Šī gada 1. jūnijā, kad pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, norisinājās 11. Baznīcu nakts un 4. Atvērto baznīcas dienu notikumi. Notikumu ietvaros daudzi Latvijas dievnami atvēra savas durvis un sirdi gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas Kunga namā ienāca pirmo reizi.

Baznīcu programmās šogad vienojošā tēma bija „bērni”, kas izpaudās arī saturā – daudzu baznīcu programmās bija iekļauti bērnu mūzikas skolu audzēkņu, ansambļu priekšnesumi un solo uzstāšanās. Šogad īpaši tika padomāts par ģimenēm ar bērniem, programmās iekļaujot animācijas vai smilšu kino, izzinošas viktorīnas, orientēšanās, fotodetektīvu vai slēpņošanas spēles u.c. aktivitātes baznīcā un tās tuvā apkārtnē.
Kā jau ierasts, dievnamos norisinājās muzikāli priekšnesumi un slavēšana, ekskursijas un izstādes, diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīti mākslas darbi.

Kopumā notikuma norisē piedalījās 168 baznīcas un lūgšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, bet vislielāko atsaucību izrādīja Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (102) un Romas Katoļu baznīcai (42) piederīgās draudzes. Īpaši aktīvs Baznīcu naktī bija Vidzemes novads ar 53 notikumā iesaistītiem dievnamiem.
“Organizatoru komanda esam pārliecināti, ka katrs, kurš ienāca šai dienā vai vakarā baznīcā, tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot sevī izsvērt tās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodien un turpmāk,” vērtē projekta vadītāja Sintija Jozēna. “Ikvienas draudzes ieguldījums šī notikuma realizēšanā ir neatsverams ieguvums sabiedrībai kopumā, stiprinot mūs ticībā gadu no gada, un par to esam no sirds pateicīgi.”

Pateicība ikvienam par ieguldījumu!

Liels, liels paldies visiem garīdzniekiem, draudžu vadītājiem, draudžu vecākajiem un pasākuma atbildīgajiem baznīcās un citiem kalpotājiem draudzēs par pašaizliedzīgo darbu pasākumu programmu izveidošanā un realizēšanā.
Īpaša pateicība mācītājam Ivaram Jēkabsonam un LELB Ādažu draudzei par sirsnīgo Baznīcu nakts atklāšanas pasākuma rīkošanu Baltezera baznīcā, piedaloties kristīgo konfesiju vadītājiem un pārstāvjiem ar savām pārdomām un Svētā Gara vadītajām lūgšanām. Kā arī liels paldies Ādažu novada Mākslu skolas audzēkņiem par muzikāliem priekšnesumiem atklāšanas laikā.
Paldies visiem māksliniekiem – profesionāliem koriem un individuāliem mūziķiem, gan skolēnu un jauniešu ansambļiem un mūzikas skolu audzēkņiem, gan sirdi sildošiem slavētājiem. Dekorētājiem, tēlniekiem, rakstniekiem un stāstniekiem. Pateicība arī tiem, kurus ir aizmirsies šeit pieminēt.
Pateicība pašvaldību pārstāvjiem un darbiniekiem par atbalstu. Pateicība tūrisma un informācijas centriem par ieguldīto laiku notikuma popularizēšanā. Liela pateicība medijiem par iespēju pastāstīt sabiedrībai par Baznīcu nakti.

Paldies visiem notikuma apmeklētājiem, ka bijāt šajā dienā kopā ar mums. Mēs visi to gatavojām ikvienam no jums!

Pateicība visam Baznīcu nakts 2024 organizatoru komandas kodolam. Paldies arī mūsu draugiem un ģimenēm par atbalstu!

Lielākā pateicība ir mūsu Kungam, jo bez Viņa Svētā Gara līdzdarbības nekas no šī pasākuma nebūtu iespējams. Soli Deo gloria!

Uz tikšanos Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikumā 2025.gadā!
Sekojiet informācijai mājas lapā.

