Baznīcu nakts ceļā uz Latvijas simtgadi

Rīga, 2017.gada 31.maijā

FOTO: …

Baznīcu nakts ceļā uz Latvijas simtgadi

Ezeres Kristus Karaļa katoļu baznīca 2. jūnijā kultūras notikumā “Baznīcu nakts” ielūdz uz operdziedātājas Evitas Zālītes un Ilzes Gruntes (ģitāra) koncertu “Ceļā”. Pēc koncerta draudzes bērni lasīs dzeju par Latviju.

 “Ar savu programmu Baznīcu naktī Ezeres katoļu draudze aicina „doties ceļā uz Latvijas simtgadi” – sagatavoties svinēt mūsu valsts lielos svētkus. Tas mūs iedvesmoja aplūkot Baznīcu nakts programmu no Latvijas simtgades perspektīvas. Ar aizkustinājumu atklājām, ka šogad draudzes rīko lekcijas par Latvijas vēsturi, draudžu cilvēki stāstīs par savu dzimtu saknēm un būs arī kāds aicinājums, sagaidot mūsu valsts lielos svētkus, atbalstīt senču dievnamu atjaunošanu,” stāsta Baznīcu nakts kuratore Dita Kuģeniece.

Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcas bibliotēkā būs iespēja atklāt jaunus faktus Latvijas vēsturē. Lekciju “Kristīgās ticības loma latviešu tautas veidošanās vēsturē, 13. – 18. gs. arheoloģisko liecību kontekstā” vadīs Dr.hist. Vitolds Muižnieks (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs). Savukārt Dr.hist. Jānis Šiliņš (Latvijas Universitāte) sniegs vēsturiskas un laikmetīgas pārdomas rosinošu priekšlasījumu “Atmodas latviešu nācijas attīstības ceļā”.

Augšāmcelšanās baznīca aicinās līdzās filmu seansam par Sibīrijas bērniem noklausīties lektores Anetas Sviķes stāstījumu “Mākslinieki, kas atdusas Lielajos Kapos (Jānis Staņislavs Roze, Jāzeps Grosvalds)”.

Latvijas vēstures viduslaiku periods būs pārstāvēts Siguldas Romas katoļu baznīcā. Tur notiks kultūrvēsturiska lekcija par Siguldu un seno valdnieku Kaupo. Vadīs Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, vēsturnieks Jānis Rudzītis. Noskaņai gluži kā “Beverīnas staltā pilī” etnogrāfisko kokli spēlēs Aiga Auziņa. Savukārt Lazdonas luterāņu baznīcā mācītājs Dr.hist. Gundars Ceipesniegs priekšlasījumu “Reformācija un Latvija”.

Tautisko virzienu iezīmēs Ivo Pavlovičs Saulkrastos Pēterupes luterāņu baznīcā ar lekciju „Kristīgie motīvi latviešu tautasdziesmās” par to, kā kristīgais izpaužas latviešu tautasdziesmās. Savukārt Māc. LU asoc. prof. Dr. Ralfs Kokins Jelgavas Jāņa luterāņu baznīcā lasīs lekciju „Kurzemes vilkaču nostāsti’ – Kas tas ir?” un Aija Ziemeļniece „Jelgava cauri gadsimtiem 19-20 gs.”.

Latviešu tautas vēstures avots ir baznīcu grāmatas. Varbūt Latvijas simtgadē savas dzimtas pētīt iedvesmos Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē gaidāmais “Ceļojums laikā līdz 1770. gadam” – stāstījums par Robaldu ģimenes ciltskoku septiņās paaudzēs un baznīcas metriku grāmatu lomu ciltskoka meklējumos. Savukārt Mērsraga baptistu baznīcā būs “Lasījums no Krista Ķestera dienasgrāmatas” par baznīcas celtniecību 20. gs. trīsdesmitajos gados.

Bet Vidzemes jūrmalā Carnikavas luterāņu baznīca aicinās uz prezentāciju „Atjaunosim Carnikavas baznīcu kopā” – draudzes priekšnieks Artūrs Veispāls stāstīs par vienīgās koka baznīcas Vidzemes jūrmalā rekonstrukcijas gaitu un plāniem.

Reformācijai aprit 500, bet Romas katoļu baznīca šogad atzīmē 100 gadus kopš Dievmātes Marijas parādīšanās trīs ganiņiem Fatimā, Portugālē. Tādēļ Svētās Ģimenes mājā Vecrīgā par Fatimas vēstījuma aktualitāti mūsdienās diskusijā “Fatimas simtgade ceļā uz Latvijas simtgadi: vēstījums mums” sarunāsies Dr. phil. Māra Kiope, Dr. theol. Baiba Brūdere.

Ieskatu sagatavoja Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāvji

Par Baznīcu nakti:


Kultūras notikums „Baznīcu nakts” Latvijā notiek kopš 2014.gada, pulcējot vairāk nekā 190 dievnamus visā Latvijā. 2016. gadā pasākumu apmeklēja vairāk nekā 26 tūkstoši cilvēku. Foto: http://ej.uz/BaznicuNakts2016Foto. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

Aktuālā informācija tiks publicēta projekta sociālo tīklu kontos un mājas lapā:

Informāciju sagatavoja:
Projekta “Baznīcu nakts” Komunikācijas vadītāja Inese Knipše
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com