēm, koklēm, akordeoniem
21.45   Tangrams svētceļnieku mājā
22.15   Skrējiens apkārt Madonai, iezīmējot Latvijas kontūru, vai Adorācijas lūgšana baznīcas klusumā
22.45   Sporta spēles baznīcas dārzā
23.00   Vakarēšana ar dziesmām pie ugunskura

Visu vakaru — Bībele; Lauras Feldbergas zīmējumi no izdevuma „Mieram tuvu”; vides mozaīka pie
baznīcas.
Darbnīcas bērniem svētceļnieku mājā no plkst. 19.00.

Lūznavas muiža un kapela


Baznīcu nakts programma

17.00   Diskusija „Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot! (Ebr. 13:1): dāvanas un dāvināšana reliģijā un sadzīvē” muižas Sarkanajā zālē

19.00   Koncerts Laima Jansone (kokle) un Laura Polence (balss).

20.00   Kopīga lūgšana par Latviju

Diskusiju vadīs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore Angelika Juško-Štekele, bet tajā piedalīsies Viļānu Svētā Alberta Lielā mariāņu klostera priekšnieks, Viļānu, Ostrones, Rikavas un Nagļu draudžu prāvests, tēvs Rinalds Stankevičs, Kaunatas un Zosnas draudzes prāvests Haralds Broks, Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikārs Vitālijs Filipenoks un koklētāja Laima Jansone.

Limbažu Romas katoļu draudze


18.00   Svēta Mise

18.45   Slavēšana

20.00   Vakariņas

21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”

21.10   Konference

21.30   Klusa lūgšana

22.00   Beigas

Limbažu evanģēliski luteriskā baznīca


18.00   Dievkalpojums. Kalpo Liepājas diacēzes bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un mācītājs Romans Kurpnieks
20.00   Dziesmu un lūgšanu vakars ar bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle


Katedrāle apmeklētājiem atvērta no pl. 18.00 – 22.00, ieeja no Baznīcas ielas puses.

21.00 Lūgšana, vada Liepājas bīskaps H. M. Jensons, dekāns P. Kalks

Notikumā “Baznīcu nakts” interesentiem būs iespēja uzzināt plašāk par katedrāles atjaunošanas darbu gaitu, par 1985. gadā ievietotā vēstījuma izņemšanu no laika kapsulas un jaunā mūsdienu vēstījuma ielikšanu.

Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāle


17.50   Baznīcu nakts atklāšana ar katedrāles zvaniem

18.00   Svētā Mise (dievkalpojumā dzied- “Liepājas Eņģeļi” Iveta Jansone un Dace Milzere)

18.30   Muzicēs “Liepājas Eņģeļi” (Iveta Jansone un Dace Milzere)

19.00   Smilšu kino, īpašais viesis – smilšu animācijas māksliniece no Rīgas Guna Miķelsone

19.15   Radošā darbnīca bērniem (4-12g.): krāsaino smilšu aplikāciju gatavošana

19.15   Ekskursija pa katedrāli priestera pavadībā

19.45   Katoļu organizāciju prezentācija, iepazīstinot ar savu darbību

20.40   Priestera uzruna

21.00   “Tēvs mūsu” lūgšana. Aizlūgumi apmeklētāju nodomos, pārdomas klusumā

21.30   Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas dzejkoncerts “Latviju mīlot”, ģitāra Māris Kupčs

Visa pasākuma laikā katedrāles tornī būs izstādīti Liepājas mākslinieku plenēru darbi, kuros attēlota Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle.

Liepājas Svētā Dominika Romas katoļu baznīca


18.15   Lūgšana – Litānija Jēzus Vssv. Sirds godam

18.30   Svētā  Mise

19.05   Lūgšana – Vesperes

20.00   Koncerts “Jel ved mani turp”. Piedalās Liepājas Katoļu pamatskolas zvanu ansamblis “Re Re Mi La” vadītājs Ēriks Bukants, dzied Mūzikas draugu grupa Kristīnes Locikas vadībā 

21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”

21.10   Agape

Liepājas Septītās Dienas Adventistu draudze


18.00   Video vizītkarte “Adventisti pasaulē”

18.15   Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati” oriģināldziesmas

18.40   Draudzes vecākā uzruna

19.00   Video vizītkarte “Adventisti Eiropā”

19.15   Bībeles lasījumi

19.30   Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati” oriģināldziesmas

20.00   Sadraudzības brīži un sarunas pie tējas

20.30   Video vizītkarte “Adventisti Latvijā”

20.45   Bībeles lasījumi

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” 

Dieva slavēšana dziesmās . Grupas “Debesu rati” oriģināldziesmas

21.30   Bībeles lasījumi

21.45   Aizlūgšanas. Lūgšanu grozs

22.00   Sadraudzības brīži un sarunas pie tējas

Lielsalacas evanģēliski luteriskā baznīca


20.00   Kora “Dvēseles dziesma” 15 gadu jubilejas koncerts
21.30   Lūgšanas, sadziedāšanās ar draudzi un apmeklētājiem
22.00   Mūzika sveču gaismā

Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00   Zvans. Uzruna

18.30   Koncerts “Draugi, Gaismu lai nesam”. Piedalās Mērsraga mūzikas un mākslas skolas, Tukuma mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi

20.00   Mūzikas stundā. Tikšanās ar komponistu un vārdu autoru Helmutu Feldmani

21.00   Lūgšana ”Tēvs Mūsu”

21.15   Ieva Nīmane – dūdas. Skanēs G. F. Telemana, J. S. Baha mūzika

22.00   Draudzes mācītāja uzruna un lūgšana

Meditācijas “Sirdij redzēt liec”

