• Ādažu evanģēliski luteriskā draudze Carnikavā “Laivu māja”


  Adrese:Stacijas iela 21, Carnikava, Carnikavas novads, Latvija

  Programma:

  Ādažu evanģēliski luteriskā draudze Carnikavā “Laivu māja”


  17.50-18.00   Zvanu skaņas

  18.00-19.00   Mācītā Ivara Jēkabsona ievada uzruna, iepazīšanās, sadraudzība, sarunas ar draudzes cilvēkiem

  19.00-19.30   Dzied draudzes koris “Zari”

  20.00-21.00   Atraktīva viktorīna bērniem ar vecākiem “Mīklas par Jēzu”

  21.00-21.45   Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs“, evaņģēlista uzruna, filma par Carnikavas baznīcu

  21.45-23.00   Laiks klusām sarunām, lūgšanām


 • Aizkraukles Sv. Terēzes no Bērna Jēzus baznīca


  Adrese:Lāčplēša iela 22, Aizkraukle, Aizkraukles pilsēta, Latvija

  Programma:

  Aizkraukles Sv. Terēzes no Bērna Jēzus baznīca


  19.00   Grupas “Ex Animo” koncerts, slavēšana.

  21.10   Dziedināšanas lūgšanas, adorācija


 • Apes Svētā Mateja evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Pasta iela 11, Ape, Apes pilsēta, Latvia

  Programma:

  Apes Svētā Mateja evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00-18.40   Apes Svētā Mateja ev. lut .draudzes  Svētdienas skolas bērnu, jauniešu un draudzes ansambļa muzikāls sveiciens

  19.00-19.30   Irēnas Meisteres lekcija “Sadraudzība kā sabiedrības un ģimenes vērtība”

  20.00-20.40   Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu draudzes sveiciens. Piedalās draudzes priesteris Ingars Stepkāns un draudzes locekļi

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs …” Apes Svētā Mateja ev.lut. draudzes mācītāja Viļņa Sliņķa uzruna.

  21.30-22.30   Dieva Slavēšanas dziesmas

  22.30-24.00   Pārdomu un kluso lūgšanu laiks,  mūzikas un sveču gaismā

  Starp aktivitātēm cienasts – tēja, kafija, cepumi


 • Baltezera baznīca


  Adrese:Baltezera baznīca, Baltezers, Ādažu novads, Latvia

  Programma:

  Baltezera baznīca


  17.50-18.00   Skan baznīcas zvans

  18.00   Bērnu popgrupas “Rakari” koncerts, vadītāja Žanete Jansone

  18.45   Torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī. Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks, trompetes

  19.00   Svētbrīdis “Jūs esat mani draugi” (Jāņa ev. 15:14). Mācītājs Ivars Jēkabsons

  19.30-20.45   Draudzība draudzē – baznīcas apskate, iepazīšanās ar draudzes nozarēm, radošā darbnīca u.c. aktivitātes

  19.45   Torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī. Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks, trompetes

  20.45   Torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī. Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks, trompetes

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”

  21.30   Tezē dziedājumi, draudzes koris “Zari”, diriģentes Eva Pērkone, Paula Pērkone

  22.00   Meditācijas un lūgšanas par tēmu draudzība ar Dievu. Mācītājs Ivars Jēkabsons

  22.30-24.00  Baznīca atvērta apskatei un lūgšanām

  Visa vakara gaitā – tējas un kafijas galds.


 • Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Bērzaune, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, LV-4853, Latvija

  Programma:

  Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00 baznīcas zvans aicina uz Baznīcu nakti

  21.00 lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”, Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju”, draudzes mācītāja uzruna, kopā būšana un sadraudzība caur skaistākajiem baznīcas korāļiem un garīgajām dziesmām

  22.00 Dzelzavas pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Variants” un Sarkaņu pagasta jauktā vokālā ansambļa “Rondo” koncerts

  Koncertā piedalās solisti: Paula Silava (flauta), Ralfs Puzāns (balss), Rainers Puzāns (balss)


 • Burtnieku evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:"Mācītājmuiža", Burtnieku pagasts, Burtnieku novads

  Programma:

  Burtnieku evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00–18.20   Baznīcas zvanu skaņas. Mācītājs Aldis Kalcenavs uzrunā klātesošos. Informācija par Baznīcas nakts programmu

  18.20   Burtnieku baznīcā Burtnieku KN sieviešu vokālā ansambļa muzikāls priekšnesums. Vadītāja Laura Riekstiņa

  18.50–20.20   Iespēja uzkāpt Burtnieku baznīcas tornī. Burtnieku baznīcā Burtnieku skolas bērnu zīmējumu izstāde. Staļļa ēkā foto izstāde par Burtnieku baznīcas atjaunošanas  30 gadu posmu no 1988.-2018. g. Zupa, kafija, tēja, cienasts pie Mācītājmuižas