Foto no Baznīcu Nakts 2024 centrālā notikuma Baltezera baznīcā autore: Dārta Romanova

Baznīcu nakts ir kļuvusi par ikgadēju, gaidītu notikumu kristīgajā pasaulē, jau 11. gadu dalībai pulcējot baznīcas visā Latvijā, šoreiz – teju 180 dievnamus. Notikums aizvadīts pašā vasaras sākumā – siltajā vakarā dievnamu durvis bija atvērtas līdz pat 24.00, pulcējot simtiem cilvēku koncertos, ekskursijās, aktīvā baznīcas izpētē ar spēles elementiem, ko visvairāk novērtēja bērni un jaunieši. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīti mākslas darbi.

Baznīcu programmās šogad vienojošā tēma bija „bērni”, kas izpaudās arī saturā – daudzu baznīcu programmās bija iekļauti bērnu mūzikas skolu audzēkņu, ansambļu priekšnesumi un solo uzstāšanās.

Šī nedēļas nogale Latvijā bija kultūras pasākumiem bagāta. Baznīcu nakts rīkotāji vairs neveic apmeklētāju uzskaiti, kā to darīja agrāk, kad pārliecinājās, ka apmeklētāju skaits notikumā var sasniegt vismaz 30 tūkstošus. Organizatori lēš, ka ikgadējais notikums šogad baznīcās pulcēja no vairākiem desmitiem līdz vairākiem simtiem apmeklētāju katrā. To pamatā noteica dažādi faktori – gan baznīcas atrašanās vieta, gan programmas daudzveidība, gan paralēlā dažādu pilsētas svētku norise. Kā liecina ieraksti Baznīcu nakts Facebook – visi , kuri apmeklēja pasākumu ir guvuši sirdi sildošas sajūtas un garīgo piepildījumu – vai tā ir bijusi tikai baznīcas apskate vai koncerta apmeklējums vai vienkārši pabūšana dievnamā.

Pasākums ir brīvprātīga domubiedru grupas „Baznīcu nakts fonds” iniciatīva, tādēļ rīkotāji izsaka lielu pateicību ikvienai baznīcas draudzei par kalpošanu, ikvienam māksliniekam un iesaistītajam par dalību.

Informāciju sagatavoja:
Inese Knipše, Baznīcu nakts rīkotāju pārstāve

2024. gada 2.jūnijs

 

Fotogrāfijā: vokālais ansamblis “Cīrulītis”, Doles – Ķekavas draudzē.

Lai Atvērto baznīcu dienas un Baznīcu nakts 2024 apmeklētājiem būtu ērtāk iepazīties ar plašo un daudzveidīgo baznīcu kultūras piedāvājumu, esam apkopojuši programmas vienotā elektroniskā dokumentā. Dokuments ir ērts lejupielādei datorā vai mobilajā tālrunī.

Baznīcu programmas 2024 LEJUPIELĀDĒ ŠEIT

Visas vismaz 160 baznīcas, kas piedalās šī gada notikumā, ir apkopotas arī Baznīcu nakts elektroniskajā kartē. Klikšķini uz atzīmētā punkta kartē un uzzini informāciju par plānoto pasākuma norisi.

Plaša informācija par pasākumiem baznīcās tiek apkopota arī Baznīcu nakts Facebook kontā, daloties ar draudžu sagatavotajām programmām un plakātiem, kā arī  Facebook „kalendāra notikumā” – Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena 2024, sadaļā Diskusijas”.

Apmeklētājus aicinām dalīties savos iespaidos sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #BaznīcuNakts2024

Facebook: https://www.facebook.com/baznicunakts

Instagram: https://www.instagram.com/baznicunakts/

Sestdien, 2024. gada 1. jūnijā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies vienpadsmito reizi un arī šogad pulcēs vismaz 160 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā. Tajā pašā dienā notiks arī “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu – ekskursijām, apskatei – viesiem no pulksten 10.00 rītā. Abi pasākumi notiks Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, veltot uzmanību tēmai “bērni”.  Ar pasākumu dalībniekiem aicinām iepazīties www.baznicunakts.lv publicētajā kartē vai notikuma Facebook kontā.

