• Aknīstes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Dzirnavu iela 8, Aknīste

  Programma:

  Aknīstes evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Uzruna, svēto rakstu lasījumi. Draudzes mācītājs A. Bambāns

  18.30   Koncerts. Piedalās vokālais ansamblis “Viatonika” un vokālais ansamblis “Sonāte”, izpilda garīgās dziesmas un latviešu autoru dziesmas.

  19.30   Lekcija un konkurss. Baznīcas un draudzes vēstures lappušu pāršķiršana. Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja.

  20.00   Sadraudzība, brīvais laiks ar cepumiem un tēju.

  20.30   Dzejas lasījumi. Ārste un misionāre Inese Baltpurviņa lasīs savu dzeju

  21.00   Kopīga Tēvreizes lūgšana un kopīgi dziedāta Latvijas himna “Dievs svētī Latviju”

  21.20   Koncerts. Pianists Māris Žagars un draugi. Izpilda savus skaņdarbus. Koncertu papildina žurnālists Aidis Tomsons

  22.00   Uzruna par Draudzību. Ārste un misionāre Inese Baltpurviņa

  22.30   Brīvais laiks ar tēju un cepumiem

  23.00   Draudzes mācītāja noslēguma aizlūgums


 • Ēberģes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Susējas iela, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Latvia

  Programma:

  Ēberģes evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00 – 18.10      Aicinājums uz pirti. Baznīcas zvana skaņas.

  18.10 – 18.30      Iepazīstināšana ar pirts lietošanas noteikumiem. Mācītāja Aigista Pinkas ievadruna par to, kāda simboliska līdzība ir grēku nožēlai un pirtij.

  18.30 – 19.30      Pēršanās ar pirtsslotu. “Profilakses nolūkā” nedaudz ieskatīsimies baznīcas pagrabos esošajās kapenēs. Grēka alga ir nāve, tāpēc brīdi padomāsim, ko katrs esam darījuši nepareizi. Izsūdzēsim mācītājam un  cits citam, ko esam grēkojuši.

  19.30 – 21.00      Mazgāšanās upē. Ejam uz blakus esošo Susējas upi, kur mācītājs pasludina grēku piedošanu. Sadraudzība pie kopīga tējas galda.

  21.00 – 21.10      Lūgšana: “Mūsu Tēvs”.

  21.10 – 22.30      Pēc pirts – kā no jauna piedzimis. Kopīga sadziedāšanās ar vokāli instrumentālo grupu “Ziepes acīs.”

  22.30 – 23.30      Kopīga lūgšana mācītāja vadībā par Ērberģi, draudzi, un citi aizlūgumi, laiks pārdomām klusumā, lūgšanu svecīšu aizdegšana.


 • Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda Romas katoļu baznīca


  Adrese:Ilūkstes pilsēta, Latvia

  Programma:

  Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda Romas katoļu baznīca


  17.55   Baznīcas zvani

  18.00   Svētā Mise nodomā par Ilūkstes novadu

  19.00   Koncerts – Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi

  19.30   Iepazīsti baznīcas vēsturi!

  20.15   S. Broka Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts

  21.00   Jautā priesterim un saņem atbildes!

  21.45   Lūgšana par Latviju

  22.15   Taizé lūgšanu vakars un grēksūdzes iespēja


 • Jēkabpils Romas katoļu baznīca


  Adrese:Brīvības iela 105, Jēkabpils, Latvija

  Programma:

  Jēkabpils Romas katoļu baznīca


  Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā.


 • Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Lašu ev.lut. draudze, Stendera iela 1, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

  Programma:

  Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca


  Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā.


 • Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Nereta, Neretas pagasts, Latvija, Rīgas iela 2

  Programma:

  Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca


  17.55   Skan baznīcas zvans

  18.00-24.00   Baznīca atvērta klusam laikam ar Dievu un individuālām lūgšanām

  18.00-24.00   Iespēja uzkāpt baznīcas tornī  un pavērot Neretu no putna lidojuma. Katrā no 5 stāviem dažādās noskaņās lasāms Dieva vārds svētīgām pārdomām

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Svētbrīdi vada prāvests Aldis Pavlovičs

  21.20-22.00   Ērģeļmūzikas koncerts. Spēlē draudzes ērģelniece Sandra Andersone. Programmā klasiķi – G. F. Hendelis, J. S. Bahs, V. A. Mocarts

  18.00-24.00   Baznīcas zālē izstāde “Vēsturiskas Bībeles, dziesmu grāmatas, sakrālās gleznas”

  23.00-24.00   Psalmu lasīšanas maratons. Noslēguma lūgšana


 • Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:{56.275082545106265,25.460874766406278}

  Programma:

  Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Programma būs pieejama draudzē pasākuma laikā


 • Seces evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Seces evanģēliski luteriskā baznīca, Seces pagasts, Latvia

  Programma:

  Seces evaņģēliski luteriskā baznīca


  Visa vakara garumā būs atvērti baznīca zvana torņa logi, caur kuriem baudīt skaisto skatu un mūziku. Kā arī būs iespēja aplūkot baznīcas zvanu.

  Pasākuma programma:
  18.00   Baznīcu nakts atklāšana ar zvanu skaņām
  18.10   Draudzes mācītaja Aināra Rendora uzruna
  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas valsts himna
  22.30   Vides dejas, gaismas un mūzikas performance “PRIMUM MOBILE”
  Performanci veido laikmetīgās dejas un teātra mākslinieku apvienība STARS’ WELL


 • Sunākstes Baltā baznīca


  Adrese:Sunākstes pagasts, LV-5130, Latvija

  Programma:

  Sunākstes Baltā baznīca


  18.00-18.30   Gadsimtiem sena mūzika Viesītes Bērnu mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā

  19.00-19.30   Tu esi gaidīts – Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās  draudzes ansamblis ar garīgām baznīcas  dziesmām ( n0 Baznīcas dziesmu grāmatas)

  19.30- 20.30   Bērniem “Gaisma ir nākusi pasaulē” – radošās darbnīcas un iepazīšanās ar baznīcas parku.

  (tradicionālās izjādes ar Sunākstes zirgkopes Simonas zirgiem)

  Pieaugušajiem vietējā novadpētnieka Andra Šinkes sagatavotā izstāde un lekcija “Ieskats Sunākstes Baltās baznīcas 450 gadu vēsturē”. Baznīcā arī savākto materiālu izstāde

  20.30-21.00   Svētbrīdis baznīcā, pieminot Sunākstes draudzes un visas valsts brīvības aizstāvjus. Ziedu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa kavaliera R. Okmaņa kapa Baznīcas kapos

  21.30   Tēzē lūgšana

  Vakara gaitā baznīcas dārzā kopēja sadraudzība Zaļumu bārā (ikviens tiek cienāts ar draudzes locekļu sarūpēto cienastu – aukstā zupa, zaļumi, pīrādziņi, mājas siers u.c našķi)