Rīga, 2019.gada 25. aprīlī

FOTO: Višķu Romas katoļu baznīca autors Jurģis Klotiņš

Lielā talka Latvijas baznīcās

Sestdien 27. aprīlī Latvijā notiks ikgadējā Lielā talka. Talkot varēs arī Latvijas baznīcās ! Baznīcu nakts notikuma komanda aptaujāja draudzes par talku norises laikiem. Baznīcu nakts komanda aicina iepazīties ar informāciju par tām draudzēm, kuras atbildēja par talkas norisi tieši 27. aprīlī vai maija sākumā. Gaidīts talkot ir ikviens labas gribas cilvēks. Lūdzam, ja vien tas ir iespējams, iepriekš sazināties ar izvēlētās baznīcas draudzi un pieteikties, ka būsiet palīgos!


RĪGA UN RĪGAS APKĀRTNE

 • Rīgas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze, Sarkandaugavas iela 1, Rīga.
  Talkas dienu iesāks plkst.10:00 ar kopīgu lūgšanu. Baznīcas dārzs ir ievērojams, darāmā tajā ir daudz. Plānots apzāģēt sakuplojušās liepas, turpināt grābt pērnās lapas.
 • Ķemeru ev.lut.baznīca, Andreja Upīša iela 18, Jūrmala.
  Baznīcas un tās apkārtnes uzkopšanu ir paredzēts sākt plkst.10.00
 • Katlakalna ev.lut. draudze, "Ticības" Ķekavas novads.
  Apkārtnes sakopšanas talka sākot no plkst. 10.00. Ar prieku gaidīsim talciniekus.
 • Āgenskalna baptistu draudze, Mārupes iela 14, Rīga.
  Talku rīkos 11.maijā. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

KURZEME

 • Ģipkas baptistu draudze, “Straumes”, Ģipka, Rojas pagasts.
  Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

LATGALE

 • Rēzeknes sv.Trīsvienības ev.lut. draudze, Raiņa iela 4, Rēzekne.
  Plānots sakopt draudzes parku. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

SĒLIJA

 • Asares ev.lut. draudze, Betānija, Asares pagasts, Aknīstes novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 9.00, plānots turpināt iesāktos sakopšanas darbus.
 • Ērberģes ev.lut. draudze, Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  Talku rīkos 4.maijā, plkst. 12.00. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

VIDZEME

 • Apes Svētā Mateja ev.lut. draudze, Pasta iela 11, Ape, Apes novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Vēlas sakopt Baznīcas dārzu, kā arī Draudzes nama
  apkārtni! Aicināts ikviens, kuru uzrunā šis uzaicinājums!
 • Burtnieku ev.lut.draudze, "Mācītājmuiža", Burtnieku pagasts, Burtnieku novads. Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Līdzi jāņem grābekļi, cirvi, cimdi un labs garastāvoklis. Grābsim lapas, krāmēsim un skaldīsim malku.
  Būtu labi, ja iepriekš pieteiktos, lai zinātu, cik talciniekiem vārīt zupu, tālr.26479451.
  Būsim ļoti pateicīgi par palīdzīgām rokām.
 • Krimuldas ev.lut. draudze, “Mācītājmāja”, Krimuldas novads.
  Talka notiks baznīcas apkārtnē, sākot plkst.11.00.
 • Gulbenes ev.lut.draudze, Brīvības 15, Gulbene.
  Talkas dienu iesāks ar svētbrīdi plkst. 9.30. Sākot no plkst.10.00 sievas ar bērniem vāks lāpas, bet vīri talkos Mācītājmuižas apkārtnē. Talkas zupa pie baznīcas. Līdzi jāņem darba rīki un darba aizsardzības līdzekļi. Vairāk informācijas pa tālruni +371 29135123.

ZEMGALE

 • Salgales ev.lut. draudze, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.
 • Vircavas ev.lut. draudze, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads.
  Talkas dienu iesāks plkst. 10.00. Vairāk informācijas, sazinoties ar draudzi.

Informāciju sagatavoja:


Arta Barupe – Indrikova un Jurģis Klotiņš
Kultūras notikuma „Baznīcu nakts” kuratori
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Rīga, 2019.gada 16. aprīlī

FOTO: 

Turpinās pieteikšanās Baznīcu naktij


Baznīcu naktij 7. jūnijā līdz 16. aprīlim dalību ir pieteikušas vairāk nekā 110 draudzes. Baznīcu nakts rīkotāji gaidīs draudžu pieteikumus arī turpmākajās nedēļās un aicina rast iespēju piedalīties šajā misijas veidā, piesakot dalību www.baznicunakts.lv.

Baznīcu nakts radošā komanda ir no sirds pateicīga garīdzniekiem – priesteriem un mācītājiem – un draudžu brīvprātīgajiem, kuru kalpojums ir radījis Baznīcu nakts notikumu iepriekšējos gados! Lai dāvātu savu klātbūtni, Baznīcu nakts misijā draudzei nevajag daudz. Pietiek ar labo gribu pieteikties un atvērt durvis gaišā pirms Vasarsvētku vakarā, lūgt Svētā Gara vadību, viesmīlībā sagaidīt viesus un būt kopīgā lūgšanā.

Šogad Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība. Draudzība nozīmē ar otru dalīties tajā, kas Tev ir vērtīgs. Tēma aicina pārdomāt, kāda ir draudzība, kas atklāj Dieva skaistumu, cik svarīgi ir kopt viesmīlību un patiesi paust katram cilvēkam vēsti: “Tu esi gaidīts.”  Taču līdzās tam noteikti ir paturama saikne ar Latvijas simtgades norisēm. 2019. gads ir veltīts Latvijas brīvības cīņu piemiņai. Latvijas draudzes, gatavodamās Baznīcu naktij, var apzināt cilvēkus, kuri cīņā par Latvijas neatkarību gan pirms 100 gadiem, gan vēlākos laikos piepildīja Jēzus sacīto: Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem” (Jāņa 15:13).

Gaisma ir nākusi pasaulē – vārdi no Jāņa evanģēlija ir Baznīcu nakts misijas moto. Baznīcu nakts notikums aicina šo Gaismu satikt – Dieva skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos un katram savā dvēselē. Baznīcu nakts ir kultūras notikums ar kristīgi garīgu identitāti, kura misija ir sekmēt Latvijas tautas kulturālo un garīgo izaugsmi, iepazīstināt cilvēkus ar kultūras un garīgajām vērtībām Latvijas kristīgo draudžu un baznīcu mantojumā.

Ar draudzēm, kuras jau pieteikušas dalību, aicinām iepazīties notikuma interaktīvajā kartē, kas publicēta pasākuma mājas lapā. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā visvairāk pieteikumu pagaidām saņemts no Vidzemes un Kurzemes. Pieteikuma anketa pieejama sadaļā ‘’Draudzēm’’

Aktuālā informācija tiks publicēta projekta sociālo tīklu kontos un mājas lapā: