Rīgā, 2022. gada 18. februārī

Šogad „Baznīcu nakts” un „Atvērto baznīcu diena” notiks 28. maijā

Baznīcu nakts 2022, Baldones baznīca

Baldones baznīca. Foto Ivo Odītis

Kristīgais kultūras notikums “Baznīcu nakts” šogad norisināsies sestdienā, 28. maijā. Iecerēts, ka jau otro gadu „Baznīcu nakts” notikumam pievienosies “Atvērto baznīcu diena” un ikviena draudze turēs savu dievnamu atvērtu viesiem no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā notikuma kartē sāksies pēc Pelnu dienas. 

“Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem bērnu bērniem.” (5Moz 4:9) – šie vārdi no Bībeles ir izvēlēti kā  „Baznīcu nakts” lozungs un tēma. Tas aicina pārdomāt ticības un ar to saistītā vērtību mantojuma uzticēšanu no paaudzes paaudzē, par ģimenes saitēm un draudzes kopības nozīmi.

Ņemot vērā Latvijas valdības pieņemto konceptuālo lēmumu, ka no 1. aprīļa varētu atcelt visus kovid pandēmijas ierobežošanas noteikumus, rīkotāji cer, ka  notikums „Baznīcu nakts” un „Atvērto baznīcu diena” šogad atkal varēs norisināties bez būtiskiem ierobežojumiem.

Līdzās iespējai draudzēm plānot „Baznīcu nakts” vakara programmu, aicinām baznīcas visos novados atsaukties dalībai arī iniciatīvā „Atvērto baznīcu diena”. Dievnama atvērtība ir viens no misijas veidiem. Tam līdzās Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla – dievnama sakrālā telpa visā veselumā – ir vērtība, kurai jādod iespēja runāt un uzrunāt mūsdienu cilvēku. Turklāt tam ir liela simboliska un valstiska nozīme, ka vismaz reizi gadā vairums dievnamu vienā dienā, vienā laikā ir atvērti Latvijas ļaudīm un mūsu valsts viesiem, kuri vēlas sastapties ar Latvijas dievnamu sakrālā mantojuma skaistumu.

Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, aicinām draudzes savu iespēju robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā – šogad no pulksten 10.00. „Baznīcu nakts” rīkotāji apzinās, ka daudzviet var būt grūti nodrošināt dievnama atvērtību visu dienu, tādēļ baznīcu dežūrās rosina iesaistīt ne tikai draudzes cilvēkus, bet arī ļaudis no vietējās apkārtnes vai draudzes draugu loka.

 

Kā notiks baznīcas dalības pieteikšana?

Precīza informācija par pieteikšanos dalībai „Baznīcu naktī” un „Atvērto baznīcu dienai” tiks publicēta mājas lapā www.baznicunakts.lv un nosūtīta draudzēm pēc Pelnu dienas, tas ir, marta sākumā. Taču šobrīd, plānojot pasākumu, lūdzam ņemt vērā:

  • “Baznīcu nakts” notiks no 18.00 – 24.00.
  • Lūdzam nodrošināt dievnamu atvērtību viesiem jau no pulksten 10.00.
  • Aicinām zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu tradīcijai – 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam.
  • Organizatoru komanda apņemas izveidot vienotu „Baznīcu nakts 2022” pasākuma notikumu karti vietnē baznicunakts.lv, lai publicētu informāciju par atvērtajām baznīcām un tiem dievnamiem, kuros paredzēta „Baznīcu nakts” programma.
  • Lai sekmīgāk īstenotu kopējo pasākuma pārvaldību, rīkotāju komandai aicinām pievienoties:
  • mājas lapas redaktoru/-i;
  • vizuālo un informatīvo materiālu maketētāju;
  • komunikācijas un sadarbības ar medijiem speciālistu.

 

Baznīcu nakts rīkotāju komanda pateicas ikvienai draudzei un brīvprātīgajiem par situācijas izpratni un vēlēšanos piedalīties. Novēlam mums visiem ar Dieva palīgu radīt arī šogad šo skaisto notikumu.

Papildus informācijai lūdzam rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.com vai zvanīt pa tālruni 29182954.

 

Informāciju sagatavoja: Jurģis Klotiņš „Baznīcu nakts” rīkotāju komandas pārstāvis