  20.20–21.00   Burtnieku baznīcā Igaunijas Puhjas ev. lut. draudzes koncerts

  21.00–21.15   Visas Latvijas kopēja lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” un  Latvijas himna “Dievs svētī Latviju”

  21.15–23.30   Burtnieku Mācītājmuižas estrādē Paula Putniņa lugas “Muldēšanas svētki” izrāde. Rencēnu Kultūras nama amatierteātra “Jautrā kompānija” izpildījumā. Režisors – Valmieras Drāmas teātra aktieris Ingus Kniploks

  23.30–24.00   Burtnieku baznīcā koncerts sveču gaismā, ansamblis “Melodia”, vadītāja Lelde Poruka

  24.00   Noslēguma lūgšana


 • Cēsu kristiešu draudze “PRIEKA VĒSTS”


  Adrese:Gaujas iela 20, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101, Latvia

  Programma:

  Cēsu kristiešu draudze “PRIEKA VĒSTS”


  18.00-23.00   Dievnama apskate gida pavadībā, iespēja uzdot jautājumus

  19.00   Mācītāja uzruna un lūgšana par Latviju

  19.30   Dieva slavēšanas dziesmas draudzes mūziķu izpildījumā


 • Cēsu Septītās dienas adventistu draudze


  Adrese:Līgatnes iela 1, Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvia

  Programma:

  Cēsu Septītās dienas adventistu draudze


  18.00-19.00   Dievnama apskate

  19.00-19.30   Svētbrīdis ar mācītāja V. Reķa uzrunu un muzikāliem priekšnesumiem

  21.00   Kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs Debesīs”

  18.00-24.00   Izstāde “Putni Bībelē” un spēles bērniem un jauniešiem

  18.00-24.00   Baptistērija apskate un iespēja uzzināt par kristībām pagremdējot

  19.30-23.30   Individuāla tikšanās ar draudzes mācītāju Dr. V. Reķi

  19.30-24.00   Sarunas par veselīgu dzīvesveidu (tēja un degustācija)

  19.30-24.00   Nodarbības bērniem un pusaudžiem “Draudzības rokassprādžu gatavošana” un ” Draudzības siena”

  19.30-24.00   Sarunas bibliotēkā “Draugos ar Bībeli”

  19.30-23.30   Tikšanās ar bērnu un pusaudžu organizāciju “Piedzīvojumu meklētāji” un “Ceļa meklētāji” pārstāvjiem un dalībniekiem. Ieskats organizāciju darbībā.  Interaktīvas spēles.


 • Cēsu Sv. Jāņa baznīca


  Adrese:Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvia

  Programma:

  Cēsu Sv. Jāņa baznīca


  17.50-18.00   Baznīcu nakts pasākuma ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām – visā Latvijā, arī Cēsīs
  18.00   Baznīcu nakts atklāšana – mācītāja Didža Kreicberga uzruna, liturģiskie dziedājumi
  18.45-19.30 un 19.45-20.30   Četri sarunu soli:

  • „Iepazīsti ērģeles!” –Lelde Krastiņa – ērģeļu
   balkonā
  • Svētceļojuma pieredze uz Izraēlu – Biruta Mežale – baznīcas zālē priekšpusē
  • Interesanti fakti par baznīcas restaurāciju – Andis Ozoliņš-Vīksne, Raimonds Kiršfelds – draudzes zālē (nišā pirms draudzes zāles – video un bildes uz sienas)
  • „Es – pirmo reizi baznīcā”– Didzis Kreicbergs, Jānis Tolpežņikovs – baznīcas zālē aizmugurē

  21.00-21.30  Lūgšana par Latviju – ev. J. Gabrāns

  22.00-23.00   Sadziedāšanās, slavēšana ģitāras pavadībā – Māris Ozols

  Visa vakara gaitā iespēja atstāt savu vēlējumu vai ziņojumu nākamajām paaudzēm, kas
  tiks saglabāts baznīcas mūrī.


 • Cesvaines evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 4, Cesvaine, Cesvaines pilsēta, Latvija

  Programma:

  Cesvaines evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Svētbrīdis
  18.20   Ekskursija pa baznīcu
  18.20-22.00   Nodarbības bērniem
  19.00-23.00  Iespēja izstaigāt lūgšanu dārzu ap baznīcu
  20.00   Koncerts. Piedalās: Dzelzavas k/n vokālais ansamblis “Variants”, Sarkaņu pag. vokālais ansamblis “Rondo” vad.  Dace Kalniņa,  J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņi Ralfs Puzāns, Rainers Puzāns, flautiste Paula Silava
  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un Latvijas valsts himna – lūgšana “Dievs, svētī Latviju!”
  22.00   Gaismas ceļš
  23.00   Aizlūgšanas
  Baznīcu nakts vakarā uzsāksim ziedojumu akciju  “Lai top gaisma!”.  Aicinājums ziedot Cesvaines ev. lut. draudzes kroņluktura atjaunošanas darbiem.


