Kurzeme
 • Ārlavas evaņğēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Ārlavas baznīca, Valdemārpils, Valdemārpils lauku teritorija, Latvija

  Programma:

  Ārlavas evaņğēliski luteriskā baznīca


  18.30   Baznīcas zvans un atklāšana, dievnama un torņa apskate
  19.00   “Ārlavas stāsti simtgadei”, dokumentāla filma par Ārlavas draudzi un apkārtnes vēsturi
  20.00   Sieviešu koris “Līga”, garīgas dziesmas un dzeja
  20.30   Kliņģeris un tēja
  21.00   Noslēgums, “Mūsu Tēvs” lūgšana


 • Gaiķu evaņģēliski luteriskā draudze


  Adrese:Gaiķu pagasts, Latvija

  Programma:

  Gaiķu evaņģēliski luteriskā draudze


  18.00 Radošās darbnīcas

  19.00  Videolekcija

  20.00 Klasiskās mūzikas koncerts

  21.00 Lūgšanas

  22.00 Filma “Kalps” par arhibīskapu J. Vanagu


 • Ģipkas baptistu draudze


  Adrese:"Straumes", Ģipka, Rojas pagasts, LV-3264, Latvija

  Programma:

  Ģipkas baptistu draudze


  19.00   Svētbrīdis. Bībeles lasījumi, baptistu tradicionālās dziesmas. Lūgšanas

  20.00   Koncerts. Dzied kristīgā medija “Tuvumā.lv” redaktore Aija Volka

  21.00   Svētā Lūgšana “Mūsu Tēvs”.  Latvijas valsts himna

  21.10   Izstāde “Mūsu talanti”

  Darbnīca “Draudzības vijumi”

  Sarunas pie tējas


 • Grobiņas evņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Lielā iela 21, Grobiņa, Grobiņas pilsēta, Latvia

  Programma:

  Grobiņas evņģēliski luteriskā baznīca


  Programma pieejama draudzē


 • Īvandes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Īvande, Īvandes pagasts, Latvija

  Programma:

  Īvandes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Programma pieejama draudzē

  Īvandes baznīcas draudze aicina ikvienu iegriezties 200 gadu vecajā dievnmā plkst. 19.00 – paklausīties garīgo mūziku un apskatīt atjaunoto nozīmīgo interjera detaļu -lustru.


 • Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīca


  Adrese:Katoļu baznīca, Koka, Dundagas novads, LV-3275

  Programma:

  Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīca


  18.00   Baznīcu Nakts ievada lūgšana – Sv. Gara novenna pirms Vasarsvētkiem

  18.15    Mag. Theol. Kristapa Cēbura stāstījums „Bibliskās dievbijīgo tradīcijas pastāvēšanas formas mesiāniskajā laikmetā”

  19.00   Svētā Mise. Vada priesteris Dr . Hist . Eccl. Andris Priede

  20.00   Saksofona mūzikas variācijas. Muzicē saksofonists Mikus Solovejs

  21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”, Jēzus Sirds litānija un lūgšana par Latviju

  21.15   Sadraudzības laiks, agape kopā ar Baznīcu un tirdzniecības dalībniekiem

  22.00   Dziesmas ģitāras pavadījumā. Muzicē t. Mariušs Malkinskis OSPPE

  23.00  Vakara noslēgums – svecīšu iedegšana pie Dievmātes altāra un vakara lūgšana, Vasarsvētkus gaidot.


 • Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze


  Adrese:"Pils" Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads, LV-3261

  Programma:

  Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze


  18.00   Baznīcu nakts atklāšana Andis Ķīvičs

  18.30   Klasiskās mūzikas atskaņošanas pils zālē pianists Filips Ēcis (zālē ieeja no kapelas puses)

  20.00   Koncerts pils zālē Valdemārpils mūzikas skolas absolvents Pauls Grīnfogels un pedagoģe Gunta Vecvagare (zālē ieeja no kapelas)

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”, lūgšanas par Latviju, aizlūgumi

  Tēma – DRAUDZĪBA Svēto Rakstu kontekstā.

  Apmeklētāji varēs pievienoties sadraudzībā pie draudzes sarūpētā visa pasākuma laikā.


