Praktiska informācija „Baznīcu nakts 2021” organizēšanā

Rīgā, 2021. gada 22. maijā

Praktiska informācija „Baznīcu nakts 2021” organizēšanā

Lai realizētu pasākumu pastāvošo ierobežojumu apstākļos, lūdzam draudzes un to atbildīgās personas iepazīties un ievērot zemāk rakstīto informāciju.

 • Ja nav iespējams nodrošināt, ka baznīca ir atvērta laikā no 12.00 līdz 22.00, lūdzam pie baznīcas durvīm izvietot informāciju ar tālruņa numuru, kur vērsties interesentiem baznīcas apskatei.
 • Aicinām uzrunāt reģionālos medijus un informēt par iespēju individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros apmeklēt baznīcu laikā no 12.00 līdz 22.00 un skatīties pasākumu tiešraides sociālo tīklu kontā
 • 18.00-19.00 norisināsies un Baznīcu nakts Facebook kontā @BaznicuNakts tiks translēts starpkonfesionāls atklāšanas dievkalpojums no Ogres Sv. Trīsvienības baptistu draudzes. Dalieties ar šo informāciju arī savas draudzes sociālo tīklu kontā.
 • Sociālajos tīklu ierakstos izmantojiet atsauci uz @BaznicuNakts un tēmturi #BaznīcuNakts2021 #BaznīcuNakts, lai vieglāk reaģēt uz ievietoto saturu un dalīties ar to.

Baznīcu nakts norisē ir jāievēro joprojām spēkā esošie veselības aizsardzības noteikumi.

Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības (pie tām pieder arī kopīgas lūgšanas un svētbrīži) drīkst notikt, ievērojot tālāk norādīto:

 • Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu ļauts uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00.
 • Gan reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, gan arī garīgajam un kalpojošajam personālam, pildot savus pienākumus, jālieto mutes un deguna aizsegi.
 • Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.
 • Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
 • Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 22.00 līdz 6.00.
 • Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir aizliegta.

Informācijas avoti:

Covid 19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Latvijā spēka esošie COVID 19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Publiski pasākumi joprojām nedrīkst notikt

 • Baznīcu nakts ietvaros klātienē var notikt tikai tas un tādā fomā, kā to atļauj noteikumi.
 • Individuāliem apmeklējumiem atvērta baznīca nav publisks pasākums.
 • Dievkalpojuma, svētbrīža, kopīgas lūgšanas norise Baznīcu nakts ietvaros ir atļauta, ievērojot noteiktās drošības normas.
 • Sadraudzības un jebkāda cita veida aktivitātes, kas var tikt interpretētas kā publisks pasākums, nedrīkst notikt.

Lūdzu, publiski izplatītā informācijā sociālajos tīklos, internetā un citur – pasākuma norisi  norādīt atbilstoši šiem noteikumiem! Tādējādi nedrīkst norādīt, ka notiks sadraudzība vai cita veida pasākums, kas nav reliģiska darbība. Ja plānots koncerts, tad jānorāda, ka tas būs skatāms tikai video translācijā.

Baznīcu nakts organizatoru komanda nenes atbildību par draudzēs realizētajām aktivitātēm.

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai Baznīcu nakts mājas lapā www.baznicunakts.lv un/vai sociālo tīklu kontā Facebook/BaznicuNakts.  Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums baznicu.nakts@gmail.com