 • Draudze “Gars un Patiesība”


  Adrese:Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārde, Lielvārdes pilsēta, Latvia

  Programma:

  Draudze “Gars un Patiesība”


  20.00-21.30   Draudzes mācītāja uzruna, lūgšana par Latviju, GG Choir gospeļu kora koncerts

  21.30-22.30   Jauniešu priekšnesumi – atraktīvi skeči par draudzības tēmu

  Īpaši aicinām ģimenes – komandu spēle ģimenēm “DRAUDZĪBA”
  Lieli un mazi ir aicināti piedalīties  radošajās darbnīcās
  Cienāsimies ar tēju un cepumiem
  Iespēja uzrakstīt savu lūgšanu vajadzību


 • Dzērbenes evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Vecpiebalgas novads Dzērbenes pagasts Dzērbene Evanģēliski luteriskā baznīca

  Programma:

  Dzērbenes evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00-19.00   “Atmodas laika norises Dzērbenes baznīcā”

  Atklāšanas lūgšana, mācītājs Gundars Ceipe ar pārdomām par savas kalpošanas laiku, lasījumi no atmiņu klades –  mirkļi

  18.00-20.00   “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” Fil.4:4

  Izklaidējošs pasākums bērniem un pieaugušiem profesionāla ZIEPJU BURBUĻU veidotāja Mārtiņa vadībā.

  18.00-23.00   Izstāde “Senlaikos dibināts…” – Dzērbenes draudzes vēsture.

  Apskatāma visas dienas garumā

  20.00-21.00   Koncerts “Soli Deo Gloria”

  Cēsu baptistu draudzes zvanu ansamblis “Soli Deo Gloria”, vadītāja Tabita Marhela

  21.00   Tēvreizes lūgšana un “Dievs svētī Latviju” – visā Latvijā vienojas kopīgā lūgšanā

  21.10-22.00   Zupa, kopīga maizes laušana un sadraudzība draudzes parkā

  22.00-23.00   Psalmi un himnas.

  Meditatīvs laiks – slavas dziesmu dziedājums un Psalmu lasījumi


 • Ikšķlies evanģēliski luteriskā draudze


  Adrese:Kalēju iela 1, Ikšķile, Ikšķiles pilsēta, Latvia

  Programma:

  Ikšķlies evanģēliski luteriskā draudze


  18.00   Baznīcas zvani
  18.15-18.45   Stāsti par ikšķilniekiem, kuri ir piedalījušies brīvības cīņās. Stāstīs Jānis Hartmanis
  18.15-22.00   Pasākumi ģimenēm ar bērniem baznīcas dārzā un draudzes namā
  18.15-24.00   Mācītāja amata tērpu izstāde
  19.00-19.40   Ekumēniskais dievkalpojums
  20.00-20.45   Koncerts. Ģitāra un ērģeles. Spēka dziedājumi. Piedalās Armands Alksnis un Ilona Birģele
  21.00-21.45   Kristīgās grupas “Jorspeis” koncerts
  22.00-22.40   Koncerts “Garīgā mūzika un korāļi erģeļu un vijoles balsīs”. Piedalās Inese Vaļiniece, ērģeles, un Viktorija Ivanova, vijole
  22.50-23.30   Lasījumi no Sv. Rakstiem, mazas apceres un lūgšanas – mācītājs Dzintars Laugalis


 • Krimuldas baznīca


  Adrese:Krimuldas pagasts, Latvia

  Programma:

  Krimuldas baznīca


  18:00 Baznīcu naksts atklāšana Krimuldas baznīcā

  18.30 – kora Undīne koncerts

  19.30 – Mācītāja A.J.Rāviņa stāstījums par izglītības aizsākumiem Vidzemē (Krimuldā)

  Visam pa vidu pērļotāju izstāde un radošās darbnīcas, zupas baudīšana Teiksmainajā Krimuldas baznīcas apkārtnē.

  21:00 – Vislatvijas lūgšana baznīcā

  21:15 – Evitas Zālītes un Ievas Akurāteres kocerts

  Noslēgumā Gaismas ceļa gājiens


 • Kristus Spēka Aizkraukles luterāņu baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 1, Aizkraukles stacija, Aizkraukles pagasts, Latvija

  Programma:

  Kristus Spēka Aizkraukles luterāņu baznīca


  18.30   Dievvārdu lasījums
  19.00   Slavēšana. Vada draudzes muzikālā grupa
  19.30   Ērģeļmūzikas kompozīcijas. Spēlēs draudzes ērģelniece Sulamīte Spriņģe
  20.00  Draudzes mācītāja uzruna un lūgšana par Latviju
  21.00   Tēvreizes lūgšana

  Visa pasākumā laikā baznīcā darbojas lūgšanu stacijas. Būs iespēja tikties ar draudzes mācītāju privātā sarunā. Baznīca atvērta no pulkstens 18.00.


 • Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Oskara Kalpaka iela 21, Madona, Madonas pilsēta, Latvija

  Programma:

  Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Svētbrīdis

  18.30   Koncerts

  19.00   Sadraudzība, baznīcas apskate

  20.00   Pārspriedums par tēmu “Pestīšana vēsturiskajā un konfesionālajā skatījumā”

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”

  21.30   Koncerts: pūtēju kvartets un ērģeļmūzika

  22.00   Garīgā mūzika


 • Lēdmanes sv.apustuļu Pētera un Pāvila romas katoļu baznīca


  Adrese:"Gaismas", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV-5011

  Programma:

  Lēdmanes sv.apustuļu Pētera un Pāvila romas katoļu baznīca


  17.55   Baznīcu zvani

  18.00   Dievkalpojums. Vada priesteris Gregors Ķibulis

  18.50   Bērnu zīmējumu izstādes- konkursa “Draudzība” apskate

  19.00   Eņģeļu darināšana

  19.30   Sadraudzība un tējas baudīšana

  20.00  Koncerts, piedalās vokālais ansamblis “Laudate” un Rīgas Lietuviešu vidusskolas 5.-12. klašu kora grupa. Vadītajs Toms Kazimirisaņecs

  21.00   “Mūsu Tēvs debesīs” – kopīga lūgšana visā Latvijā

  21.10   Sadraudzība un zupas baudīšana

  21.30   Koncerts un liecības

  Draudzes “Zilais krusts” vīru ansamblis “Dzīvot vērts”. Vadītājs Zigmārs Tomsons

  22.30   Lēdmanes katoļu draudzes locekļu stāstījums un foto atskats par svētceļojumu uz Medžugorju

  23.00-00.00   Laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai!


 • Lielsalacas evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas pilsēta, Latvia

  Programma:

  Lielsalacas evanģēliski luteriskā baznīca


  20.00   Kora “Dvēseles dziesma” 15 gadu jubilejas koncerts
  21.30   Lūgšanas, sadziedāšanās ar draudzi un apmeklētājiem
  22.00   Mūzika sveču gaismā


 • Limbažu evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Lībiešu iela 2, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001, Latvia

  Programma:

  Limbažu evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Dievkalpojums. Kalpo Liepājas diacēzes bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un mācītājs Romans Kurpnieks
  20.00   Dziesmu un lūgšanu vakars ar bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru


 • Limbažu Romas katoļu draudze


  Adrese:Ceriņu iela 1, Limbaži, Limbažu pilsēta, Łotwa

  Programma:

  Limbažu Romas katoļu draudze


  18.00   Svēta Mise

  18.45   Slavēšana

  20.00   Vakariņas

  21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”

  21.10   Konference

  21.30   Klusa lūgšana

  22.00   Beigas


 • Madonas katoļu baznīca


  Adrese:Liepājas iela 13, Madona

  Programma:

  Madonas katoļu baznīca


  18.00   Svētā Mise
  19.00   Dzied jauktais koris „Madona”
  19.30   Dieva žēlsirdības litānija ar fotoprojekciju
  20.00   Iepazīšanās ar mākslinieces Lauras Feldbergas darbiem
  20.20   Mielasts baznīcas dārzā
  21.00   Tēvreize un Latvijas himna
  21.15   Slavēšana ar ukulelēm, koklēm, akordeoniem
  21.45   Tangrams svētceļnieku mājā
  22.15   Skrējiens apkārt Madonai, iezīmējot Latvijas kontūru, vai Adorācijas lūgšana baznīcas klusumā
  22.45   Sporta spēles baznīcas dārzā
  23.00   Vakarēšana ar dziesmām pie ugunskura

  Visu vakaru — Bībele; Lauras Feldbergas zīmējumi no izdevuma „Mieram tuvu”; vides mozaīka pie
  baznīcas.
  Darbnīcas bērniem svētceļnieku mājā no plkst. 19.00.


 • Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Valmieras iela 3, Matīši, Matīšu pagasts, Latvia

  Programma:

  Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luteriskā baznīca


  17.50   Baznīcas zvanu skaņas

  18.00   Sākuma uzruna, lūgšana – draudzes mācītājs Andis Smilga

  18.10   Iepazīsti Matīšu baznīcu un apskati Matīšus no baznīcas torņa .”Stāsti par baznīcu” Artūrs Rudzītis

  18.30   Dziesmas Dieva Godam. Slavēšanas un lūgšanas vakars. Bērziņu ģimene no Valmieras

  19.30   Sarunas sveču gaismā “Pateicība Dievam”. Sadraudzība pie tējas

  21.00   Lūgšana “Mūsu tēvs debesīs”.  Vienota aktivitāte visās baznīcās

  21.10   Teātra izrāde “Rāmi tek Rūnavots”, Jetes Užānes dienasgrāmatas lasījumi.

  Matīšu amatierteātris, režisore: Nelda Bailīte-Irmeja

  22.00   Saruna “Ko man nozīmē draudzība?”   Sadraudzība pie tējas.

  23.00   Noslēguma lūgšana


 • Mazsalacas baptistu baznīca


  Adrese:Mazsalacas baptistu draudze, Lielā iela 5, Mazsalaca, Mazsalacas pilsēta, Latvia