Apkopotā un zināmā informācija liecina, ka visvairāk atvērto baznīcu būs Vidzemē – dalībai reģistrētas 49 baznīcas, tai seko Rīga un Pierīga – kopā 40 baznīcas, Kurzemē – pieteiktas 30 baznīcas. Savukārt Zemgalē, Sēlijā un Latgalē kopā pasākumā piedalīsies vismaz 41 baznīca.

Katrā no baznīcām sagatavota daudzveidīga programma – no dievnama apskates un ekskursijas, gleznu un fotogrāfiju izstādēm pa dienu līdz piesātinātām un profesionālām koncertprogrammām ar koru un solo mākslinieku – mūziķu, dziedātāju – piedalīšanos vakarā.  Daudzu baznīcu programmās iekļautas mūzikas skolu audzēkņu uzstāšanās. Neiztrūkstoši notiks arī svētbrīži, būs laiks lūgšanām un klusumam. Šogad īpaši padomāts par ģimenēm ar bērniem, tādēļ programmās – animācijas vai smilšu kino, izzinošas viktorīnas, orientēšanās, fotodetektīvu vai slēpņošanas spēles u.c. aktivitātes baznīcā un tās tuvā apkārtnē.

Jau tradicionāli vienojoša būs baznīcas zvanu zvanīšana, kas notiks trīs reizes dienā – pulksten 12.00, pulksten 18.00 un pulksten 22.00. Savukārt pulksten 21.00 visi vienosies Tēvreizes lūgšanā un Latvijas himnā „Dievs, svētī Latviju”.

 

Vienojošais atklāšanas pasākums – šogad Baltezerā

Par tradīciju kļuvusi vienotā Baznīcu nakts atklāšana, kas katru gadu notiek citā baznīcā. Šogad svinīgā atklāšana, piedaloties visu tradicionālo kristīgo konfesiju vadītājiem vai pārstāvjiem, notiks Baltezera Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Ādažu novada Baltezerā) pulksten 18.00.

Atklāšanas notikumu – uzrunas un koncertu – varēs vērot arī tiešsaistē Baznīcu nakts (https://www.facebook.com/baznicunakts) un Baltezera Evaņģēliski luteriskās baznīcas (https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica)  Facebook  kontos.

Atklāšanā piedalīsies bērni no Ādažu novada Mākslu skolas un ērģelniece Līga Dejus. Vakara gaitā dievnamu piepildīs elektroniskā mūzika ar mācītājiem Ivaru Jēkabsonu un Aigaru Vančenko, kas kopā pazīstami kā muzikālais projekts “ANGEL+BEATS”. Baltezera baznīcas programma tiks translēta tiešsaistes kanālos līdz pat pulksten 21.00, iekļaujot Tēvreizes lūgšanu. 

 

Kā atrast Baznīcu nakts dalībnieku programmas?

Apmeklētājus aicinām jau iepriekš iepazīties ar dalībniekiem vienotajā kartē vietnē www.baznicunakts.lv un pēc tam konkrētu pasākuma programmu jau meklēt baznīcu/draudžu Facebook, Instagram vietnēs vai mājas lapās.

Plaša informācija par pasākumiem baznīcās tiek apkopota arī Baznīcu nakts Facebook kontā, daloties ar draudžu sagatavotajām programmām un plakātiem, kā arī  Facebook „kalendāra notikumā” – Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena 2024, sadaļā  „Diskusijas”.

 

Apmeklētājus ierakstiem sociālajos tīklos aicinām lietot tēmturi #BaznīcuNakts2024

Facebook: https://www.facebook.com/baznicunakts

Instagram: https://www.instagram.com/baznicunakts/

 

Par Baznīcu nakti un Atvērto baznīcu dienu

Notikums ir ekumenisks un tradicionāli norisinās no 10.00 līdz 22.00. Tajā kopīgi piedalās dažādas Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. Baznīcu nakts ir satikšanās ar skaistumu baznīcas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā.  Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.

Atvērto baznīcu diena Latvijā papildina notikuma norisi kopš 2021. gada un aicina apmeklētājus apceļot baznīcas arī pa dienu, tā paplašinot notikuma norisi, iedrošinot plašāk iepazīt Latvijas sakrālo mantojumu.

Latvijā abus pasākumus organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoru komandu, rakstot uz baznicu.nakts@gmail.com vai zvanot uz 29 122 606 Sintijai Jozēnai.

