Izsludināta draudžu pieteikšanās Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienai 2024

2024. gada 14. martā

Izsludināta draudžu pieteikšanās Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienai 2024.

2024. gadā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies sestdienā 1. jūnijā. Tajā pašā dienā notiks “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā tiešsaistes pieteikuma anketā ir obligāta un jāveic līdz šī gada 1.maijam.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad būs veltīta bērniem. Pasākuma norises laiks sakrīt ar Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, ko atzīmē 1. jūnijā.
Pasākumam par piemērotu šogad izvēlēti vārdi “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Mateja 19:14

Līdzās iespējai draudzēm plānot „Baznīcu nakts” vakara programmu, aicinām baznīcas visos novados atsaukties dalībai arī notikumā „Atvērto baznīcu diena” un – līdzīgi kā aizvadītajā gadā – aicinām draudzes savu iespēju robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā no pulksten 10.00. Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla – dievnama sakrālā telpa visā veselumā – ir vērtība, kurai jādod iespēja kļūt redzamai un uzrunāt mūsdienu cilvēku. Turklāt tam ir liela simboliska un valstiska nozīme, ka vismaz reizi gadā vairums dievnamu vienā dienā, vienā laikā ir atvērti Latvijas ļaudīm un mūsu valsts viesiem, kuri vēlas sastapties ar Latvijas dievnamu sakrālā mantojuma skaistumu.

Kā pieteikt draudzes dalību notikumā

Lai veidotu apmeklējuma karti un programmu, apzinām draudzes, kas būtu gatavas atvērt baznīcas jau pa dienu vai piedāvāt saturu vakaram.

Draudzes lūdzam noteikti reģistrēt savu piedalīšanos līdz šī gada 1. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu: https://ej.uz/dalibaBN2024 (spiest uz saites).

Apkopotā informācija tiks izmantota notikuma „Baznīcu nakts” mājaslapā www.baznicunakts.lv un informatīviem ziņojumiem „Baznīcu nakts” sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Plānojot pasākumus, lūdzam ņemt vērā:

• Baznīcu nakts notiks no 18.00 – 24.00.
• Lūdzam nodrošināt dievnamu atvērtību viesiem jau no pulksten 10.00.
• Aicinām zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu tradīcijai – 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam.
• Organizatoru komanda apņemas izveidot vienotu „Baznīcu nakts 2024” pasākuma notikumu karti vietnē baznicunakts.lv, lai publicētu informāciju par atvērtajām baznīcām un tiem dievnamiem, kuros paredzēta „Baznīcu nakts” programma.
Papildu informācijai lūdzam rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Inese Knipše
Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāve
baznicu.nakts@gmail.com