Baznīcu Nakts

Gaisma ir nākusi pasaulē

2019. gada 7. jūnijā

SEKO MUMS 

PIETEIKTIES

Kas ir Baznīcu nakts?


[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_LayoutSlider_Widget”][/siteorigin_widget]

.

.

Baznīcu Nakts

2019. gada 7. jūnijā

SEKO MUMS 

NOTIKUMA JAUNUMI

Ir notikumi, kas atklāj vairāk
un kuros gribas atgriezties

“Pošam visu greznā rotā” – Ziemsvētku laika foto konkurss

Ar priekpilnās Ziemsvētku dziesmas “Pošam visu greznā rotā” vārdiem Baznīcu nakts misija aicina piedalīties Ziemsvētku laika foto konkursā. Piedalīties un iesūtīt savas fotogrāfijas līdz 31. decembrim.

Aicinām turpināt iniciatīvu #GaismaLatvijai

#GaismaLatvijai ir aicinājums ikvienai Latvijas kristīgajai draudzei no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes dienai savā dievnamā sarīkot muzikālu lūgšanu vakaru ar aizlūgumiem par Latviju, tās ļaudīm, savu apkārtni un novadu.

Baznīcu nakts 2019. gadā notiks 7. jūnijā

Ielūdzam ikvienu uz kopīgu Baznīcu nakts atklāšanas pasākumu ar kristīgo konfesiju vadītāju un pārstāvju piedalīšanos

Svinīgā atklāšana Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā

Ielūdzam ikvienu uz kopīgu Baznīcu nakts atklāšanas pasākumu ar kristīgo konfesiju vadītāju un pārstāvju piedalīšanos

“Pošam visu greznā rotā” – Ziemsvētku laika foto konkurss

Ar priekpilnās Ziemsvētku dziesmas “Pošam visu greznā rotā” vārdiem Baznīcu nakts misija aicina piedalīties Ziemsvētku laika foto konkursā. Piedalīties un iesūtīt savas fotogrāfijas līdz 31. decembrim.

Aicinām turpināt iniciatīvu #GaismaLatvijai

#GaismaLatvijai ir aicinājums ikvienai Latvijas kristīgajai draudzei no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes dienai savā dievnamā sarīkot muzikālu lūgšanu vakaru ar aizlūgumiem par Latviju, tās ļaudīm, savu apkārtni un novadu.

GAISMA LATVIJAI

Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums

(L.Vāczemnieks)

MŪZIĶI UN MĀKSLINIEKI 2018

Nozīme ir nevis tam, kas tev
pieder, bet tam, ko tu sniedz

[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

SVEICIENU VIDEO

Patiesajā sveču gaismā atklāj to
gaismu, kas spīd tavā dvēselē

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Labie darbi ir posmi,
kas veido mīlestības ķēdi

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

KOMANDAS KODOLS

Mazi cinīši, kopā sanākot, 
izveido stipru klinti

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_LayoutSlider_Widget”][/siteorigin_widget]

Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Brīvprātīgi, veltot savu laiku un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido 13 cilvēki. Taču pasākumu kopumā – vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā. Esam pateicīgi Dieva dotajiem talantiem par iespēju realizēt šo vērienīgo kultūras notikumu jau kopš 2014.gada.


 

KOMANDAS KODOLS

Mazi cinīši, kopā sanākot, 
izveido stipru klinti

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_LayoutSlider_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]