Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums (L.Vāczemnieks)

GAISMA LATVIJAI

lūgšanas par Latviju no Adventa līdz Zvaigznes dienai

Pieteikties

Baznīcu Nakts

2019. gada 7. jūnijā

SEKO MUMS 

GAISMA LATVIJAI

Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums

(L.Vāczemnieks)


Baznīcu nakts fonds aicina turpināt iniciatīvu #GaismaLatvijai

Baznīcā un kristīgajās draudzēs ar Adventa laiku sākas liturģiskais gads. 2017.gada nogalē tas ievadīja Latvijas valsts simtgades gadu. Baznīcu nakts fonda ierosināta no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes dienai notika iniciatīva #GaismaLatvijai – lūgšanu vakari ar mūziku Latvijas dievnamos. Tie aicināja pulcēties kopā un kopīgi lūgt par mūsu zemi un valsti Latviju. Šogad Latvijas kristīgās draudzes ir aicinātas #GaismaLatvijai iniciatīvu turpināt, sagaidot 2019. gadu.

#GaismaLatvijai ir aicinājums ikvienai Latvijas kristīgajai draudzei no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes dienai savā dievnamā sarīkot muzikālu lūgšanu vakaru ar aizlūgumiem par Latviju, tās ļaudīm, savu apkārtni un novadu.

Baznīcu nakts fonds lūdz ikvienu draudzi, kas izlēmusi piedalīties #GaismaLatvijai, pieteikt dalību, aizpildot anketu un norādot lūgšanu vakara norises laiku vietnē: www.baznicunakts.lv/gaismalatvijai . Tas ir nepieciešams, jo #GaismaLatvijai ir vienojoša, ekumeniska iniciatīva, un tās norises vietām ir jāparādās kopējā kartē.

#GaismaLatvijai iecere ir radusies, domājot par dievnamu Latvijas Latvijas lauku ainavā. Tumšos ziemas vakaros baznīcu logos spīdošo gaismu var uzlūkot kā simbolu. Tā ir simbols Kristus Gaismai, kas vada cilvēku viņa dzīvē. Vienlaikus logos degošā gaisma atgādina par latviešu tautas gara spēku, kas vadīja ceļā uz nacionālo atmodu un savas valsts izveidi. Tā ir gaisma, kas spīdēja no Brāļu draudzes saiešanas namiem Vidzemē 18. gs. vidū, gatavojot ceļu pirmajai atmodai; gaisma, kas pulcēja Latgales ļaudis dievnamos ticēt un saglabāt savu valodu drukas aizlieguma gados; gaisma, kas spīdēja Rīgas Domā, sargājot barikādes ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Latvieši ir iesoļojuši jau otrajā gadu simtā, kopš savas neatkarīgas valsts pasludināšanas. Pateicība Dievam! Pateicība ļaudīm, kuri aizvadītajā Latvijas gadu simtā ir lūguši Dieva palīdzību un svētību mūsu Tēvzemei. Turpināsim lūgt par mūsu zemi un valsti, lai Dievs to sargā. Lai Svētais Gars palīdz mūsu kopīgajā radošajā darbā – celt un veidot Latviju, ar ticību un gudrību pastāvēt vieglos un grūtos laikos, dzīvot un dalīties ar mūsu kristīgi garīgo vertikāli.


Iniciatīvas atpazīšanas zīme ir tēmturis #GaismaLatvijai. Iniciatīva #GaismaLatvijai iekļauta arī Latvijas valsts simtgades notikumu kalendārā.


PASĀKUMA VIDEO

Ielūdzam apmeklēt svētbrīžus visā Latvijā

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

MATERIĀLI DRAUDZĒM


[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]