LELB Sv.Pētera luterāņu draudze Īrijā


Sv. Pētera luterāņu draudzes Īrijā programma

18.30 Mūzika, tēja, atklāšana un baznīcas iepazīšana

18.50 Mācītāja uzruna

19.00 Kopīga lūgšana ”Mūsu Tēvs debesīs”, Latvijas valsts himna , aizlūgšanas par Latviju un latviešiem

19.15  Uzzini par misiju un misionāriem ( stāsti par misiju Izraēlā, Gruzijā, Krievijā, Āzijā)

20.15 Muzikāls lūgšanu un slavēšanu vakars

Lēdmanes sv.apustuļu Pētera un Pāvila romas katoļu baznīca


17.55   Baznīcu zvani

18.00   Dievkalpojums. Vada priesteris Gregors Ķibulis

18.50   Bērnu zīmējumu izstādes- konkursa “Draudzība” apskate

19.00   Eņģeļu darināšana

19.30   Sadraudzība un tējas baudīšana

20.00  Koncerts, piedalās vokālais ansamblis “Laudate” un Rīgas Lietuviešu vidusskolas 5.-12. klašu kora grupa. Vadītajs Toms Kazimirisaņecs

21.00   “Mūsu Tēvs debesīs” – kopīga lūgšana visā Latvijā

21.10   Sadraudzība un zupas baudīšana

21.30   Koncerts un liecības

Draudzes “Zilais krusts” vīru ansamblis “Dzīvot vērts”. Vadītājs Zigmārs Tomsons

22.30   Lēdmanes katoļu draudzes locekļu stāstījums un foto atskats par svētceļojumu uz Medžugorju

23.00-00.00   Laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai!

Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00   Svētbrīdis

18.30   Koncerts

19.00   Sadraudzība, baznīcas apskate

20.00   Pārspriedums par tēmu “Pestīšana vēsturiskajā un konfesionālajā skatījumā”

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”

21.30   Koncerts: pūtēju kvartets un ērģeļmūzika

22.00   Garīgā mūzika

Latvijas Jaunapustuliskā baznīca


Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze


 Akas ielas 13 draudzes:

 • Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze,
 • Rīgas Reformātu draudze,
 • Adventistu Rīgas 5. draudze,
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze

18.00-19.00   Koncerts “Pasaules tautu šūpuļdziesmas”  piedalās kamerkoris “Laudate Charismata” un “Rīgas kamerorķestris”

19.00-22.00   “Vasarsvētkos” radošās aktivitātes bērniem

19.00-23.00   “Zem bērza” kafejnīca  (kafija, tēja uzkodas)

19.00-20.00   Koncerts  “Mīlestība” piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudzes ansamblis, arodbiedrību kluba “Vecrīga” jauktais koris ”Rīdzene”

20.00-21.00  Koncerts “Cukurefekts”, piedalās radošā apvienība “Cukurefekts”

21.00-22.30   Ekumēniskais Dievkalpojums. Piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze, Rīgas Reformātu draudze, Adventistu Rīgas 5. draudze, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze un mācītāji

22.30-23.59   Slavēšana un pielūgsme piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze, Rīgas Reformātu draudze, Adventistu Rīgas 5. draudze, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze un mācītāji

 

Latvijas apvienotās metodistu baznīcas Jelgavas draudze


Jelgavas metodistu draudzes programma

19.00   Svētbrīdis – vada draudzes mācītājs Jānis Baumanis

19.30 – 22.00   Audiovizuāls draudzes notikumu apskats, sarunas

Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā.

Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze


18.00   Baznīcu nakts atklāšana Andis Ķīvičs

18.30   Klasiskās mūzikas atskaņošanas pils zālē pianists Filips Ēcis (zālē ieeja no kapelas puses)

20.00   Koncerts pils zālē Valdemārpils mūzikas skolas absolvents Pauls Grīnfogels un pedagoģe Gunta Vecvagare (zālē ieeja no kapelas)

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”, lūgšanas par Latviju, aizlūgumi

Tēma – DRAUDZĪBA Svēto Rakstu kontekstā.

Apmeklētāji varēs pievienoties sadraudzībā pie draudzes sarūpētā visa pasākuma laikā.

Kristus Spēka Aizkraukles luterāņu baznīca


18.30   Dievvārdu lasījums
19.00   Slavēšana. Vada draudzes muzikālā grupa
19.30   Ērģeļmūzikas kompozīcijas. Spēlēs draudzes ērģelniece Sulamīte Spriņģe
20.00  Draudzes mācītāja uzruna un lūgšana par Latviju
21.00   Tēvreizes lūgšana

Visa pasākumā laikā baznīcā darbojas lūgšanu stacijas. Būs iespēja tikties ar draudzes mācītāju privātā sarunā. Baznīca atvērta no pulkstens 18.00.

Kristīgā draudze “Pilsēta”


18.00 – 18.45 – Iepazīsties – “Pilsēta”

19.00 – 19.45 – Žēlastības praktizēšana “Pilsētā” – referāts/lasa draudzes mācītājs

20.00 – 20.45 – Radošums “Pilsētā”

21.00 – 21.45 – Lūgšana “Pilsētā” par Latviju, tautu, ģimeni – “Mūsu Tēvs”

22.00 – 23.00 – Gospelis “Pilsētā” – draudzes mūziķi un koris

23.15 – 24.00 – Slava un pateicība “Pilsētā” – pretīm rītam, pretīm Gaismai – draudzes pielūgsmes vadītāji

18.00 – 21.00 – Bērnu darbnīcas “Pilsētā”

Brīvbrīdis aizpildās ar sadraudzības kafejnīcu un galda spēlēm.

Krimuldas baznīca


18:00 Baznīcu naksts atklāšana Krimuldas baznīcā

18.30 – kora Undīne koncerts

19.30 – Mācītāja A.J.Rāviņa stāstījums par izglītības aizsākumiem Vidzemē (Krimuldā)

Visam pa vidu pērļotāju izstāde un radošās darbnīcas, zupas baudīšana Teiksmainajā Krimuldas baznīcas apkārtnē.