 

Garīgās kultūras notikuma BAZNĪCU NAKTS UN ATVĒRTO BAZNĪCU DIENA draudžu dalības programma (atjaunota 26.05.2024.)

Rīgā, 2024. gada 15. maijā

Par tradīciju kļuvusi vienotā Baznīcu nakts atklāšana, kas katru gadu notiek citā baznīcā. Šogad, 1. jūnijā svinīgā atklāšana, piedaloties visu tradicionālo kristīgo konfesiju vadītājiem vai pārstāvjiem, notiks Ādažos, Baltezera evaņģēliski luteriskajā baznīcā pulksten 18.00.

Atklāšanas notikumu – uzrunas un koncertu – varēs vērot arī tiešsaistē Baznīcu nakts (https://www.facebook.com/baznicunakts)  un Baltezera evaņģēliski luteriskās baznīcas (https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica)  Facebook  kontos.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad izvēlēta saistībā ar bērniem, jo pasākuma norises datums sakrīt ar Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu. Paredzēts, ka arī svinīgajā atklāšanas pasākumā Baltezerā piedalīsies un muzicēs bērni.

Atklāšanā piedalīsies bērni no Ādažu novada mākslu skolas un ērģelniece Līga Dejus. Vakara gaitā dievnamu piepildīs elektroniskā mūzika ar mācītājiem Ivaru Jēkabsonu un Aigaru Vančenko, kas kopā pazīstami kā muzikālais projekts “ANGEL+BEATS”. Baltezera baznīcas programma tiks translēta tiešsaistes kanālos līdz pat pulksten 21.00, iekļaujot Tēvreizes lūgšanu.

2024. gadā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies vienpadsmito reizi un šogad pulcēs vismaz 150 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā. Tajā pašā dienā notiks arī “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu – ekskursijām, apskatei – viesiem no pulksten 10.00 rītā. Abi pasākumi notiks sestdienā, 1. jūnijā. Ar pasākumu dalībniekiem aicinām iepazīties www.baznicunakts.lv publicētajā kartē vai notikuma Facebook kontā.

Apmeklētājus ierakstiem sociālajos tīklos aicinām lietot tēmturi #BaznīcuNakts2024

Facebook: https://www.facebook.com/baznicunakts

Instagram: https://www.instagram.com/baznicunakts/

 

Par Baznīcu nakti un Atvērto baznīcu dienu

Notikums ir ekumenisks un tradicionāli norisinās no 10.00 līdz 24.00. Tajā kopīgi piedalās dažādas Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. Baznīcu nakts ir satikšanās ar skaistumu baznīcas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 20 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā.  Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.

Atvērto baznīcu diena Latvijā papildina notikuma norisi kopš 2021. gada un aicina apmeklētājus apceļot baznīcas arī pa dienu, tā paplašinot notikuma norisi, iedrošinot plašāk iepazīt Latvijas sakrālo mantojumu.

Latvijā abus pasākumus organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Knipše

Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāve

baznicu.nakts@gmail.com

T. 29294277

Baznīcu nakts rīkotāju komanda uz 1. maiju dalībai garīgās kultūras notikumā saņēmusi 103 baznīcu draudžu pieteikumus. Visi saņemtie pieteikumi pakāpeniski tiek reģistrēti pasākuma kartē, kas publicēta mājas lapā baznicunakts.lv. Tomēr, ņemot vērā, ka daudzi ir izteikuši vēlmi piedalīties un pagaidām risina organizatoriskus jautājumus, rīkotāji PAGARINA draudžu dalības pieteikšanos un pasākuma programmu iesūtīšanu līdz šī gada 15.maijam.

Atgādinām, ka reģistrācija pasākumam ir obligāta, lai atspoguļotu VISAS baznīcas vienuviet – pasākuma norises kartē. Šī karte apmeklētājiem kļūst par galveno informācijas avotu, kurā uzzināt baznīcas, kas piedalās un kādā apmērā tās realizē savu dalību – vai ir atvērtas jau pa dienu vai tikai vakara norisei Baznīcu nakts laikā.

