KOMANDAS KODOLS

Mazi cinīši, kopā sanākot,
izveido stipru klinti


Latvijā Baznīcu nakti un Atvērto baznīcu dienu organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Brīvprātīgi, veltot savu laiku un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido neliela cilvēku grupa. Taču pasākumu kopumā – vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā. Esam pateicīgi Dieva dotajiem talantiem par iespēju realizēt šo vērienīgo kultūras notikumu jau kopš 2014. gada.