Baznīcu Nakts

Baznīcu Nakts

Gaisma ir nākusi pasaulē

2019. gada 7. jūnijā

SEKO MUMS 

PIETEIKTIES

Kas ir Baznīcu nakts?


.

.

Baznīcu Nakts

2019. gada 7. jūnijā

SEKO MUMS 

NOTIKUMA JAUNUMI

Ir notikumi, kas atklāj vairāk
un kuros gribas atgriezties

Aicinām turpināt iniciatīvu #GaismaLatvijai

#GaismaLatvijai ir aicinājums ikvienai Latvijas kristīgajai draudzei no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes dienai savā dievnamā sarīkot muzikālu lūgšanu vakaru ar aizlūgumiem par Latviju, tās ļaudīm, savu apkārtni un novadu.

Baznīcu nakts 2019. gadā notiks 7. jūnijā

Ielūdzam ikvienu uz kopīgu Baznīcu nakts atklāšanas pasākumu ar kristīgo konfesiju vadītāju un pārstāvju piedalīšanos

Svinīgā atklāšana Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā

Ielūdzam ikvienu uz kopīgu Baznīcu nakts atklāšanas pasākumu ar kristīgo konfesiju vadītāju un pārstāvju piedalīšanos

Baznīcu naktī varēs iepazīt vairāk nekā 170 dievnamus visā Latvijā

1.jūnijā jau piekto gadu dievnami visā Latvijā vienosies kultūras notikumā Baznīcu nakts. Īsi pēc 21.00 kopīgi dziedāsim Latvijas valsts himnu - lūgšanu.

Aicinām turpināt iniciatīvu #GaismaLatvijai

#GaismaLatvijai ir aicinājums ikvienai Latvijas kristīgajai draudzei no Adventa laika sākuma līdz Zvaigznes dienai savā dievnamā sarīkot muzikālu lūgšanu vakaru ar aizlūgumiem par Latviju, tās ļaudīm, savu apkārtni un novadu.

Baznīcu nakts 2019. gadā notiks 7. jūnijā

Ielūdzam ikvienu uz kopīgu Baznīcu nakts atklāšanas pasākumu ar kristīgo konfesiju vadītāju un pārstāvju piedalīšanos

GAISMA LATVIJAI

Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums

(L.Vāczemnieks)

MŪZIĶI UN MĀKSLINIEKI 2018

Nozīme ir nevis tam, kas tev
pieder, bet tam, ko tu sniedz

Grupa My Radiant You

Grupa My Radiant You

Jelgavas baptistu draudzes dievnams
Jānis Kurševs /tenors/

Jānis Kurševs /tenors/

Rīgas ev. lut Misiones baznīca
Aigars Reinis /ērģeles/

Aigars Reinis /ērģeles/

Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes baznīca
Kaspars Zemītis /ģitāra/

Kaspars Zemītis /ģitāra/

Rīgas Āgenskalna baptistu baznīca Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca
Valsts akadēmiskais koris "Latvija"

Valsts akadēmiskais koris "Latvija"

Ikšķiles ev.lut. baznīca
Evita Zālīte /dziedātāja/  Ilze Grunte /ģitāra/

Evita Zālīte /dziedātāja/ Ilze Grunte /ģitāra/

Rīgas ev. lut Misiones baznīca
Laura Grecka /mecosoprāns/ Diāna Jaunzeme - Portnaja /ērģeles/

Laura Grecka /mecosoprāns/ Diāna Jaunzeme - Portnaja /ērģeles/

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca
Rīgas Gospeļkoris

Rīgas Gospeļkoris

Saulkrastu Pēterupes baznīca
Grupa My Radiant You

Grupa My Radiant You

Jelgavas baptistu draudzes dievnams
Jānis Kurševs /tenors/

Jānis Kurševs /tenors/

Rīgas ev. lut Misiones baznīca
Valsts akadēmiskais koris "Latvija"

Valsts akadēmiskais koris "Latvija"

Ikšķiles ev.lut. baznīca
Kaspars Zemītis /ģitāra/

Kaspars Zemītis /ģitāra/

Rīgas Āgenskalna baptistu baznīca

SVEICIENU VIDEO

Patiesajā sveču gaismā atklāj to
gaismu, kas spīd tavā dvēselē

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Labie darbi ir posmi,
kas veido mīlestības ķēdi

KOMANDAS KODOLS

Mazi cinīši, kopā sanākot, 
izveido stipru klinti


Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Brīvprātīgi, veltot savu laiku un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido 13 cilvēki. Taču pasākumu kopumā – vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā. Esam pateicīgi Dieva dotajiem talantiem par iespēju realizēt šo vērienīgo kultūras notikumu jau kopš 2014.gada.


 

KOMANDAS KODOLS

Mazi cinīši, kopā sanākot, 
izveido stipru klinti