  Programma:

  Mazsalacas baptistu baznīca


  19.00   Svētbrīdis ar kopēju sadziedāšanos

  21.00   Kopīga lūgšana visā Latvijā “Mūsu Tēvs Debesīs”

  21.15   “GospelBand” koncerts

  22.00   Vakars ar filmu “Dievs nav miris”


 • Mazsalacas Romas katoļu draudzes kapela


  Adrese:Baznīcas iela 14, Mazsalaca, Mazsalacas pilsēta, Latvija

  Programma:

  Mazsalacas Romas katoļu draudzes kapela


  18.00   Lūgšana Žēlsirdības kronītis

  18.15   Iepazīsim svēto Faustīni Kovaļsku, draudzes aizbildni

  18.30   Kristīga mūzika – draudzes iemīļotas dziesmas

  19.00   Rožukroņa lūgšana

  19.30   Kristīga mūzika, Maija dziedājumi

  20.00   Draudzes vēsture un tradīcijas

  20.15   Agape – sadraudzība pie tējas un kafijas

  21.00   Kopīga lūgšana “Tēvs Mūsu”

  21.15   Noslēgums


 • Ogres evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Brīvības iela 51, Ogre, Ogres pilsēta, LV-5001, Latvija

  Programma:

  Ogres evanģēliski luteriskā baznīca


  17.50   Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām
  18.00   Mācītāja Mārtiņa Kalēja ievadvārdi
  18.15–20.00   “Krāsas baznīcā” Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajās stacijās baznīcā un tās apkārtnē
  20.15   Klusuma pusstunda – apcerei un lūgšanai
  21.00   Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
  21.15    Koncerts. Piedalās sieviešu koris “RASA”, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa
  22.30   Slavēšanas un lūgšanu vakars (kopā ar draudzes slavēšanas grupu)
  24.00   Noslēgums

  Vēl: Fotoportretu un liecību izstāde “KĀPĒC BAZNĪCA IR VISLABĀKĀ VIETA PASAULĒ?”
  Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)
  Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti
  Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju
  Tēja un našķi


 • Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks”


  Adrese:Ogres iela 39, Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

  Programma:

  Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks”


  18.00 – 21.00   Satikšanās stacijas

  18.30 un 19.30   Bībeles stāsti – Dievs ienāk rotaļā

  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”

  Tēja, kafija, uzkodas.


 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudze


  Adrese:Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca, Meža prospekts 1, Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

  Programma:

  Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudze


  17.50   Zvanu skaņas
  18.00   Sv. Mise
  19.00   Tridentes Sv. Mise latīņu valodā
  Es iešu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas iepriecina manu jaunību. (Bībele/Psalms)
  (Pēc senas katoļu baznīcas tradīcijas. Tulkojums latv.val.,  sekojot līdzi grāmatiņā
  20.00   Katehēze jaunlaulājamiem (dažādu ticības jautājumu atspoguļojums saistībā ar Bībeles tēmām)
  20.00   Radošā darbnīca bērniem
  21.00   Lūgšana “Tēvs mūsu”, Latvijas valsts himna
  21.15   Priesteru uzruna
  21.30   Ekskursija katoļu baznīcā
  22.00   Jēzus žēlsirdības vakars
  (Vissvētākā sakramenta adorācija). Iespēja sarunai ar priesteri. Iespēja izsūdzēt grēkus. Atnest svecīti pie Dieva Tēva altāra. Uzrakstīt savu lūgšanu vajadzību. Saņemt Dieva vārda stiprinājumu.
  23.40-24.00   Kompletorijs (nakts lūgšana Psalmu vārdiem).

  Dievs ir pārsteigumu un mīlestības Tēvs.
  Esi gaidīts!
  Dieva svētību vēlot!


 • Ogres Trīsvienības baznīca


  Adrese:Vidus prospekts 15, Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

  Programma:

  Ogres Trīsvienības baznīca


  Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums”. (Ījaba 22:21)

  18.00 – 18.30 /Lielā zāle/ Baznīcu nakts atklāšana

  Mācītāja Daiņa Pandara uzruna, Zanes Biķes gleznu izstāde, Muzikāls sveiciens

  18.30 – 20.45 /Mazā zāle/ Sarunu kafejnīca

  Domino ar mācītāju, intervijas, refleksijas, cienasts

  18.30 – 20.45 /Baznīca un pagalms/ Dažādas aktivitātes

  Uzdevumi lieliem un maziem. Iespēja uzrakstīt aizlūgšanu vajadzības. Balvas katram, kas izpildījis visus uzdevumus.

