Baznīcu Nakts

un Atvērto baznīcu diena

“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem

pie Manis nākt, jo tādiem pieder

Debesu valstība.”

(Mateja ev. 19:14)

2024. gada 1. jūnijā

#BaznicuNakts2024

SEKO MUMS: