Lielā talka Latvijas baznīcās

Rīga, 2019.gada 25. aprīlī

FOTO: Višķu Romas katoļu baznīca autors Jurģis Klotiņš

Lielā talka Latvijas baznīcās

Sestdien 27. aprīlī Latvijā notiks ikgadējā Lielā talka. Talkot varēs arī Latvijas baznīcās ! Baznīcu nakts notikuma komanda aptaujāja draudzes par talku norises laikiem. Baznīcu nakts komanda aicina iepazīties ar informāciju par tām draudzēm, kuras atbildēja par talkas norisi tieši 27. aprīlī vai maija sākumā. Gaidīts talkot ir ikviens labas gribas cilvēks. Lūdzam, ja vien tas ir iespējams, iepriekš sazināties ar izvēlētās baznīcas draudzi un pieteikties, ka būsiet palīgos!


RĪGA UN RĪGAS APKĀRTNE

 • Rīgas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze, Sarkandaugavas iela 1, Rīga.
  Talkas dienu iesāks plkst.10:00 ar kopīgu lūgšanu. Baznīcas dārzs ir ievērojams, darāmā tajā ir daudz. Plānots apzāģēt sakuplojušās liepas, turpināt grābt pērnās lapas.
 • Ķemeru ev.lut.baznīca, Andreja Upīša iela 18, Jūrmala.
  Baznīcas un tās apkārtnes uzkopšanu ir paredzēts sākt plkst.10.00
 • Katlakalna ev.lut. draudze, "Ticības" Ķekavas novads.
  Apkārtnes sakopšanas talka sākot no plkst. 10.00. Ar prieku gaidīsim talciniekus.
 • Āgenskalna baptistu draudze, Mārupes iela 14, Rīga.
  Talku rīkos 11.maijā. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

KURZEME

 • Ģipkas baptistu draudze, “Straumes”, Ģipka, Rojas pagasts.
  Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

LATGALE

 • Rēzeknes sv.Trīsvienības ev.lut. draudze, Raiņa iela 4, Rēzekne.
  Plānots sakopt draudzes parku. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

SĒLIJA

 • Asares ev.lut. draudze, Betānija, Asares pagasts, Aknīstes novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 9.00, plānots turpināt iesāktos sakopšanas darbus.
 • Ērberģes ev.lut. draudze, Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  Talku rīkos 4.maijā, plkst. 12.00. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

VIDZEME

 • Apes Svētā Mateja ev.lut. draudze, Pasta iela 11, Ape, Apes novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Vēlas sakopt Baznīcas dārzu, kā arī Draudzes nama
  apkārtni! Aicināts ikviens, kuru uzrunā šis uzaicinājums!
 • Burtnieku ev.lut.draudze, "Mācītājmuiža", Burtnieku pagasts, Burtnieku novads. Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Līdzi jāņem grābekļi, cirvi, cimdi un labs garastāvoklis. Grābsim lapas, krāmēsim un skaldīsim malku.
  Būtu labi, ja iepriekš pieteiktos, lai zinātu, cik talciniekiem vārīt zupu, tālr.26479451.
  Būsim ļoti pateicīgi par palīdzīgām rokām.
 • Krimuldas ev.lut. draudze, “Mācītājmāja”, Krimuldas novads.
  Talka notiks baznīcas apkārtnē, sākot plkst.11.00.
 • Gulbenes ev.lut.draudze, Brīvības 15, Gulbene.
  Talkas dienu iesāks ar svētbrīdi plkst. 9.30. Sākot no plkst.10.00 sievas ar bērniem vāks lāpas, bet vīri talkos Mācītājmuižas apkārtnē. Talkas zupa pie baznīcas. Līdzi jāņem darba rīki un darba aizsardzības līdzekļi. Vairāk informācijas pa tālruni +371 29135123.

ZEMGALE

 • Salgales ev.lut. draudze, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.
 • Vircavas ev.lut. draudze, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

Informāciju sagatavoja:


Arta Barupe – Indrikova un Jurģis Klotiņš
Kultūras notikuma „Baznīcu nakts” kuratori
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com