Baznīcu Nakts

un Atvērto baznīcu diena

Gaisma ir nākusi pasaulē

2023.gada 27.maijā

#BaznicuNakts2023

SEKO MUMS: