Rīgā, 2021. gada 28. maijā

 

 „Baznīcu nakts 2021” arī tiešsaistes programmās

Sestdien, 29. maijā kristīgās kultūras notikumā „Baznīcu nakts 2021” dalību apstiprinājušas 110 baznīcas visā Latvijā. Ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus, draudzes realizē saturu arī tiešsaistes kanālos – Facebook un Youtube vietnēs. Tiešsaistē no pulksten 17.00 programma arī Baznīcu nakts Facebook kontā. Visa vakara garumā – arī no baznīcām visā Latvijā.

Ja Jums nav iespēja apceļot baznīcas klātienē, acinām skatīties notkumu tiešsaistē. Kā viena no iespējām ir @BaznīcNakts Facebook ar pasākumu tiešraidēm no pulksten 17.00. Lai skatītos to savā viedierīcē vai datorā, atveriet saiti https://www.facebook.com/baznicunakts

 

IESKATS

17.00 – 17.30 Ciemos Siguldas Romas katoļu baznīcā

ATKLĀŠANA

18.00 – 19.00 Vienots starpkonfesionāls dievkalpojums no Ogres Svētās Trīsvienības baptistu baznīcas

KONCERTS

19.00 – 20.00 Grupa “Dabasu durovys” (Daugavpils) muzicē Baldones evaņģēliski lutersikajā baznīcā

DISKUSIJA

20.00 – 21.00 Diskusija „Baznīcas fokuss – forma vai saturs?”

Moderators mācītājs Dainis Pandars. Piedalās kristīgo konfesiju pārstāvji.

VIENOTA LŪGŠANA

21.00 Kopīga Tēvreizes lūgšana visā Latvijā

VIRTUĀLA PASTAIGA UN MŪZIKA

21.02 – 22.00 Biržu Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanās stāsts, ģitāra un dzeja

 

Baznīcu programmas tiešsaistē no visas Latvijas

Zināms, ka tiešsaistesprogrammas Facebook vidē plāno:

 • Baldones evaņģēliski luteriskā baznīca (@BaldonesBaznica),
 • Rūjienas Sv. Bērtuļa ev.lut. draudze (@RujienasBertuladraudze)
 • Palsmanes ev. lut. baznīca (@palsmanesbaznica),
 • Carnikavas ev. lut. baznīca (@CarnikavasBaznica)
 • Baltezera ev. lut. baznīca (@BaltezeraBaznica)
 • Ogres Sv. Trīsvienības baptistu baznīca (@ogrestrisvienibasbaznica),
 • Skaistkalnes Sv. J. Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca (@skaistkalnesbaznica),
 • Siguldas Romas katoļu baznīca (@siguldasdraudze),
 • Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīca (@gertrudesdraudze),
 • Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle (@luterakatedrale),
 • Biržu Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca (@birzubaznica),
 • Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. baznīca (@AugsamcelsanasDraudze)

 

Youtube vidē: Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle (@Jekaba Katedrale).

 

Apmeklētājus aicinām izmantot tēmturi #BaznīcuNakts2021 vai atzīmēt @BaznicuNakts savos sociālo tīklu ierakstos.

Izveidotajā Facebook notikuma sadaļā „Diskusija” apkopoti ieraksti par draudžu programmām: https://ej.uz/BN2021_programmaFB

Aktuālā informācija no pasākuma tiek publicēta Baznīcu nakts mājaslapā www.baznicunakts.lv un sociālajos tīklos Facebook (@baznicunakts), Twitter (@BaznicuNakts) un Instagram (@baznicunakts).

 

Baznīcu nakts rīkotāju komanda

 

Kontakti:

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

 

Rīgā, 2021. gada 25. maijā

(precizēts 28.05.2021. plkst.10:00)

Šogad „Baznīcu nakts 2021” atvērta individuāliem apmeklējumiem dienas garumā un ar programmām tiešs.aistē

Sestdien, 29. maijā kristīgās kultūras notikumā „Baznīcu nakts 2021” dalību apstiprinājušas 110 baznīcas visā Latvijā. Ievērojot valstī noteikto kārtību un epidemioloģiskos norādījumus, baznīcas būs atvērtas individuāliem apmeklējumiem jau no pulksten 12.00 dienā. Koncertus un citus pasākumus Baznīcu nakts kultūras programmā šogad varēs skatīties un klausīties arī tiešraidēs draudžu sociālo tīklu platformās. Baznīcu nakts svinīgā atklāšana – starpkonfesionāls dievkalpojums – notiks plkst. 18.00 Ogres Svētās Trīsvienības baptistu baznīcā un tiks translēts arī Baznīcu nakts Facebook kontā.

Baznīcu nakts rīkotāji šogad aicināja Latvijas draudzes dievnamus atvērt jau pirms Baznīcu nakts laika – no pulksten 12.00. Individuāli baznīcu apmeklējumi šajā laikā ir iespējami. Tā būs iespēja cilvēkiem iepazīt Latvijas sakrālo mantojumu dažādās Latvijas pilsētās un pagastos vairāku stundu garumā un atbilstoši noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. Visvairāk atvērto dievnamu būs Vidzemē – 38 baznīcas, Rīgā un pierīgā – 27,  Zemgalē – 14, Kurzemē – 13,  Latgalē – 11, Sēlijā – 7 (informācija apkopota uz 27.05.2021.)

Katra pieteiktā baznīca ir atzīmēta „Baznīcu nakts 2021” vienotajā kartē, kas publicēta www.baznicunakts.lv. Kartē var redzēt  baznīcas atrašanās vietu, un, noklikšķinot uz punkta kartē, iepazīties ar aprakstu un uzzināt, kādas iespējas pieejamas konkrētajā baznīcā.