21:00 – Vislatvijas lūgšana baznīcā

21:15 – Evitas Zālītes un Ievas Akurāteres kocerts

Noslēgumā Gaismas ceļa gājiens

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīca


18.00   Baznīcu Nakts ievada lūgšana – Sv. Gara novenna pirms Vasarsvētkiem

18.15    Mag. Theol. Kristapa Cēbura stāstījums „Bibliskās dievbijīgo tradīcijas pastāvēšanas formas mesiāniskajā laikmetā”

19.00   Svētā Mise. Vada priesteris Dr . Hist . Eccl. Andris Priede

20.00   Saksofona mūzikas variācijas. Muzicē saksofonists Mikus Solovejs

21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”, Jēzus Sirds litānija un lūgšana par Latviju

21.15   Sadraudzības laiks, agape kopā ar Baznīcu un tirdzniecības dalībniekiem

22.00   Dziesmas ģitāras pavadījumā. Muzicē t. Mariušs Malkinskis OSPPE

23.00  Vakara noslēgums – svecīšu iedegšana pie Dievmātes altāra un vakara lūgšana, Vasarsvētkus gaidot.

Ķemeru evanģēliski luteriskā draudze


18.00 Aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, vada svētdienas skolas skolotāja Iveta Cīrule

18.30 Rīgas Mārtiņa draudzes kora koncerts

20.00 “Animamea” – flautas un ērģeļmūzikas koncerts. Muzicē Aija Dimza un Līga Miķelsone

Koncertu starplaikos interesentiem par Ķemeru luterāņu baznīcas vēsturi stāstīs Aldis Janaitis

21.00 Kopējā lūgšana, mācītājs Kārlis Rozentāls

 21.15 Muzicē dziesminieks Haralds Sīmanis

Katlakalna ev. lut. baznīca


17. 50  Zvanu skaņas

18.00  Mācītāja uzruna. Informācija par pasākuma gaitu

18.10  Uzstājas trio  “SOAVE” (dalībnieces Alise Koknēviča-Upīte, Margarita Dudčaka, Kristiāna Krieva)                   programmā sakrālā mūzika un latviešu oriģinālmūzika

18.40 Virs galvas kupols, kas ceļ debesīs. Domas un pārdomas par saknēm, vērtībām un ceļa                                        meklējumiem. Dzied Arnis Miltiņš

19.15 Ekskursija pa baznīcu un dārzu. Pie ugunskura varēs nobaudīt zupu no profesora R. Feldmaņa                         recepšu krājumiem

20. 20 Uzstājas jauktais koris “Norise” (mākslinieciskā vadītāja Alise Koknēviča- Upīte)                                                   programmā sakrālā mūzika

21.00 Lūgšana par Latviju. Valsts himna

21.10  Uzstājas dziesminieks Mikus Straume

21.45  Meklējumu ceļš. Un sirmās priedes mūžus izstāstīs: stāsts par septiņpadsmit priedēm.  Stāsta AnitaFreiberga. Dzied Miltiņu ģimene. Ceļš uz vecās Katlakalna baznīcas vietu

23.00  Tezē lūgšanu vakars. Piedalās mācītājs Māris Ziemelis un draudzes mūziķi

18.00 – 20.20  Radošās darbnīcas bērniem kupolā pie baznīcas

KALNCIEMA KLĪVES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA


19.00 Sarunu vakars ”Santjago ceļš sākas jau Latvijā”

Kairos kultūras, sociālais un garīguma centrs


Kas ir Baznīca? 

Veido savu baznīcu!

19.30   Praktiskas nodarbes: kristīgā meditācija, lēmumu pieņemšana

20.30   Diskusija: Kas ir Baznīca? (Ko mūsdienās nozīmē Baznīca un kādai tai vajadzētu būt) + Zbigņevs, mācītājs Mažis, jezuīti, arhitekti (Uģis Z., Evija V.)

21.30  “Savs Projekts”: Jaunmārupes baznīcas projekta prezentācija, jaunas baznīcas tapšana, ideju apmaiņa, savas artavas došana

22.00   Sarunas un mūzika (kamerkoris “Versija”),  uzkodas

Jezuīti Latvijā sadarbībā ar “Kairos” kultūras, sociāloun garīguma centru.

Kantora iela 60, Rīga, +371 20040721 (Jānis Meļņikovs sj)

Jelgavas Svētā Jāņa evaņgēliski luteriskā baznīca


Baznīcu nakts koncerts sveču gaismā

19.15 -20.00

Endijs Rožkalns – klasiskā ģitāra , balss

Zane Rožkalne – soprāns

Gundega Dūda – Dzene- ērģeles, klavieres

20.00-21.00

Olga Barišmane – liriskais soprāns

Kristīne Bīmane- mecosoprāns

Alvils Ceriņš – baritons

Gundega Dūda -ērģeles, klavieres, alts

21.00   Kopīgā lūgšana ”Tēvs mūsu”

21.15-22.00   Iespēja iepazīties ar ērģeļnieka profesiju  darbībā, vēsturisko ērģeļu apskate, ērģeļmūzika sveču gaismā

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katoļu katedrāle


18.00   Svētā Mise

19.00   Liturģiskie tērpi. Krāsas. Simboli. Nozīme. (Lektore Mag. rel. Dace Indrika)

20.00   Ekskursija pa baznīcu un klosteri. Zupa baznīcas dārzā

21.00   Lūgšana par Latviju. Jelgavas katedrāles kora koncerts

22.00 – 00.00   Žēlsirdības vakars. Meditatīvs pielūgsmes laiks klusumā un mūzikā