 • Liepājas Septītās Dienas Adventistu draudze


  Adrese:Uliha iela 70, Liepāja, Latvija

  Programma:

  Liepājas Septītās Dienas Adventistu draudze


  18.00   Video vizītkarte “Adventisti pasaulē”

  18.15   Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati” oriģināldziesmas

  18.40   Draudzes vecākā uzruna

  19.00   Video vizītkarte “Adventisti Eiropā”

  19.15   Bībeles lasījumi

  19.30   Dieva slavēšana dziesmās. Grupas “Debesu rati” oriģināldziesmas

  20.00   Sadraudzības brīži un sarunas pie tējas

  20.30   Video vizītkarte “Adventisti Latvijā”

  20.45   Bībeles lasījumi

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” 

  Dieva slavēšana dziesmās . Grupas “Debesu rati” oriģināldziesmas

  21.30   Bībeles lasījumi

  21.45   Aizlūgšanas. Lūgšanu grozs

  22.00   Sadraudzības brīži un sarunas pie tējas


 • Liepājas Svētā Dominika Romas katoļu baznīca


  Adrese:Jelgavas iela 17, Liepāja, Latvija

  Programma:

  Liepājas Svētā Dominika Romas katoļu baznīca


  18.15   Lūgšana – Litānija Jēzus Vssv. Sirds godam

  18.30   Svētā  Mise

  19.05   Lūgšana – Vesperes

  20.00   Koncerts “Jel ved mani turp”. Piedalās Liepājas Katoļu pamatskolas zvanu ansamblis “Re Re Mi La” vadītājs Ēriks Bukants, dzied Mūzikas draugu grupa Kristīnes Locikas vadībā 

  21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”

  21.10   Agape


 • Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāle


  Adrese:Rakstvežu iela 13, Liepāja, Latvija

  Programma:

  Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāle


  17.50   Baznīcu nakts atklāšana ar katedrāles zvaniem

  18.00   Svētā Mise (dievkalpojumā dzied- “Liepājas Eņģeļi” Iveta Jansone un Dace Milzere)

  18.30   Muzicēs “Liepājas Eņģeļi” (Iveta Jansone un Dace Milzere)

  19.00   Smilšu kino, īpašais viesis – smilšu animācijas māksliniece no Rīgas Guna Miķelsone

  19.15   Radošā darbnīca bērniem (4-12g.): krāsaino smilšu aplikāciju gatavošana

  19.15   Ekskursija pa katedrāli priestera pavadībā

  19.45   Katoļu organizāciju prezentācija, iepazīstinot ar savu darbību

  20.40   Priestera uzruna

  21.00   “Tēvs mūsu” lūgšana. Aizlūgumi apmeklētāju nodomos, pārdomas klusumā

  21.30   Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas dzejkoncerts “Latviju mīlot”, ģitāra Māris Kupčs

  Visa pasākuma laikā katedrāles tornī būs izstādīti Liepājas mākslinieku plenēru darbi, kuros attēlota Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle.


 • Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle


  Adrese:Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā katedrāle, Lielā iela 9, Liepāja, Latvia

  Programma:

  Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle


  Katedrāle apmeklētājiem atvērta no pl. 18.00 – 22.00, ieeja no Baznīcas ielas puses.

  21.00 Lūgšana, vada Liepājas bīskaps H. M. Jensons, dekāns P. Kalks

  Notikumā “Baznīcu nakts” interesentiem būs iespēja uzzināt plašāk par katedrāles atjaunošanas darbu gaitu, par 1985. gadā ievietotā vēstījuma izņemšanu no laika kapsulas un jaunā mūsdienu vēstījuma ielikšanu.


 • Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca, Nīca, Nīcas novads

  Programma:

  Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca


  17.50 Baznīcas zvans

  18.00 Svētbrīdis

  18.10 Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

  19.20 Cienāšanās ar zupu

  Visa vakara garumā- iespēja apskatīt Nīcas baznīcu


 • Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Nurmes ev. luteriskā baznīca, Lauciene parish, Lauciene Parish, Latvia

  Programma:

  Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Programma pieejama draudzē


 • Puzes ev. lut. baznīca


  Adrese:{57.3287595526014,22.009604452758822}

  Programma:

  Puzes ev. lut. baznīca


  Puzes baznīca būs atvērta 7. jūnijā no 20.00 līdz 23.00

  Psalmu lasījumi

  Dziesmas Dieva godināšanai

  Smilšu kino ( SIA “Deserto” demontrējumi)


 • Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Enkuru iela 2, Roja, Rojas pagasts, Latvija

  Programma:

  Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca


  17.50   Baznīcu zvanu skaņas

  18.00    Vakara atklāšana

  18.15   Mācītāja Jura Veidenieka runa “Baznīca un pasaule”

  20.00   Koncerts

  Piedalās Talsu ev. lut. draudzes koris “Coram Deo”, diriģents Raimonds Felšs

  21.00   Kopīga tēvreizes lūgšana


 • Rucavas Baptistu draudze


  Adrese:{56.16338997339686,21.160910666380232}

  Programma:

  Rucavas Baptistu draudze


  Paveries uz baznīcu citādāk arī Rucavā!

  No plkst. 18.00 Rucavas Evaņģēliski luteriskā baznīca gaidīs tos, kas vēlas uzkāpt baznīcas tornī, iepazīties ar baznīcas vēsturi un piedalīties svečturu darbnīcā. Svečturi kalpos draudzības gaismas ceļa izveidei starp abām Rucavas baznīcām.

