PASĀKUMI 2020

Nozīme ir nevis tam, kas tev
pieder, bet tam, ko tu sniedz