Jelgavas Baptistu draudzes dievnams


18.00  Atklāšana, mācītāja Mārča Zīverta uzruna

18.10  Uzstājas draudzes koris

18.50 Svētdienas skolai 30. Īsfilma par draudzes svētdienas skolu

19.00  Ekskursija pa dievnama telpām. Stāstījums par draudzi. Kas ir pagremdes kristība?

19.00  Foto izstāde „Svētā zeme Izraēla”

20.00  Lekcija „Jelgavas nopostīšana”. Stāsta gide Signe Lūsiņa

21.00  Lūgšana par Latviju un Latvijas Republikas himna “Dievs, svētī Latviju!”

21.15 – 22.30  Vakara izskaņa: mūzika, sarunas, liecības, aizlūgšanas

Dievnama vestibilā:  silta zupa, kafija un tēja

Draudzes pagalmā:

 • Atrakcijas bērniem „Svētki manā pilsētā”
 • Sporta aktivitātes jauniešiem un galda spēles ikvienam

Jēkabpils Romas katoļu baznīca


Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā.

Jaunciema evanģēliski luteriskā baznīca


 18.00-22.00

 • aicinām iepazīt Jaunciema baznīcas vēsturi un šodienu;
 • uzkāpt baznīcas tornī un iezvanīt jaunu stundu;
 • aplūkot mākslinieču Sarmītes Riekstiņas un Lauras Veļas darbu izstādi;
 • būt daļai no Baznīcu nakts notikumiem gan aktīvi līdzdarbojoties, gan, pavadot laiku, sarunās ar Dievu;
 • pavadīt laiku sadraudzībā.

Katru stundu kāds muzikāls priekšnesums:

 • trio no ĀBVS (saksofons, flauta, balss);
 • Vilmārs un Daiga Erkmaņi (ģitāra, vijole, mutes ermoņikas, balss);
 • Jānis un Anna Niedras (ģitāra, balss);
 • Ilze Beča (ērģeles).

Bērni aicināti klausīties stāstu par Svēto Garu un darboties radošajās darbnīcās:

 • Citādāka vitrāža
 • Draudzības Dūja

plkst.21:00 vienosimies kopīgajā Baznīcu nakts Tēvreizes lūgšanā un himnā “Dievs, svētī Latviju!”

Īvandes evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma pieejama draudzē

Īvandes baznīcas draudze aicina ikvienu iegriezties 200 gadu vecajā dievnmā plkst. 19.00 – paklausīties garīgo mūziku un apskatīt atjaunoto nozīmīgo interjera detaļu -lustru.

Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda Romas katoļu baznīca


17.55   Baznīcas zvani

18.00   Svētā Mise nodomā par Ilūkstes novadu

19.00   Koncerts – Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi

19.30   Iepazīsti baznīcas vēsturi!

20.15   S. Broka Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts

21.00   Jautā priesterim un saņem atbildes!

21.45   Lūgšana par Latviju

22.15   Taizé lūgšanu vakars un grēksūdzes iespēja

Īles luterāņu baznīca


ĪLES LUTERĀŅU BAZNĪCA

 1. JŪNIJS PLKST. 21.00

“ĪLES BALSIS”

KONCERTĀ PIEDALĀS:

PERĪNA MEDEFA SOPRĀNS, INTS TETEROVSKIS BARITONS

DIĀNA JAUNZEME-PORTNAJA ĒRĢELES

INESE ZANDERE

JAUNIEŠU KORIS BALSIS

PROGRAMMĀ:

Ē. VITAKRS, J. RAINBERGERS, O. TIGRINI, O. ŠEPSKIS, G. FORĒ, DŽ. RATERS, Ē. EŠENVALDS

BAZNĪCA ATVĒRTA NO 20.00

IEEJA PAR ZIEDOJUMIEM BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAI

Ikšķlies evanģēliski luteriskā draudze


18.00   Baznīcas zvani
18.15-18.45   Stāsti par ikšķilniekiem, kuri ir piedalījušies brīvības cīņās. Stāstīs Jānis Hartmanis
18.15-22.00   Pasākumi ģimenēm ar bērniem baznīcas dārzā un draudzes namā
18.15-24.00   Mācītāja amata tērpu izstāde
19.00-19.40   Ekumēniskais dievkalpojums
20.00-20.45   Koncerts. Ģitāra un ērģeles. Spēka dziedājumi. Piedalās Armands Alksnis un Ilona Birģele
21.00-21.45   Kristīgās grupas “Jorspeis” koncerts
22.00-22.40   Koncerts “Garīgā mūzika un korāļi erģeļu un vijoles balsīs”. Piedalās Inese Vaļiniece, ērģeles, un Viktorija Ivanova, vijole
22.50-23.30   Lasījumi no Sv. Rakstiem, mazas apceres un lūgšanas – mācītājs Dzintars Laugalis

Iecavas evaņģēliski luteriskā baznīca


Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes programma

18.00    7. Vasarsvētku festivāla atklāšana.

Piedalās Iecavas mūzikas skolas audzēkņi, Salgales draudzes mūziķes, ansamblis “Krētas freska” un RLB koris “ERELBE”

21.00   Lūgšana  “Tēvs mūsu”

Grobiņas evņģēliski luteriskā baznīca


Programma pieejama draudzē

Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca


Informācija par programmu pieejama baznīcā vai sazinoties ar draudzi!

Ģipkas baptistu draudze


19.00   Svētbrīdis. Bībeles lasījumi, baptistu tradicionālās dziesmas. Lūgšanas

20.00   Koncerts. Dzied kristīgā medija “Tuvumā.lv” redaktore Aija Volka

21.00   Svētā Lūgšana “Mūsu Tēvs”.  Latvijas valsts himna

21.10   Izstāde “Mūsu talanti”

Darbnīca “Draudzības vijumi”

Sarunas pie tējas

Gaiķu evaņģēliski luteriskā draudze


18.00 Radošās darbnīcas

19.00  Videolekcija

20.00 Klasiskās mūzikas koncerts

21.00 Lūgšanas

22.00 Filma “Kalps” par arhibīskapu J. Vanagu

Engures evaņģēliski luteriskā baznīca


Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā.

Ēberģes evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 – 18.10      Aicinājums uz pirti. Baznīcas zvana skaņas.

18.10 – 18.30      Iepazīstināšana ar pirts lietošanas noteikumiem. Mācītāja Aigista Pinkas ievadruna par to, kāda simboliska līdzība ir grēku nožēlai un pirtij.

18.30 – 19.30      Pēršanās ar pirtsslotu. “Profilakses nolūkā” nedaudz ieskatīsimies baznīcas pagrabos esošajās kapenēs. Grēka alga ir nāve, tāpēc brīdi padomāsim, ko katrs esam darījuši nepareizi. Izsūdzēsim mācītājam un  cits citam, ko esam grēkojuši.

19.30 – 21.00      Mazgāšanās upē. Ejam uz blakus esošo Susējas upi, kur mācītājs pasludina grēku piedošanu. Sadraudzība pie kopīga tējas galda.

21.00 – 21.10      Lūgšana: “Mūsu Tēvs”.

21.10 – 22.30      Pēc pirts – kā no jauna piedzimis. Kopīga sadziedāšanās ar vokāli instrumentālo grupu “Ziepes acīs.”

22.30 – 23.30      Kopīga lūgšana mācītāja vadībā par Ērberģi, draudzi, un citi aizlūgumi, laiks pārdomām klusumā, lūgšanu svecīšu aizdegšana.

Dzērbenes evanģēliski luteriskā baznīca


18.00-19.00   “Atmodas laika norises Dzērbenes baznīcā”

Atklāšanas lūgšana, mācītājs Gundars Ceipe ar pārdomām par savas kalpošanas laiku, lasījumi no atmiņu klades –  mirkļi

18.00-20.00   “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” Fil.4:4

Izklaidējošs pasākums bērniem un pieaugušiem profesionāla ZIEPJU BURBUĻU veidotāja Mārtiņa vadībā.

18.00-23.00   Izstāde “Senlaikos dibināts…” – Dzērbenes draudzes vēsture.

Apskatāma visas dienas garumā

20.00-21.00   Koncerts “Soli Deo Gloria”

Cēsu baptistu draudzes zvanu ansamblis “Soli Deo Gloria”, vadītāja Tabita Marhela

21.00   Tēvreizes lūgšana un “Dievs svētī Latviju” – visā Latvijā vienojas kopīgā lūgšanā

21.10-22.00   Zupa, kopīga maizes laušana un sadraudzība draudzes parkā

22.00-23.00   Psalmi un himnas.

Meditatīvs laiks – slavas dziesmu dziedājums un Psalmu lasījumi

Dubultu luterāņu baznīca


18.00    Atklāšana 

18.10    „Ciemos pie W.L.N. Bokslāfa” – ekskursija baznīcā  

19.10   Ērģeļu koncerts. Jūrmalas Mūzikas skolas audzēkņi

20.00   Ciemos pie draudzes: Alfa, slavēšana, jautājumi 

21.00    Lūgšana “Mūsu Tēvs”

21.15  Mūzika 

21.50   Sadraudzība 

22.30  TEZE lūgšana.  Meditācija “Saņem gaismu”

Draudze “Gars un Patiesība”


20.00-21.30   Draudzes mācītāja uzruna, lūgšana par Latviju, GG Choir gospeļu kora koncerts

21.30-22.30   Jauniešu priekšnesumi – atraktīvi skeči par draudzības tēmu

Īpaši aicinām ģimenes – komandu spēle ģimenēm “DRAUDZĪBA”
Lieli un mazi ir aicināti piedalīties  radošajās darbnīcās
Cienāsimies ar tēju un cepumiem
Iespēja uzrakstīt savu lūgšanu vajadzību

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca,


DOLES – ĶEKAVAS  EV. LUT. DRAUDZES

PROGRAMMA

17.50    Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām
18.00    Mācītāja Arņa Eltermaņa ievadvārdi
18.15 – 20.00 “Garīgie vitamīni” Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajā darbnīcā baznīcā    un tās apkārtnē
20.00   Slavēšanas un lūgšanu vakars  kopā ar Leidu Ozoliņu un Montu Ribaku  no Baldones
21.00    Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
21.30    KONCERTS Piedalās vokālā grupa „ANIMA  SOLLA( Ogres kultūras centrs), mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa
23.00    TEZĒ LŪGŠANA kopā ar  draudzes ansambli
24.00   Noslēgums

Vēl: Fotoportretu, Lieldienu un Vasarsvētku kartiņu  izstāde
Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)
Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti
Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju
Tēja un našķi

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīca


17.30 Lūgšanu vakars “Bērna lūgšana” – piedalās draudzes bērni, ģimenes

18.00 Svētā Mise

19.00 Sadraudzība baznīcas pagalmā (aktivitātes bērniem, cienasts)

20.00 Lūgšanu vakara turpinājums “Vēstule Dievam” – Pjotrs un Katerina Veļičko

21.00 Kopīga “Tēvs mūsu” lūgšana

21.10 Dziesmas un lūgšanas kopā ar draudzes jauniešiem

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle


Iepazīsti mūsu vidi, mūsu cilvēkus!

Baznīcu nakts programma

18.00    “Iepazīsimies!” – ekskursija pa dievnamu draudzes mācītāja pavadībā. Būs iespēja redzēt to, kas ikdienā ir apslēpts cilvēku acīm

18.00   Paralēli ekskursijai notiks aktivitātes bērniem baznīcas dārzā “Zaļās ganības” (rotaļas, uzdevumi utt.)

18.40   “Tuvāk Debesīm…” – uzkāpšana baznīcas tornī ar iespēju brīvām sarunām ar mācītāju.

18.40   Paralēli ekskursijai notiks aktivitātes bērniem baznīcas dārzā  “Zaļās ganības” (rotaļas, uzdevumi utt.)

19.30    “Kas meklē, tas atrod…” – interaktīva orientēšanās spēle dažāda vecuma grupām pa dievnama telpām un pārsteiguma balvas

20.00   “Ģimene – mazā draudze jeb – kā ģimene veido sabiedrības vērtības”  – vecāku sarunas brīvā gaisotnē ar bērnu un jauniešu psiholoģi par draudzīgu attiecību veidošanu ģimenē, vērtību nodošanu bērniem, kas ir veselīgas sabiedrības pamats. Būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus

20.00   Paralēli vecāku pasākumam notiks radošās darbnīcas bērniem “Mans draugs – eņģelis”

21.00   Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

21.15   “Garderobe” – ekspozīcija un stāstījums par luterāņu amata tērpu un altāra segu izcelsmi un nozīmi

22.00   “Starp Debesīm un Zemi” – muzikāls sveiciens no draudzes mūziķiem (muzicē Andis un Guna Lenši (balss, akustiskās ģitāras) un Maija Kalniņa (vokāls, čells)

22.40   “Paliec tuvumā…” – pielūgsme dziesmās kopā ar luterāņu un katoļu draudžu jauniešiem. Liecības un stāstījumi par ticības ceļu, draudzes nozīmi ticīga cilvēka dzīvē, dzīvi Dieva tuvumā

23.30 – 24.00   Brīvs brīdis sarunām,  lūgšanai, draudzībai pie tējas tases

Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca


18.00   Baznīcu nakts atklāšana ar baznīcas zvaniem

18.30   Jēzus Sirds litānija

19.00   Svētā Mise

20.00   Ekskursija / Kvests / Darbnīcas

22.00   Nakts ērģeļmūzikas koncerts. Uzstājas Arturs Ļisovs un draugi

Visa vakara garumā baznīcā iespējams apskatīt fotogrāfiju izstādi “Ar lūgšanu un mīlestību”, kura veltīta draudzes prāvesta Jura Mukāna gaišajai piemiņai. (Baznīcas arhīva materiālu izstāde)

Cesvaines evanģēliski luteriskā baznīca


18.00   Svētbrīdis
18.20   Ekskursija pa baznīcu
18.20-22.00   Nodarbības bērniem
19.00-23.00  Iespēja izstaigāt lūgšanu dārzu ap baznīcu
20.00   Koncerts. Piedalās: Dzelzavas k/n vokālais ansamblis “Variants”, Sarkaņu pag. vokālais ansamblis “Rondo” vad.  Dace Kalniņa,  J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņi Ralfs Puzāns, Rainers Puzāns, flautiste Paula Silava
21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas valsts himna – lūgšana “Dievs, svētī Latviju!”
22.00   Gaismas ceļš
23.00   Aizlūgšanas
Baznīcu nakts vakarā uzsāksim ziedojumu akciju  “Lai top gaisma!”.  Aicinājums ziedot Cesvaines ev. lut. draudzes kroņluktura atjaunošanas darbiem.

Cēsu Sv. Jāņa baznīca


17.50-18.00   Baznīcu nakts pasākuma ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām – visā Latvijā, arī Cēsīs
18.00   Baznīcu nakts atklāšana – mācītāja Didža Kreicberga uzruna, liturģiskie dziedājumi
18.45-19.30 un 19.45-20.30   Četri sarunu soli:

 • „Iepazīsti ērģeles!” –Lelde Krastiņa – ērģeļu
  balkonā
 • Svētceļojuma pieredze uz Izraēlu – Biruta Mežale – baznīcas zālē priekšpusē
 • Interesanti fakti par baznīcas restaurāciju – Andis Ozoliņš-Vīksne, Raimonds Kiršfelds – draudzes zālē (nišā pirms draudzes zāles – video un bildes uz sienas)
 • „Es – pirmo reizi baznīcā”– Didzis Kreicbergs, Jānis Tolpežņikovs – baznīcas zālē aizmugurē

21.00-21.30  Lūgšana par Latviju – ev. J. Gabrāns

22.00-23.00   Sadziedāšanās, slavēšana ģitāras pavadībā – Māris Ozols

Visa vakara gaitā iespēja atstāt savu vēlējumu vai ziņojumu nākamajām paaudzēm, kas
tiks saglabāts baznīcas mūrī.

Cēsu Septītās dienas adventistu draudze


18.00-19.00   Dievnama apskate

19.00-19.30   Svētbrīdis ar mācītāja V. Reķa uzrunu un muzikāliem priekšnesumiem

21.00   Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs Debesīs”

18.00-24.00   Izstāde “Putni Bībelē” un spēles bērniem un jauniešiem

18.00-24.00   Baptistērija apskate un iespēja uzzināt par kristībām pagremdējot

19.30-23.30   Individuāla tikšanās ar draudzes mācītāju Dr. V. Reķi

19.30-24.00   Sarunas par veselīgu dzīvesveidu (tēja un degustācija)

19.30-24.00   Nodarbības bērniem un pusaudžiem “Draudzības rokassprādžu gatavošana” un ” Draudzības siena”

19.30-24.00   Sarunas bibliotēkā “Draugos ar Bībeli”

19.30-23.30   Tikšanās ar bērnu un pusaudžu organizāciju “Piedzīvojumu meklētāji” un “Ceļa meklētāji” pārstāvjiem un dalībniekiem. Ieskats organizāciju darbībā.  Interaktīvas spēles.

