• Baldones draudze


  Adrese:Rīgas iela 40, Baldone, Baldones pilsēta, Latvia

  Programma:

  Baldones draudze


  18.00-18.15    Mācītāja ievadvārdi

  18.15-19.00   Koris „Tempus”, Eduards Grieznis, RDKS mūziklu nodaļa

  19.00–20.00   Ēriks Loks, Andris Grīnbergs

  20.00–21.00   Kārlis Kazāks

  21.00 -21.30   Tēvreize – koris “VIVERE”, Katrīna Paula Felsberga (ērģeles)

  21.30-22.00   Koris „VIVERE”

  22.00–22.35 Juris Hiršs

  22.35–23.00   Aigars Voitišķis, Arnolds Kārkls

  23.00-24.00   Koris „Tempus”, Tezē dziesmas, draudzes lūgšanas


 • Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca,


  Adrese:Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Latvija

  Programma:

  Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca,


  DOLES – ĶEKAVAS  EV. LUT. DRAUDZES

  PROGRAMMA

  17.50    Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām
  18.00    Mācītāja Arņa Eltermaņa ievadvārdi
  18.15 – 20.00 “Garīgie vitamīni” Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajā darbnīcā baznīcā    un tās apkārtnē
  20.00   Slavēšanas un lūgšanu vakars  kopā ar Leidu Ozoliņu un Montu Ribaku  no Baldones
  21.00    Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
  21.30    KONCERTS Piedalās vokālā grupa „ANIMA  SOLLA( Ogres kultūras centrs), mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa
  23.00    TEZĒ LŪGŠANA kopā ar  draudzes ansambli
  24.00   Noslēgums

  Vēl: Fotoportretu, Lieldienu un Vasarsvētku kartiņu  izstāde
  Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)
  Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti
  Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju
  Tēja un našķi


 • Dubultu luterāņu baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 13, Jūrmala, LV-2015, Latvija

  Programma:

  Dubultu luterāņu baznīca


  18.00    Atklāšana 

  18.10    „Ciemos pie W.L.N. Bokslāfa” – ekskursija baznīcā  

  19.10   Ērģeļu koncerts. Jūrmalas Mūzikas skolas audzēkņi

  20.00   Ciemos pie draudzes: Alfa, slavēšana, jautājumi 

  21.00    Lūgšana “Mūsu Tēvs”

  21.15  Mūzika 

  21.50   Sadraudzība 

  22.30  TEZE lūgšana.  Meditācija “Saņem gaismu”


 • Kairos kultūras, sociālais un garīguma centrs


  Adrese:Kantora iela 60, Zemgale Suburb, Riga, Latvia

  Programma:

  Kairos kultūras, sociālais un garīguma centrs


  Kas ir Baznīca? 

  Veido savu baznīcu!

  19.30   Praktiskas nodarbes: kristīgā meditācija, lēmumu pieņemšana

  20.30   Diskusija: Kas ir Baznīca? (Ko mūsdienās nozīmē Baznīca un kādai tai vajadzētu būt) + Zbigņevs, mācītājs Mažis, jezuīti, arhitekti (Uģis Z., Evija V.)

  21.30  “Savs Projekts”: Jaunmārupes baznīcas projekta prezentācija, jaunas baznīcas tapšana, ideju apmaiņa, savas artavas došana

  22.00   Sarunas un mūzika (kamerkoris “Versija”),  uzkodas

  Jezuīti Latvijā sadarbībā ar “Kairos” kultūras, sociāloun garīguma centru.

  Kantora iela 60, Rīga, +371 20040721 (Jānis Meļņikovs sj)


 • Katlakalna ev. lut. baznīca


  Adrese:Katlakalns, Ķekava Parish, Latvia

  Programma:

  Katlakalna ev. lut. baznīca


  17. 50  Zvanu skaņas

  18.00  Mācītāja uzruna. Informācija par pasākuma gaitu

  18.10  Uzstājas trio  “SOAVE” (dalībnieces Alise Koknēviča-Upīte, Margarita Dudčaka, Kristiāna Krieva)                   programmā sakrālā mūzika un latviešu oriģinālmūzika

