New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Reģionos turpinās Baznīcu Nakts ideju tikšanās

Rīgā, 2018.gada 15. martā FOTO:  Reģionos turpinās Baznīcu Nakts ideju tikšanās Latvijas novados martā un aprīlī turpinās Baznīcu nakts misijas un notikuma ideju tikšanās. Baznīcu nakts komanda ielūdz tajās piedalīties Latvijas kristīgo draudžu garīdzniekus un piederīgos. Baznīcu nakts ir viens no Kristīgās baznīcas misijas veidiem mūsdienu Eiropā. Baznīcu nakts jau piecus gadus ir notikusi Latvijā. […]