Dzīvība

Maija pašās beigās, kad saules un zaļojošas dabas tuvums jau liecina par vasaras klātbūtni, bet skolēni un atpūtnieki vēl nav devušies savos godam nopelnītajos brīvlaikos un atvaļinājumos, norisinājās nu jau desmitais Baznīcu nakts un trešais Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikums, kura ietvaros daudzi Latvijas dievnami atvēra savas durvis gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas Kunga namā ienāk pirmo reizi, lai iepriecētu ikkatru no viņiem ar muzikāliem priekšnesumiem un slavēšanu, ekskursijām un izstādēm, diskusijām un sadraudzību pie tējas krūzes baznīcas dārzos.

Kopumā notikuma norisē piedalījās 201 baznīca un lūgšanu nams no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, bet vislielāko atsaucību izrādīja Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (127) un Romas Katoļu baznīcai (43) piederīgās draudzes. Īpaši aktīvs Baznīcu naktī bija Vidzemes novads ar 65 dievnamiem.

Dažādos skaistos pasākumus draudzes organizēja, lai parādītu ikvienam interesentam, ka Baznīca ir dzīva, jo tās akmeņi ir dzīvi, – ka Tajā kūsā dzīvība. Saskaroties ar izaicinājumiem mūsu pašu zemē, un apzinoties situāciju pie mūsu netālajiem kaimiņiem, pārdomas par dzīvību tika noliktas visā šī gada Baznīcu nakts notikuma centrā, kas sevi atklāja tematiskās sarunās, mākslas darbos un lūgšanās.

Esam pārliecināti, ka katrs no mums tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot pašiem sevī izsvērt tās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodienā un mūsu tālākajā dzīvē.

 

Pateicības

Liels, liels paldies visiem garīdzniekiem, draudžu vadītājiem, komunikāciju speciālistiem baznīcās un citiem kalpotājiem draudzēs par pašaizliedzīgo darbu pasākumu programmu izveidošanā un realizēšanā.

Īpaša pateicība mācītājam Jurim Moricam un LELB Baldones draudzei par paveikto Baznīcu nakts 2023 skaistajā atklāšanas pasākumā. Pateicība kristīgo konfesiju vadītājiem un pārstāvjiem par savām pārdomām šajā pasākumā un izjustajām, Svētā Gara vadītajām lūgšanām.

Paldies visiem māksliniekiem – gan skatuves leģendām, gan profesionāliem koriem un individuāliem mūziķiem, gan skolēnu un jauniešu ansambļiem, gan sirdi sildošiem slavētājiem. Dekorētājiem, tēlniekiem, rakstniekiem un stāstniekiem. Pateicība arī tiem, kurus ir aizmirsies šeit pieminēt.

Pateicība pašvaldību pārstāvjiem un valsts darbiniekiem par atbalstu. Pateicība tūrisma un informācijas centriem par enerģisku darbību notikuma popularizēšanā. Liela pateicība medijiem par iespēju pastāstīt sabiedrībai par Baznīcu nakti.

Paldies visiem notikuma apmeklētājiem, ka bijāt šajā dienā kopā ar mums. Mēs visi to gatavojām tieši priekš ikkatra viena no jums.

Pateicība visam Baznīcu nakts 2023 organizatoru komandas kodolam. Paldies arī mūsu draugiem un ģimenēm par atbalstu.

Lielākā pateicība ir mūsu Kungam, jo bez Viņa Svētā Gara līdzdarbības nekas no šī pasākuma nebūtu iespējams. Soli Deo gloria!

 

Uz tikšanos Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikumā nākamgad!