Baznīcu programmas tiešsaistē

Zināms, ka tiešsaistes programmas Facebook vidē plāno:

 • Baldones evaņģēliski luteriskā baznīca (@BaldonesBaznica),
 • Rūjienas Sv. Bērtuļa ev.lut. draudze (@RujienasBertuladraudze)
 • Palsmanes ev. lut. baznīca (@palsmanesbaznica),
 • Carnikavas ev. lut. baznīca (@CarnikavasBaznica)
 • Baltezera ev. lut. baznīca (@BaltezeraBaznica)
 • Ogres Sv. Trīsvienības baptistu baznīca (@ogrestrisvienibasbaznica),
 • Skaistkalnes Sv. J. Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca (@skaistkalnesbaznica),
 • Siguldas Romas katoļu baznīca (@siguldasdraudze),
 • Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīca (@gertrudesdraudze),
 • Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle (@luterakatedrale),
 • Biržu Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca (@birzubaznica),
 • Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. baznīca (@AugsamcelsanasDraudze)

Youtube vidē: Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle (@Jekaba Katedrale).

 

Šogad par notikuma vienojošo tēmu izraudzīti vārdi no Bībeles – “Es būšu ar tevi” (Jozuas grāmata 3:7).

Vienoti visā Latvijā

Ņemot vērā pagarināto pasākuma laiku, baznīcu zvanu kopīga zvanīšana notiks pulksten 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst senajai baznīcas stundu lūgšanu tradīcijai – pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam. Tāpat kā citus gadus, pulksten 21.00 notiks vienošanās kopīgai Tēvreizes lūgšanai.

Apmeklētājus aicinām izmantot tēmturi #BaznīcuNakts2021 vai atzīmēt @BaznicuNakts savos sociālo tīklu ierakstos.

Izveidotajā Facebook notikuma sadaļā „Diskusija” apkopoti ieraksti par draudžu programmām: https://ej.uz/BN2021_programmaFB

Aktuālā informācija no pasākuma tiek publicēta Baznīcu nakts mājas lapā www.baznicunakts.lv un sociālajos tīklos Facebook (@baznicunakts), Twitter (@BaznicuNakts) un Instagram (@baznicunakts).

 Baznīcu nakts rīkotāju komanda

Kontakti:

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Baiba Špēra-Špora, tālr. 26744556

Rīgā, 2021. gada 22. maijā

Praktiska informācija „Baznīcu nakts 2021” organizēšanā

Lai realizētu pasākumu pastāvošo ierobežojumu apstākļos, lūdzam draudzes un to atbildīgās personas iepazīties un ievērot zemāk rakstīto informāciju.

 • Ja nav iespējams nodrošināt, ka baznīca ir atvērta laikā no 12.00 līdz 22.00, lūdzam pie baznīcas durvīm izvietot informāciju ar tālruņa numuru, kur vērsties interesentiem baznīcas apskatei.
 • Aicinām uzrunāt reģionālos medijus un informēt par iespēju individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros apmeklēt baznīcu laikā no 12.00 līdz 22.00 un skatīties pasākumu tiešraides sociālo tīklu kontā
 • 18.00-19.00 norisināsies un Baznīcu nakts Facebook kontā @BaznicuNakts tiks translēts starpkonfesionāls atklāšanas dievkalpojums no Ogres Sv. Trīsvienības baptistu draudzes. Dalieties ar šo informāciju arī savas draudzes sociālo tīklu kontā.
 • Sociālajos tīklu ierakstos izmantojiet atsauci uz @BaznicuNakts un tēmturi #BaznīcuNakts2021 #BaznīcuNakts, lai vieglāk reaģēt uz ievietoto saturu un dalīties ar to.

Baznīcu nakts norisē ir jāievēro joprojām spēkā esošie veselības aizsardzības noteikumi.

Dievkalpojumi, citas reliģiskās darbības (pie tām pieder arī kopīgas lūgšanas un svētbrīži) drīkst notikt, ievērojot tālāk norādīto:

 • Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu ļauts uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00.
 • Gan reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem, gan arī garīgajam un kalpojošajam personālam, pildot savus pienākumus, jālieto mutes un deguna aizsegi.
 • Vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas.
 • Pie ieejas apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
 • Reliģiskās darbības veikšanas vietas nedrīkst strādāt no plkst. 22.00 līdz 6.00.
 • Koru dziedāšana reliģiskās darbības veikšanas vietā ir aizliegta.

Informācijas avoti:

Covid 19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Latvijā spēka esošie COVID 19 izplatības ierobežošanas pasākumi

Publiski pasākumi joprojām nedrīkst notikt

 • Baznīcu nakts ietvaros klātienē var notikt tikai tas un tādā fomā, kā to atļauj noteikumi.
 • Individuāliem apmeklējumiem atvērta baznīca nav publisks pasākums.
 • Dievkalpojuma, svētbrīža, kopīgas lūgšanas norise Baznīcu nakts ietvaros ir atļauta, ievērojot noteiktās drošības normas.
 • Sadraudzības un jebkāda cita veida aktivitātes, kas var tikt interpretētas kā publisks pasākums, nedrīkst notikt.

Lūdzu, publiski izplatītā informācijā sociālajos tīklos, internetā un citur – pasākuma norisi  norādīt atbilstoši šiem noteikumiem! Tādējādi nedrīkst norādīt, ka notiks sadraudzība vai cita veida pasākums, kas nav reliģiska darbība. Ja plānots koncerts, tad jānorāda, ka tas būs skatāms tikai video translācijā.

Baznīcu nakts organizatoru komanda nenes atbildību par draudzēs realizētajām aktivitātēm.

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai Baznīcu nakts mājas lapā www.baznicunakts.lv un/vai sociālo tīklu kontā Facebook/BaznicuNakts.  Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums baznicu.nakts@gmail.com