Rīga, 2021. gada 12.martā

Šogad Baznīcu nakts iecerēta 29. maijā

“Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.” Apustuļa Pāvila rakstītie vārdi 1. vēstulē Korintiešiem aicina ar ticību un cerību raudzīties pāri pandēmijas laikam un paturēt mīlestību uz Latvijai nozīmīgām baznīcas kalpošanām.

Pavasara ārkārtējā situācija parādīja to, ka vīruss var tikt savaldīts. Kopā ar Jēzu Kristu nākotne ir drošās rokās. Nenoteiktības laikos plānot pasākumus uz priekšu ir garīgi nozīmīgs solis, kas vingrina ticību un cerību. Ja ar Dieva palīgu izdosies ierobežot kovid vīrusa izplatību zemā līmenī, tad 2021. gadā Baznīcu nakts varēs notikt klātienē. To skaidrāk varēs prognozēt laikā no Lieldienām līdz maija sākumam.

Šobrīd Baznīcu nakts komanda aicina draudzes 2021. gada plānos rezervēt sestdienu, 29. maiju, Baznīcu Nakts norisei.

Marta otrajā pusē nāksim klajā ar vairākiem Baznīcu nakts norises variantiem. Katrs no tiem būs piemērots kādai no epidemioloģiskās situācijas pakāpēm un noteikto piesardzības pasākumu ierobežojumiem. Ja iepriekš būsim apzinājuši norises variantus, būsim sagatavotāki raiti reaģēt uz iespējamām izmaiņām. Piemēram, ja situācija maijā ir uzlabojusies tiktāl, ka ir atļauta pasākumu norise klātienē, tad no iepriekš plānotās norises tiešraidē pāriet uz norisi klātienē, vai arī otrādi. Katrā ziņā katra draudze varēs izvēlēties pēc savas izvēles sev piemērotāko norises variantu, ņemot vērā aktuālo situāciju valstī.

Ja Latvijā stāvoklis pasākumu norisei būs līdzvērtīgs tam, kāds tas bija 2020. gada vasaras mēnešos, tad 29. maijā varēs notikt arī 2020. gadā sākotnēji plānotā akcija – aicinājums apceļot Latvijas baznīcas. Tā Baznīcu nakts norises dienā aicinātu draudzes dievnamus turēt atvērtus jau no pulksten 12.00, lai Latvijas ļaudis varētu tuvāk iepazīt mūsu zemes sakrālo mantojumu. Latvijā ir jau notikusi akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”. Bet arī mūsu sakrālās arhitektūras mantojuma pērles ir pelnījušas tādu ievērību! Turklāt šogad šī akcija ļautu nodrošināt to, ka cilvēku apmeklējumu plūsma dievnamos ir retināta un sadalās visas dienas laikā un nekoncentrējas vakara stundās.

Bet kā nosaukt šo Latvijas baznīcu apceļošanas akciju? Te Baznīcu nakts komanda aicina ikvienu nākt palīgā ar idejām nosaukumam, un savas idejas par nosaukumu un domas par akcijas norisi lūdzam sūtīt uz e-pastu: baznicu.nakts@gmail.com.

Baznīcu nakts ir aizsākusies un notiek, pateicoties cilvēku brīvprātīgam darbam un atbalstam. Liela pateicība katram, kurš ir veltījis savu kalpošanas laiku. Brīvprātīgie notikuma “Baznīcu nakts” komandā būs gaidīti arī 2021. gadā, it īpaši sociālo mediju, komunikācijas un novadu koordinēšanas jomās.

 

Informāciju sagatavoja Jurģis Klotiņš, kultūras notikuma “Baznīcu nakts” komandas vadītājs