  20.50 – 22.30 /Lielā zāle/ Vakara programma

  Lūgšana “Mūsu Tēvs” un valsts himna “Dievs, svētī Latviju!” Slavas un pielūgsmes mūzika. Liecības un stāsti. Kopdziedāšana. Mazliet romantikas, jautrības un…

  22.30 /Lielā zāle/ Aizlūgšanas par Baznīcu nakts apmeklētāju vajadzībām

  23.00 /Baznīca un pagalms/ Foto orientēšanās

  24.00 Noslēgums


 • Opekalna baznīca


  Adrese:Apekalns, Jaunlaicene Parish, Latvia

  Programma:

  Opekalna baznīca


  21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs”


 • Pēterupes evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Saulkrastu Evaņģēliski luteriskā baznīca, Ainažu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu pilsēta, Latvia

  Programma:

  Pēterupes evanģēliski luteriskā baznīca


  17.50   Baznīcu Nakts atklāšana– baznīcas zvana skaņas

  18.00-18.15   Mācītāja Ivo Pavloviča uzruna

  18.15-19.00   Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māksas skolas audzēkņu koncerts koncertmeistares B. Gekas vadībā

  20.00-21.50   Draudzes ansambļa koncerts

  21.00-21.10   Tēvreizes lūgšana

  21.10-22.00   Izraēla-Svētā zeme. Atskats uz draudzes mācītāja svētceļojumu uz Izraēlu.

  22.00-00.00   Laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai


 • Ropažu evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Baznīcas iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

  Programma:

  Ropažu evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00-19.00   Uz lielā ekrāna bildes par draudzes dzīvi

  19.00-20.00   Ropažu Mūzikas un mākslas skolas bērnu koncerts

  20.00-21.00  “Goodly Play” nodarbība pieaugušajiem un bērniem

  21.00-21.30   Lūgšana “Mūsu Tēvs”, pēc tam Latvijas Republikas himna “Dievs svētī Latviju”

  21.30-23.00   Dokumentālā filma “Kalps”

   


 • Rubenes evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Rubenes baznīca, Rubene, Kocēni Parish, Latvia

  Programma:

  Rubenes evanģēliski luteriskā baznīca


  19.00   “To brīžu dēļ” – Imanta Ziedoņa un Andas Līces dzīves atziņas

  Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Uldis Anže, Rubenes draudzes mācītājs Artis Eglītis un koklētājs Namejs Kalniņš

  20.00   Svētku koncertā Strenču Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Melo’dia” un ģitārists Jānis Rolmanis

  21.00   Vislatvijas kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs”


 • Rūjienas Svētā Bērtuļa evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Rīgas iela 32, Rūjiena, Rūjienas pilsēta, Latvija

  Programma:

  Rūjienas Svētā Bērtuļa evanģēliski luteriskā baznīca


  17.58–18.00   Baznīcas zvana skaņas
  18.00–18.30   Pasākuma atklāšana, mācītāja Māra Sarmas uzruna
  18.30–19.50   Mūziķa un komponista Valda Indrišonoka koncerts
  18.30–22.00   Auduma somu un T-kreklu apzīmēšana un citas radošās darbnīcas (vēlams līdzi ņemt gaišu, vienkrāsainu T-kreklu)
  19.50–21.00   Sadraudzība un zupas baudīšana
  20.00–21.00   Ekskursija un stāsti par baznīcas vēsturi „Fiat Lux: Caur astoņiem gadu simtiem” (stāstnieks Andris Dukurs)
  21.00–21.05   “Mūsu Tēvs debesīs” – kopīga lūgšana visā Latvijā
  21.05–22.00   Dueta „Viņi Divi” koncerts (Ainārs Eidons un Sabīne Zaķe)
  22.00–23.30   Nakts trasīte „Iepazīsti baznīcu” ar foto-orientēšanās elementiem (līdzi ņemt kabatas lukturīti)
  23.30–24.00   Tezē (Taizé) dziedājumi, lūgšanas un pārdomas sveču gaismā

  No 18.30 līdz 23.30 iespēja individuāli aprunāties ar mācītāju Māri Sarmu.
  Mīļi gaidīsim gan lielus, gan mazus!