  18.40 Virs galvas kupols, kas ceļ debesīs. Domas un pārdomas par saknēm, vērtībām un ceļa                                        meklējumiem. Dzied Arnis Miltiņš

  19.15 Ekskursija pa baznīcu un dārzu. Pie ugunskura varēs nobaudīt zupu no profesora R. Feldmaņa                         recepšu krājumiem

  20. 20 Uzstājas jauktais koris “Norise” (mākslinieciskā vadītāja Alise Koknēviča- Upīte)                                                   programmā sakrālā mūzika

  21.00 Lūgšana par Latviju. Valsts himna

  21.10  Uzstājas dziesminieks Mikus Straume

  21.45  Meklējumu ceļš. Un sirmās priedes mūžus izstāstīs: stāsts par septiņpadsmit priedēm.  Stāsta AnitaFreiberga. Dzied Miltiņu ģimene. Ceļš uz vecās Katlakalna baznīcas vietu

  23.00  Tezē lūgšanu vakars. Piedalās mācītājs Māris Ziemelis un draudzes mūziķi

  18.00 – 20.20  Radošās darbnīcas bērniem kupolā pie baznīcas


 • Ķemeru evanģēliski luteriskā draudze


  Adrese:A.Upīša iela 18. Jūrmala, LV-2012

  Programma:

  Ķemeru evanģēliski luteriskā draudze


  18.00 Aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, vada svētdienas skolas skolotāja Iveta Cīrule

  18.30 Rīgas Mārtiņa draudzes kora koncerts

  20.00 “Animamea” – flautas un ērģeļmūzikas koncerts. Muzicē Aija Dimza un Līga Miķelsone

  Koncertu starplaikos interesentiem par Ķemeru luterāņu baznīcas vēsturi stāstīs Aldis Janaitis

  21.00 Kopējā lūgšana, mācītājs Kārlis Rozentāls

   21.15 Muzicē dziesminieks Haralds Sīmanis


 • Piņķu Sv. Jāņa evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Skolas iela 17, Piņķi, Babīte parish, Latvia

  Programma:

  Piņķu Sv. Jāņa evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00 Lucernārija lūgšana

  18.30 Baznīcas apskate ar kafiju rokā

  19.00 – 20.45 Vēstures izstādes apskate

  21.00 – 21.30 Vakara lūgšana

  21.30 – 23.00 Koncerts “Dziesma par Mīlestību”

  Muzicē – “Last Night Orchestra”:

  Biruta Ozoliņa – balss, kokle

  Ainārs Paukšēns – čells

  Madara Tupiņa – alts

  Līva Upīte – flauta, ukulele

  Nauris Babris – sitamie instrumenti

  Kristaps Grīnbergs – basģitāra

  Klāss Reinis Dzirkalis – dažādi instrumenti

  Jānis Pelše – ērģeles, citi taustiņinstrumenti

  23.00 – 00.00 Pusnakts lūgšana ar meditāciju


 • Slokas Septītās dienas adventistu draudze


  Adrese:Oškalna iela 3, Jūrmala, Latvia

  Programma:

  Slokas Septītās dienas adventistu draudze


  18.00-18.30   Garīgā mūzika

  18.30-18.50   Mācītāja runa                     

  18.50-19.15   Garīgās dziesmas

  19.15-19.40   Lekcija  “Vai reliģija un baznīca ir veselīga”

  19.30-20.30   “Godly play” Bībeles stāsti bērniem

  19.50-21.40   Garīgā mūzika

  20.40-21.00   Mācītāja runa “Par lūgšanu”                                      

  21.00-21.05   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

  21.05-22.00   “Godly play” Bībeles stāsti bērniem

  21.05-21.30   Garīgā mūzika

  21.30-21.50  Prezentācija par SDA Slokas draudzi

  21.50-22.05   Mācītāja runa “Kas ir Septītās dienas adventisti”

  22.05-22.20   Sabata sagaidīšana

  22.20-22.40   Mācītāja runa “Vai var būt kristietis bez baznīcas?”

  22.40-23.10   Garīgā mūzika

  Visa pasākuma laikā notiks veselīgas pārtikas degustācija.