  Ap plkst. 18.40 ar svētbrīdi mācītāju Ainara Jaunskalžes un Jāņa Bērze-Bērziņa vadībā, ērģelnieces Līgas Dejus uzstāšanos un Karīnas Tatarinovas koncertu baznīca svinēs kopā būšanas prieku!

  Ap plkst 21.00 pasākuma apmeklētāji aicināti pavadīt laiku ģimeniskā atmosfērā pie Baptistu baznīcas. Bērniem tiek plānota vakara ziepju burbuļu atrakcija un tiks sagādāts kopīgs mielasts visiem ciemiņiem.

  Vakara noslēgums plkst. 22.30 radošajā darbnīcā “Ligate”, ar filmu no latviešu kino klasikas “Sprīdītis”, atgādinot to, ka nekur nav tik labi kā mājās.

  Visi pasākumi BEZ MAKSAS

  Pasākuma laikā tiks fotografēts

  PASĀKUMU ATBALSTA RUCAVAS NOVADA DOME


 • Rucavas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:{56.16009856109928,21.163104998399604}

  Programma:

  Rucavas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Paveries uz baznīcu citādāk arī Rucavā!

  No plkst. 18.00 Rucavas Evaņģēliski luteriskā baznīca gaidīs tos, kas vēlas uzkāpt baznīcas tornī, iepazīties ar baznīcas vēsturi un piedalīties svečturu darbnīcā. Svečturi kalpos draudzības gaismas ceļa izveidei starp abām Rucavas baznīcām.

  Ap plkst. 18.40 ar svētbrīdi mācītāju Ainara Jaunskalžes un Jāņa Bērze-Bērziņa vadībā, ērģelnieces Līgas Dejus uzstāšanos un Karīnas Tatarinovas koncertu baznīca svinēs kopā būšanas prieku!

  Ap plkst 21.00 pasākuma apmeklētāji aicināti pavadīt laiku ģimeniskā atmosfērā pie Baptistu baznīcas. Bērniem tiek plānota vakara ziepju burbuļu atrakcija un tiks sagādāts kopīgs mielasts visiem ciemiņiem.

  Vakara noslēgums plkst. 22.30 radošajā darbnīcā “Ligate”, ar filmu no latviešu kino klasikas “Sprīdītis”, atgādinot to, ka nekur nav tik labi kā mājās.

  Visi pasākumi BEZ MAKSAS

  Pasākuma laikā tiks fotografēts

  PASĀKUMU ATBALSTA  RUCAVAS NOVADA DOME


 • Sabiles evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Ventspils iela 6, Sabile, Sabiles pilsēta, Latvia

  Programma:

  Sabiles evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Ieskandinām baznīcas zvanu un baznīca tiek atvērta 

  19.00   Koncerts “Korāļi gospeļu ritmos”. Muzicēs draudzes ērģelnieks Andris Jansons un evaņģēlists Māris Gross

  20.00   Taizē dziedājumi

  20.40   Vakara vespere

  21.00   Kopīga Tēvreize


 • Saldus Mārtiņa Lutera Evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Skrundas iela 25C, Saldus, Saldus pilsēta, Latvia

  Programma:

  Saldus Mārtiņa Lutera Evaņģēliski luteriskā baznīca


  Programma pieejama draudzē


 • Saldus Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Saldus. Kuldīgas iela 2

  Programma:

  Saldus Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca


  Programma pieejama draudzē


 • Saldus Svētā Pētera un Pāvila Romas Katoļu draudze


  Adrese:J. Rozentāla iela 16, Saldus, Saldus pilsēta, Latvija

  Programma:

  Saldus Svētā Pētera un Pāvila Romas Katoļu draudze


  Vasarsvētku kamermūzikas festivāls no 7. līdz 9. jūnijam.

  Vasarsvētku festivāls Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcā š.g. 7.-9. jūnijā, sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri un Saldus.

  Koncertu programma un grafiks

  Piektdien, 7. jūnijā

  19.00 – Ērģeļmūzikas koncerts

  Solisti: Simona Sunepa (ērģeles), Kārlis Catlaks (klarnete), Juris Tereščuks (trompete)

  Programma: J. S. Bahs, A. Vivaldi, F. Pulenks, R. Dubra

  Sestdien, 8. jūnijā

  18.00 – Līgas Baltābolas kameransambļa koncerts

  Soliste: Līga Baltābola (vijole)

  Piedalās: Liepājas stīginstrumentu un pūšaminstrumentu grupas mūziķi

  Programma: V. A. Mocarts, A. Vivaldi, G. F. Telemans, J. S. Bahs

  Svētdien, 9. jūnijā

  13.00 – Koncertsaruna “Iedvesmas spēks radīšanas procesā”