Tāpat organizatori lūdz līdz 15.maijam iesūtīt arī savu baznīcu pasākumu norises programmas. Informācija tiks apkopota VIENOTĀ PROGRAMMĀ, ērtai lejupielādei no mājas lapas baznicunakts.lv. Šāda vienota programma kļūst par ērtu rīku, kā uzzināt, kādi pasākumi iecerēti baznīcās, kādi mākslinieki uzstāsies un kādos laikos tas notiks. Programmas aicinām iesūtīt baznicu.nakts@gmail.com.

Tāpat atgādinām, ka šī gada vienojošā tēma ir BĒRNI, jo tieši pasākuma norises dienā – 1. jūnijā –  tiek atzīmēta arī Starptautiskā bērnu diena.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoru komandu, rakstot uz baznicu.nakts@gmail.com vai zvanot T. 29 122 606 Sintijai Jozēnai.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Knipše

Baznīcu nakts

Komunikācijas vadītāja

Lai efektīvāk sagatavotos Baznīcu nakts notikumam, aicinām draudzes piedalīties praktiskā ZOOM seminārā.

Lai palīdzētu draudzēm sagatavoties 2024. gada Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas notikumam, 12. aprīlī plkst. 16.00 aicinām uz Zoom semināru “Praktiski rīki un idejas, kā stāstīt par notikumu un veidot publicitāti apmeklētāju piesaistei”. Lai pieteiktos semināram, līdz 11.aprīlim aicinām aizpildīt reģistrāciju https://ej.uz/dalība_seminārā_12_aprīlī

Šāds semināra formāts notiks pirmo reizi. Ideju organizatori guva, atbildot uz draudžu jautājumiem un secinot, ka par aktuālu un izaicinošu var uzskatīt tieši darbu pie informācijas izplatīšanas pirms pasākuma. Lai draudzes iedvesmotu un dalītos pieredzē, kā arī atbildētu uz jautājumiem, seminārs notiks Zoom vidē, lai ne attālums, ne nokļūšanas iespējas uz to nebūtu šķērslis dalībai un pieredzes apmaiņai.

Semināru vadīs Sintija Jozēna, nodibinājuma “Baznīcu nakts fonds” valdes locekle un idejas Baznīcu nakts Latvijā līdzautore.

Tiešsaistes semināra programmā:

  • Kā sagatavoties Baznīcu nakts notikumam;
  • Kādu atbalstu sniedz Baznīcu nakts darba grupa;
  • Idejas, kā efektīvāk izmantot pieejamos sociālo tīklu resursus;
  • Kā uzrunāt pašvaldības iestādes informatīvi atbalstīt pasākumu
  • Kā draudzei izmatot pieejamos resursus, lai popularizētu notikumu savā apkaimē.

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 10. aprīlim, tiks nosūtīta saite uz semināra platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam Baznīcu nakts dalībnieku lokam papildināt zināšanas, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām interesentus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informāciju sagatavoja:
Inese Knipše
Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāve
baznicu.nakts@gmail.com

2024. gada 14. martā

Izsludināta draudžu pieteikšanās Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienai 2024.

2024. gadā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies sestdienā 1. jūnijā. Tajā pašā dienā notiks “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā tiešsaistes pieteikuma anketā ir obligāta un jāveic līdz šī gada 1.maijam.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad būs veltīta bērniem. Pasākuma norises laiks sakrīt ar Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, ko atzīmē 1. jūnijā.
Pasākumam par piemērotu šogad izvēlēti vārdi “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Mateja 19:14

Līdzās iespējai draudzēm plānot „Baznīcu nakts” vakara programmu, aicinām baznīcas visos novados atsaukties dalībai arī notikumā „Atvērto baznīcu diena” un – līdzīgi kā aizvadītajā gadā – aicinām draudzes savu iespēju robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā no pulksten 10.00. Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla – dievnama sakrālā telpa visā veselumā – ir vērtība, kurai jādod iespēja kļūt redzamai un uzrunāt mūsdienu cilvēku. Turklāt tam ir liela simboliska un valstiska nozīme, ka vismaz reizi gadā vairums dievnamu vienā dienā, vienā laikā ir atvērti Latvijas ļaudīm un mūsu valsts viesiem, kuri vēlas sastapties ar Latvijas dievnamu sakrālā mantojuma skaistumu.