 • Salaspils Mārtiņa Lutera evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Rīgas iela 49/1, Salaspils, Salaspils pilsēta, Latvia

  Programma:

  Salaspils Mārtiņa Lutera evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Ievads, pulcēšanās dievnamā. Mūsu draudzes vēsture bildēs, sadraudzības mielasta gatavošana, bērniem galda spēles

  19.30   Tezē lūgšana

  20.15   Mācītāja G. Žīgura lekcija Svētais Gars Kristus baznīcās

  21.00   Tēvreizes lūgšana visās draudzēs

  21.05   Kora “Elpa” koncerts

  21.30   Sadraudzība ar kori

  22.00   Draudzes lūgšana


 • Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīca


  Adrese:Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu pilsēta, Latvia

  Programma:

  Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīca


  18.00  Priestera uzruna. Ievads

  18.20  Draudzes veidots uzvedums bērniem un pieaugušajiem “No šūpuļa līdz kapam”

  19.00  Svētā Mise

  20.00  Priestera lekcija par liturģiskajiem tērpiem un priekšmetiem

  21.00  Lūgšana “Tēvs mūsu” un Latvijas valsts himna sveču gaismā

  21.20  Agape un sadraudzība


 • Siguldas baptistu draudze


  Adrese:Gāles iela 10, Sigulda, Siguldas pilsēta, Latvia

  Programma:

  Siguldas baptistu draudze


  20.00   Gospel mūzikas koncerts Siguldas Evanģēliski Luteriskajā draudzē Baznīcas ielā 2. Piedalās Siguldas baptistu draudžu mūziķi un Romas katoļu baznīcas mūziķi un koris


 • Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


  Adrese:Raunas iela 8, Sigulda, Siguldas pilsēta, Latvia

  Programma:

  Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca


  18.00   Fotoalbuma “Latvijas katoļu baznīcas” prezentācija –  varēs iegādāties apgāda “Jumava” izdoto grāmatu – fotoalbumu

  No 18.00   aktivitātes bērniem baznīcas dārzā

  18.30   Tikšanās ar fotogrāfu Ilmāru Znotiņu – stāstījums par dievnamu fotografēšanas specifiku

  19.00   “Izaicini priesteri!” – diskusija, iespēja uzdot gan mutiski, gan rakstiski ērtus un neērtus jautājumus

  20.00   Iespēja individuāli apskatīt dievnamu

  21.00   Kopīga lūgšana “Tēvs Mūsu”

  22.00   Adorācija – meditatīvas lūgšanas laiks klusumā un mūzikas pavadījumā

  Visu vakaru būs iespējams:

  • iepazīt vīraka lietošanu baznīcā
  • noskatīties īsfilmu par vīraka tapšanu
  • pašiem iebērt vīraka graudiņu kūpināmajā traukā
  • aizdedzināt upursveci pie Dievmātes statujas

  Baznīcu nakts norisei tiešraidē varēs sekot līdzi arī YouTube kanālā ‘Siguldas katoļu draudze”


 • Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes baznīca


  Adrese:Daugavas iela 102a, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

  Programma:

  Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes baznīca


  20.00 Koncerts “Skaņu ainava”

  Koncertā piedalās: Madara Behmane (flauta), Sanita Sprūža (kokle) un Ruta Kaprāne (ērģeles)

  Programmā: P. Vasks, R. Dubra, E. Dārziņš,  J. S. Bahs, G. F. Hendelis, M. Granžani

  21.00 Lūgšana “Tēvs Mūsu”


 • Skujenes evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Skujene, "Baznīckalns", Amatas novads

  Programma:

  Skujenes evanģēliski luteriskā baznīca


  18.00   Baznīcas zvana skaņas

  18.10   Svētbrīdis (mācītāja v. i. evaņģēlists Juris Jeršovs)

  18.30 – 22.00   Foto izstāde “Skujenes draudze laiku lokos”, “Skujenes baznīca” skolēnu zīmējumos, aktivitāšu starplaikos iespēja uzkāpt zvana tornī, apskatīt ērģeļu telpu

  19.00 – 20.00   Sadraudzība baznīcas dārzā pie tējas, pankūku cepšana un cienāšanās

  19.00 – 20.30   Pārdomu laiks “Esi mans miers” pie klusinātas mūzikas baznīcā, mandalu un bilžu “Dzīvnieki Bībelē” krāsošana

  20.30 – 21.30   Koncerts “Svētī, Kungs, šo mūsu zemiar lūgšanu “Mūsu Tēvs” pl. 21.00 (vienota aktivitāte visās baznīcās”), draudzes un baznīcas apmeklētāju sadziedāšanās. Piedalās Alise Ketlere-Kaņepone (liriskais soprāns) un draudzes ansamblis

  21.30   Individuālas sarunas ar draudzes mācītāja v.i . evaņģēlistu J. Jeršovu

  22.00-23.00   “Kad Dievs dzied tavā dvēselē” – dziesmas un dzeja pie ugunskura

  23.00-23.30   “Nāc, Jēzu, manā sirdī!” – meditācija, pārdomas


 • Skultes Sv. Matīsa evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Skulte, Skulte Parish, Latvia

  Programma:

  Skultes Sv. Matīsa evanģēliski luteriskā baznīca


  Baznīca atvērta no 18.00 līdz 22.00.