  Piedalās: Inta Zēgnere, muzikoloģe, Latvijas Radio 3; Andris Marija Jerumanis, Lugano universitātes profesors, zinātņu doktors

  Soliste: Dārta Tisenkopfa (arfa)

  Programma: Domeniko Skarlati sonātes

  14.15 – Liepājas simfoniskā orķestra mežragu kvarteta koncerts

  Piedalās: Ingus Novicāns, Aivars Vadonis, Mārcis Auziņš, Edgars Kalniņš

  Programmā:

  Volfgangs Amadejs Mocarts “Burvju flauta”
  Johans Melhiors Molters 151. simfonija
  Oto Nikolaja Kvarteti Famažorā
  Pēteris Čaikovskis Ceturtās simfonijas faminorā op. 36 3. daļa
  Johanness Brāmss “Ungāru dejas”
  Ennio Morikone “Gabriēla oboja” (Jāņa Ivuškāna aranžējums)


 • Talsu Septītās dienas adventistu draudze


  Adrese:Krievraga iela 3, Talsi, Talsu pilsēta, Latvija

  Programma:

  Talsu Septītās dienas adventistu draudze


  Programma 18:00-23:00:

  18.00 – 21.00
  – ekskursija pa baznīcu gida pavadībā
  – interaktīvie stendi par draudzību ar Dievu un cilvēkiem
  – aktivitātes bērniem
  19.00 – stāstu vakars par draudzību ar Dievu un cilvēkiem
  21.00 – Latvijas Valsts himna un lūgšana
  21.15 – Svētās dienas jeb sabata sagaidīšana draudzīgā atmosfērā


 • Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Ugāle, Ugāle parish, Latvia

  Programma:

  Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00 Atklāšanas svētbrīdis

  19.00 Koncerts

  21.00 Vienotā lūgšana “Mūsu Tēvs” un Taizē dziedājumi

  22.00 Filmu vakars. “Ugāles broks” un “Ko apmeklē Dievs”

  * Visa vakara garumā sadraudzība – tēja, kafija, uzkodas. Radošās darbnīcas. Ekskursija uz torni.

  Tu esi aicināts!


 • Usmas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Usmas baznīca, Usma, Usmas pagasts, Latvija

  Programma:

  Usmas evaņģēliski luteriskā baznīca


  17.50   Zvana skaņas

  18.00   Ievadvārdi

  18.10   Uzkodas un norimšanās , mūzika, kopīga svecīšu iedegšana uz altāra,

  lūgšanu lapiņu rakstīšana

  19.30   Kopīga gleznas “Usmas baznīca – Gaisma Latvijai” zīmēšan a, mūzika

  20.30   Bībeles un dzejas lasījumi, mūzika

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”, lūgšana par Latviju, Usmu

  21.30   Klasiskās mūzikas klavierkoncerts. Usmas draudzes pianistu F. Gaiļu un S. Villerušas izpildījumā

  22.20   Kopīga gaismas ceļa iedegšana pie baznīcas

  22.30   Mācītāja uzruna un Lielā lūgšana (aizlūgumi no lūgšanu lapiņām uc)

  23.00   Sadraudzības pankūku mielasts pie kopīgi klāta galda

  * Visa vakara garumā baznīcā būs apskatāma Lilitas Visockas foto izstāde “Usmas skati”


 • Valdemārpils evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Valdemārpils evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 2, Valdemārpils, Valdemārpils pilsēta, Latvia

  Programma:

  Valdemārpils evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Baznīcu nakts atklāšana, baznīcas apskate

  18.30   Sieviešu kora “Līga” koncerts

  19.15   Dundagas baptistu jauniešu uzvedums un dziesmas

  20.00   Sieviešu vokālā ansambļa “Kaprīze” koncerts

  21.00   Lūgšana, himna un draudzes lektora noslēguma vārdi

  22.00   Baznīcu nakts noslēgums


 • Vānes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Vānes pagasts, Latvija

  Programma:

  Vānes evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Fotoizstāde “Kurzemes eņģeļi”. Autore Iveta Skrastiņa

  18.00   Ekskursija cauri gadsimtiem Vānes baznīcā. Ekskursiju vada Mārīte Bērziņa

  19.00   Vijoļmūzikas koncerts. Muzicēs Edgars Ziņģe

  20.00   Muzikāls sveiciens no Valdeķiem. Ansamblis “DoReMi”, vadītāja Dz. Linde

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”

  Plkst. 18.00 – 22.00 Keramikas darbnīca, Vēnes baznīcas zvanam – 445, sadraudzība pie tējas un ugunskura.


 • Zvārdes baznīcas drupas


  Adrese:Zvārdes baznīcas drupas, Zvārde parish, Latvia

  Programma:

  Zvārdes baznīcas drupas


  Programma pieejama draudzē