Kā pieteikt draudzes dalību notikumā

Lai veidotu apmeklējuma karti un programmu, apzinām draudzes, kas būtu gatavas atvērt baznīcas jau pa dienu vai piedāvāt saturu vakaram.

Draudzes lūdzam noteikti reģistrēt savu piedalīšanos līdz šī gada 1. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu: https://ej.uz/dalibaBN2024 (spiest uz saites).

Apkopotā informācija tiks izmantota notikuma „Baznīcu nakts” mājaslapā www.baznicunakts.lv un informatīviem ziņojumiem „Baznīcu nakts” sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Plānojot pasākumus, lūdzam ņemt vērā:

• Baznīcu nakts notiks no 18.00 – 24.00.
• Lūdzam nodrošināt dievnamu atvērtību viesiem jau no pulksten 10.00.
• Aicinām zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu tradīcijai – 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam.
• Organizatoru komanda apņemas izveidot vienotu „Baznīcu nakts 2024” pasākuma notikumu karti vietnē baznicunakts.lv, lai publicētu informāciju par atvērtajām baznīcām un tiem dievnamiem, kuros paredzēta „Baznīcu nakts” programma.
Papildu informācijai lūdzam rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Inese Knipše
Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāve
baznicu.nakts@gmail.com

2023. gada 5. decembrī

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena 2024. gadā notiks 1. jūnijā. Draudzes aicinātas iesniegt tēmas priekšlikumus.

2024. gadā kristīgais kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies sestdienā 1. jūnijā. Tajā pašā dienā notiks arī “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā pieteikuma anketā būs obligāta, un tā sāksies martā.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēmu rīkotāju komanda pagaidām patur atvērtu un aicina draudzes iesūtīt savus priekšlikumus un Rakstu vietu no Bībeles. Pieteikumā jānorāda arī īss pamatojums, kādēļ šī tēma būtu piemērota 2024. gada notikumam. Draudzes savus priekšlikumus var iesūtīt līdz 2024. gada 1.februārim, aizpildot anketu: https://ej.uz/tēmaspriekšlikums2024 Līdzīgi kā aizvadītajos gados, aicināsim draudzes savu iespēju robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā – no pulksten 10.00. Baznīcu nakts rīkotāji apzinās, ka daudzviet var būt grūti nodrošināt dievnama atvērtību visu dienu, tādēļ baznīcu dežūrās rosina iesaistīt ne tikai draudzes cilvēkus, bet arī ļaudis no vietējās apkārtnes vai draudzes draugu loka.  

Kā notiks baznīcas dalības pieteikšana?

Informācija par pieteikšanos dalībai „Baznīcu naktī” un „Atvērto baznīcu dienai” tiks publicēta mājas lapā www.baznicunakts.lv marta sākumā. Plānojot pasākumus, lūdzam ņemt vērā:

  • Baznīcu nakts notiks no 18.00 – 24.00.
  • Aicinām baznīcas visā Latvijā apsvērt iespēju retranslēt svinīgo atklāšanas pasākumu arī savos dievnamos (tas ir centralizēti organizēts pasākums ar visu konfesiju vadītāju/pārstāvju dalību, svinīgām uzrunām, lūgšanām un atklāšanas koncertu, kas norisinās 18.00-19.15. Tiek pārraidīts Baznīcu nakts Facebook un/vai Youtube Draudzei nepieciešams interneta pieslēgums, dators, ekrāns, skaņa.)
  • Lūdzam nodrošināt dievnamu atvērtību viesiem jau no pulksten 10.00.
  • Aicinām zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu tradīcijai – 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam.
  • Organizatoru komanda apņemas izveidot vienotu „Baznīcu nakts 2024” pasākuma notikumu karti vietnē www.baznicunakts.lv, lai publicētu informāciju par atvērtajām baznīcām un tiem dievnamiem, kuros paredzēta „Baznīcu nakts” programma.

Aicinām līdzdarboties kalpošanas komandā

Aicinām pievienoties Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas kalpošanas komandai brīvprātīgos. Ļoti gaidām novadu koordinatorus, ir nepieciešams atbalsts informatīvo vēstuļu un preses relīžu izsūtīšanā, sadarbībā ar medijiem un novadu pašvaldībām. Brīvprātīgā darba intensīvākais laiks kā katru gadu būs aprīlī un maijā. Papildus informācijai lūdzam rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.com vai zvanīt pa tālruni Sintijai Jozēnai 29122606.   Informāciju sagatavoja: Inese Knipše Komunikācijas vadītāja  

Dzīvība

Maija pašās beigās, kad saules un zaļojošas dabas tuvums jau liecina par vasaras klātbūtni, bet skolēni un atpūtnieki vēl nav devušies savos godam nopelnītajos brīvlaikos un atvaļinājumos, norisinājās nu jau desmitais Baznīcu nakts un trešais Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikums, kura ietvaros daudzi Latvijas dievnami atvēra savas durvis gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas Kunga namā ienāk pirmo reizi, lai iepriecētu ikkatru no viņiem ar muzikāliem priekšnesumiem un slavēšanu, ekskursijām un izstādēm, diskusijām un sadraudzību pie tējas krūzes baznīcas dārzos.

Kopumā notikuma norisē piedalījās 201 baznīca un lūgšanu nams no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, bet vislielāko atsaucību izrādīja Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (127) un Romas Katoļu baznīcai (43) piederīgās draudzes. Īpaši aktīvs Baznīcu naktī bija Vidzemes novads ar 65 dievnamiem.

Dažādos skaistos pasākumus draudzes organizēja, lai parādītu ikvienam interesentam, ka Baznīca ir dzīva, jo tās akmeņi ir dzīvi, – ka Tajā kūsā dzīvība. Saskaroties ar izaicinājumiem mūsu pašu zemē, un apzinoties situāciju pie mūsu netālajiem kaimiņiem, pārdomas par dzīvību tika noliktas visā šī gada Baznīcu nakts notikuma centrā, kas sevi atklāja tematiskās sarunās, mākslas darbos un lūgšanās.

Esam pārliecināti, ka katrs no mums tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot pašiem sevī izsvērt tās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodienā un mūsu tālākajā dzīvē.

 

Pateicības

Liels, liels paldies visiem garīdzniekiem, draudžu vadītājiem, komunikāciju speciālistiem baznīcās un citiem kalpotājiem draudzēs par pašaizliedzīgo darbu pasākumu programmu izveidošanā un realizēšanā.

Īpaša pateicība mācītājam Jurim Moricam un LELB Baldones draudzei par paveikto Baznīcu nakts 2023 skaistajā atklāšanas pasākumā. Pateicība kristīgo konfesiju vadītājiem un pārstāvjiem par savām pārdomām šajā pasākumā un izjustajām, Svētā Gara vadītajām lūgšanām.

Paldies visiem māksliniekiem – gan skatuves leģendām, gan profesionāliem koriem un individuāliem mūziķiem, gan skolēnu un jauniešu ansambļiem, gan sirdi sildošiem slavētājiem. Dekorētājiem, tēlniekiem, rakstniekiem un stāstniekiem. Pateicība arī tiem, kurus ir aizmirsies šeit pieminēt.

Pateicība pašvaldību pārstāvjiem un valsts darbiniekiem par atbalstu. Pateicība tūrisma un informācijas centriem par enerģisku darbību notikuma popularizēšanā. Liela pateicība medijiem par iespēju pastāstīt sabiedrībai par Baznīcu nakti.

Paldies visiem notikuma apmeklētājiem, ka bijāt šajā dienā kopā ar mums. Mēs visi to gatavojām tieši priekš ikkatra viena no jums.

Pateicība visam Baznīcu nakts 2023 organizatoru komandas kodolam. Paldies arī mūsu draugiem un ģimenēm par atbalstu.

Lielākā pateicība ir mūsu Kungam, jo bez Viņa Svētā Gara līdzdarbības nekas no šī pasākuma nebūtu iespējams. Soli Deo gloria!

 

Uz tikšanos Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikumā nākamgad!