  21.00 Lūgšana “Tēvs Mūsu”

  Visi interesenti laipni aicināti!


 • Suntažu evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:56.905246, 24.929346

  Programma:

  Suntažu evanģēliski luteriskā baznīca


  23.00   Akadēmiskās un populārās mūzikas koncerts ”Visa pasaule ziedos”


 • Suntažu Pareizticīgo baznīcas drupas


  Adrese:Suntaži, Suntažu pagasts, LV-5060, Latvija

  Programma:

  Suntažu Pareizticīgo baznīcas drupas


  21.00   Dzied koris “Suntaži”, sieviešu vokālais ansamblis ”Svīre’, Suntažu vidusskolas 5.-9. klašu koris un muzicē Ogres mūzikas skolas Suntažu nodaļas audzēkņi


 • Suntažu Vissvētākās Trīsvienības Katoļu baznīca


  Adrese:Suntažu pagasts, Latvija

  Programma:

  Suntažu Vissvētākās Trīsvienības Katoļu baznīca


  22.00   Dueta ”Mediante” koncerts


 • Trikātas Svētā Jāņa baznīca


  Adrese:Mācītājmuiža, Trikātas pagasts, LV-4731, Latvia

  Programma:

  Trikātas Svētā Jāņa baznīca


  19.00   Koncerts. Dzied Vidzemes augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu koris ” Skan”.

  Kora mākslinieciskā vadītāja Irēna Zelča, diriģente Liene Zvirbule, koncertmeistare un ērģelniece Līga Īvāne

  20.30   Stāstījums un ekskursija pa Trikātas baznīcu un mācītājmuižu Trikātas vēstures zinātājas, skolotājas Ingas Boškinas vadībā


 • Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca


  Adrese:Bruņinieku iela 2, Valmiera, Latvija

  Programma:

  Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca


  Programma pieejama draudzē pasākuma laikā!


 • Vangažu evanģēliski luteriskā draudze


  Adrese:Vangažu baznīca, Inčukalns Parish, Latvia

  Programma:

  Vangažu evanģēliski luteriskā draudze


  No 19.00“Es esmu ceļš uz gaismu”
  Draudzes mācītājs Videmars Rumpēters “Latviešu tautas kristīgais ceļš – Brāļu draudzes un kā latvieši kļuva par mācītājiem”
  Draudzes ērģelnieks Juris Grinēvičs “Garīgā mūzika Latvijā”
  Evaņģēliste  Linda Straume “Top Svētā Jēkaba ceļš Latvijā un skan gongi”
  Inga Freimane “Mans ceļš – Sv. Jēkaba ceļa pieredze Spānijā un Portugālē”
  Kinonakts: filma “Kalps” (par arhibīskapa Jāņa Vanaga garīgo ceļu)


 • Velēnas evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:P27, Velēna, Lizuma pagasts, LV-4415, Latvia

  Programma:

  Velēnas evanģēliski luteriskā baznīca


  18:50 Zvanu skaņas

  No plkst. 19:00

  • radošās darbnīcas bērniem
  • bilžu orientēšanās baznīcā un tās apkārtnē
  • ekskursija baznīcas tornī

  21:00 

  • Mūsu Tēvs debesīs kopīga lūgšana
  • Ērģeļmūzikas koncerts ( Ilze Kundziņa-ērģeles, Rūta Izāks- Mača-flauta un Gulbenes mūzikas skolas Lizuma klases audzēkņi)


 • Zaubes evanģēliski luteriskā baznīca


  Adrese:Zaubes baznīca,Zaubes pagasts, Amatas novads

  Programma:

  Zaubes evanģēliski luteriskā baznīca


  Baznīcu naktī piedāvājam sekot Bībelē rakstītajam – “Tā Kunga nams ir lūgšanu nams”…

  Tādēļ aicinām ikvienu sveču gaismā un klusumā veltīt laiku pārdomām, lūgšanām.

  Interesenti varēs uzkāpt mūsu unikālajā tornī gida pavadībā, uzklausīt interesantus stāstus un iezvanīt baznīcas zvanu.


 • Zeltiņu evanģeliski luteriskā baznīca


  Adrese:Zeltiņu pagasts, Latvia

  Programma:

  Zeltiņu evanģeliski luteriskā baznīca


  17.55   Baznīcas zvani
  18.00  Iepazīsti baznīcas vēsturi!
  19.00   Lekcija ”Liturģiskās krāsas un to nozīme dievkalpojumā”, lekciju lasa mācītājs Jānis Zvirgzdiņš.
  20.00   Filma par arhibīskapu Jāni Vanagu “Kalps”
  21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs”. Latvijas himna
  Filmas turpinājums
  22.00-24.00   Baznīcas apskate. Sadraudzība