Cēsu kristiešu draudze “PRIEKA VĒSTS”


18.00-23.00   Dievnama apskate gida pavadībā, iespēja uzdot jautājumus

19.00   Mācītāja uzruna un lūgšana par Latviju

19.30   Dieva slavēšanas dziesmas draudzes mūziķu izpildījumā

Burtnieku evanģēliski luteriskā baznīca


18.00–18.20   Baznīcas zvanu skaņas. Mācītājs Aldis Kalcenavs uzrunā klātesošos. Informācija par Baznīcas nakts programmu

18.20   Burtnieku baznīcā Burtnieku KN sieviešu vokālā ansambļa muzikāls priekšnesums. Vadītāja Laura Riekstiņa

18.50–20.20   Iespēja uzkāpt Burtnieku baznīcas tornī. Burtnieku baznīcā Burtnieku skolas bērnu zīmējumu izstāde. Staļļa ēkā foto izstāde par Burtnieku baznīcas atjaunošanas  30 gadu posmu no 1988.-2018. g. Zupa, kafija, tēja, cienasts pie Mācītājmuižas

20.20–21.00   Burtnieku baznīcā Igaunijas Puhjas ev. lut. draudzes koncerts

21.00–21.15   Visas Latvijas kopēja lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” un  Latvijas himna “Dievs svētī Latviju”

21.15–23.30   Burtnieku Mācītājmuižas estrādē Paula Putniņa lugas “Muldēšanas svētki” izrāde. Rencēnu Kultūras nama amatierteātra “Jautrā kompānija” izpildījumā. Režisors – Valmieras Drāmas teātra aktieris Ingus Kniploks

23.30–24.00   Burtnieku baznīcā koncerts sveču gaismā, ansamblis “Melodia”, vadītāja Lelde Poruka

24.00   Noslēguma lūgšana

Bolderājas evaņģēliski luteriskā baznīca


Bērzes evaņģēliski luteriskā baznīca


17.55   Sarīkojuma iezvanīšana un atklāšana

18.05   Draudzes priekšnieka Jāņa Bauces stāstījums par dievnama un draudzes vēsturi

18.30   Čellistes Rudītes Grīnvaldes koncerts

19.00   Ērģeļu un harmoniju restauratora Alvja Melbārža ilustrēta lekcija par kādu „mūzikas instrumentu karalienes” (ērģeļu) radinieku – harmoniju

20.00   Svētbrīdis. Kalpo draudzes mācītājs Jānis Tālums, muzicē draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers un vokāli instrumentālais ansamblis „Krastu balsis”

21.00   Lūgšana „Mūsu Tēvs”

21.10   Muzikālās apvienības „Māsas Legzdiņas” koncerts

21.50   Vokālo ansambļu mūzikas koncerts. Muzicē dziedoņi no Lielplatones pagasta ansambļiem „Vīnava” un „Tikai tev!”, kā arī Jelgavas 4. vidusskolas vīru kora „Kārkli pelēkie zied” Ingus Leilanda vadībā

22.30–23.00   Sarīkojuma izskaņa vakara noskaņās pie tējas vai kafijas tases

Visu vakaru dievnamā būs apskatāma draudzes ērģelnieka D. Beitlera gleznu izstāde, savukārt bērni varēs piedalīties radošajā darbnīcā.

Baznīcu naktī gūtie ziedojumi tiks ieguldīti baznīcas harmonija atjaunošanā.

Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00 baznīcas zvans aicina uz Baznīcu nakti

21.00 lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”, Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju”, draudzes mācītāja uzruna, kopā būšana un sadraudzība caur skaistākajiem baznīcas korāļiem un garīgajām dziesmām

22.00 Dzelzavas pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Variants” un Sarkaņu pagasta jauktā vokālā ansambļa “Rondo” koncerts

Koncertā piedalās solisti: Paula Silava (flauta), Ralfs Puzāns (balss), Rainers Puzāns (balss)

Bauskas Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīca


18.00   Vissvētākā sakramenta uzstādīšana, Rožukronis, Žēlsirdības kronītis

19.00   Svētā Mise, Vesperes

20.00   Draugu koncerts – piedalās vokālā studija “Miljons”, Inese Lavrinoviča

21.00   Lūgšana ”Tēvs Mūsu”, “Dievs svētī Latviju”,

Nakts un Ervīns Ruža

21.30   Zupa baznīcas dārzā

22.00   Lūgšanu un dziesmu vakars

Baznīcā apskatāma Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo grupas izstāde.

Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca


17.00   Tikšanās ar draudzes mācītāju un jaunajiem draudzes locekļiem (iesvētes grupa)

18.00   Baznīcas zvans un svētbrīdis

18.20   Muzikāls pārsteigums

18.30   Mūsu Tēvs lūgšana

19.00   Ekskursija pa baznīcu

Baltezera baznīca


17.50-18.00   Skan baznīcas zvans

18.00   Bērnu popgrupas “Rakari” koncerts, vadītāja Žanete Jansone

18.45   Torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī. Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks, trompetes

19.00   Svētbrīdis “Jūs esat mani draugi” (Jāņa ev. 15:14). Mācītājs Ivars Jēkabsons

19.30-20.45   Draudzība draudzē – baznīcas apskate, iepazīšanās ar draudzes nozarēm, radošā darbnīca u.c. aktivitātes

19.45   Torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī. Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks, trompetes

20.45   Torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī. Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks, trompetes

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”

21.30   Tezē dziedājumi, draudzes koris “Zari”, diriģentes Eva Pērkone, Paula Pērkone

22.00   Meditācijas un lūgšanas par tēmu draudzība ar Dievu. Mācītājs Ivars Jēkabsons

22.30-24.00  Baznīca atvērta apskatei un lūgšanām

Visa vakara gaitā – tējas un kafijas galds.

Baldones draudze


18.00-18.15    Mācītāja ievadvārdi

18.15-19.00   Koris „Tempus”, Eduards Grieznis, RDKS mūziklu nodaļa

19.00–20.00   Ēriks Loks, Andris Grīnbergs

20.00–21.00   Kārlis Kazāks

21.00 -21.30   Tēvreize – koris “VIVERE”, Katrīna Paula Felsberga (ērģeles)

21.30-22.00   Koris „VIVERE”

22.00–22.35 Juris Hiršs

22.35–23.00   Aigars Voitišķis, Arnolds Kārkls

23.00-24.00   Koris „Tempus”, Tezē dziesmas, draudzes lūgšanas

Ārlavas evaņğēliski luteriskā baznīca


18.30   Baznīcas zvans un atklāšana, dievnama un torņa apskate
19.00   “Ārlavas stāsti simtgadei”, dokumentāla filma par Ārlavas draudzi un apkārtnes vēsturi
20.00   Sieviešu koris “Līga”, garīgas dziesmas un dzeja
20.30   Kliņģeris un tēja
21.00   Noslēgums, “Mūsu Tēvs” lūgšana

Apes Svētā Mateja evanģēliski luteriskā baznīca


18.00-18.40   Apes Svētā Mateja ev. lut .draudzes  Svētdienas skolas bērnu, jauniešu un draudzes ansambļa muzikāls sveiciens

19.00-19.30   Irēnas Meisteres lekcija “Sadraudzība kā sabiedrības un ģimenes vērtība”

20.00-20.40   Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu draudzes sveiciens. Piedalās draudzes priesteris Ingars Stepkāns un draudzes locekļi

21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs …” Apes Svētā Mateja ev.lut. draudzes mācītāja Viļņa Sliņķa uzruna.

21.30-22.30   Dieva Slavēšanas dziesmas

22.30-24.00   Pārdomu un kluso lūgšanu laiks,  mūzikas un sveču gaismā

Starp aktivitātēm cienasts – tēja, kafija, cepumi

Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā


18.00   Zvans

18.10-18.25   Lūgšana (Thy Kingdom Come, day 8)

18.25-18.55   Jana Zariņa: M.  Dupré. Symphonie Passion

19.00-19.30  Studenšu Prezidiju konventa koris

19.30 – 20.00   Ramona Lasmane un Uģis Upenieks: M. Zariņš. Divertisments ērģelēm un timpāniem

20.00-21.15   Rīgas projektu koris: “MacMillan”

21.20   “Tēvreize” lūgšana

21.42-22.11   Jana Zariņa: ഗystema ഗolaris   ½ → 0

22.30-23.00   Andrejs Osokins

23.00   Aionas Nakts lūgšana

Aknīstes evaņģēliski luteriskā baznīca


18.00   Uzruna, svēto rakstu lasījumi. Draudzes mācītājs A. Bambāns

18.30   Koncerts. Piedalās vokālais ansamblis “Viatonika” un vokālais ansamblis “Sonāte”, izpilda garīgās dziesmas un latviešu autoru dziesmas.

19.30   Lekcija un konkurss. Baznīcas un draudzes vēstures lappušu pāršķiršana. Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja.

20.00   Sadraudzība, brīvais laiks ar cepumiem un tēju.

20.30   Dzejas lasījumi. Ārste un misionāre Inese Baltpurviņa lasīs savu dzeju

21.00   Kopīga Tēvreizes lūgšana un kopīgi dziedāta Latvijas himna “Dievs svētī Latviju”

21.20   Koncerts. Pianists Māris Žagars un draugi. Izpilda savus skaņdarbus. Koncertu papildina žurnālists Aidis Tomsons

22.00   Uzruna par Draudzību. Ārste un misionāre Inese Baltpurviņa

22.30   Brīvais laiks ar tēju un cepumiem

23.00   Draudzes mācītāja noslēguma aizlūgums

Aizkraukles Sv. Terēzes no Bērna Jēzus baznīca


19.00   Grupas “Ex Animo” koncerts, slavēšana.

21.10   Dziedināšanas lūgšanas, adorācija

Adventistu Rīgas 5. draudze


 Akas ielas 13 draudzes:

 • Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze,
 • Rīgas Reformātu draudze,
 • Adventistu Rīgas 5. draudze,
 • Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze

18.00-19.00 Koncerts “Pasaules tautu šūpuļdziesmas”  piedalās kamerkoris “Laudate Charismata” un “Rīgas kamerorķestris”

19.00-22.00 “Vasarsvētkos” radošās aktivitātes bērniem

19.00-23.00 “Zem bērza” kafejnīca, (kafija, tēja uzkodas)

19.00-20.00 Koncerts  “Mīlestība” piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudzes ansamblis, arodbiedrību kluba “Vecrīga” jauktais koris ”Rīdzene”

20.00-21.00 Koncerts “Cukurefekts” piedalās radošā apvienība “Cukurefekts”

21.00 -22.30 Ekumēniskais Dievkalpojums piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze, Rīgas Reformātu draudze, Adventistu Rīgas 5. draudze, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze un mācītāji

22.30-23.59 Slavēšana un pielūgsme piedalās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas Rīgas 1. draudze, Rīgas Reformātu draudze, Adventistu Rīgas 5. draudze, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rīgas Evaņģēliskā draudze un mācītāji

Ādažu evanģēliski luteriskā draudze Carnikavā “Laivu māja”


17.50-18.00   Zvanu skaņas

18.00-19.00   Mācītā Ivara Jēkabsona ievada uzruna, iepazīšanās, sadraudzība, sarunas ar draudzes cilvēkiem

19.00-19.30   Dzied draudzes koris “Zari”

20.00-21.00   Atraktīva viktorīna bērniem ar vecākiem “Mīklas par Jēzu”

21.00-21.45   Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs“, evaņģēlista uzruna, filma par Carnikavas baznīcu

21.45-23.00   Laiks klusām sarunām, lūgšanām