Šī gada 1. jūnijā, kad pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, norisinājās 11. Baznīcu nakts un 4. Atvērto baznīcas dienu notikumi. Notikumu ietvaros daudzi Latvijas dievnami atvēra savas durvis un sirdi gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas Kunga namā ienāca pirmo reizi.

Baznīcu programmās šogad vienojošā tēma bija „bērni”, kas izpaudās arī saturā – daudzu baznīcu programmās bija iekļauti bērnu mūzikas skolu audzēkņu, ansambļu priekšnesumi un solo uzstāšanās. Šogad īpaši tika padomāts par ģimenēm ar bērniem, programmās iekļaujot animācijas vai smilšu kino, izzinošas viktorīnas, orientēšanās, fotodetektīvu vai slēpņošanas spēles u.c. aktivitātes baznīcā un tās tuvā apkārtnē.
Kā jau ierasts, dievnamos norisinājās muzikāli priekšnesumi un slavēšana, ekskursijas un izstādes, diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīti mākslas darbi.

Kopumā notikuma norisē piedalījās 168 baznīcas un lūgšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, bet vislielāko atsaucību izrādīja Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (102) un Romas Katoļu baznīcai (42) piederīgās draudzes. Īpaši aktīvs Baznīcu naktī bija Vidzemes novads ar 53 notikumā iesaistītiem dievnamiem.
“Organizatoru komanda esam pārliecināti, ka katrs, kurš ienāca šai dienā vai vakarā baznīcā, tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot sevī izsvērt tās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodien un turpmāk,” vērtē projekta vadītāja Sintija Jozēna. “Ikvienas draudzes ieguldījums šī notikuma realizēšanā ir neatsverams ieguvums sabiedrībai kopumā, stiprinot mūs ticībā gadu no gada, un par to esam no sirds pateicīgi.”

Pateicība ikvienam par ieguldījumu!

Liels, liels paldies visiem garīdzniekiem, draudžu vadītājiem, draudžu vecākajiem un pasākuma atbildīgajiem baznīcās un citiem kalpotājiem draudzēs par pašaizliedzīgo darbu pasākumu programmu izveidošanā un realizēšanā.
Īpaša pateicība mācītājam Ivaram Jēkabsonam un LELB Ādažu draudzei par sirsnīgo Baznīcu nakts atklāšanas pasākuma rīkošanu Baltezera baznīcā, piedaloties kristīgo konfesiju vadītājiem un pārstāvjiem ar savām pārdomām un Svētā Gara vadītajām lūgšanām. Kā arī liels paldies Ādažu novada Mākslu skolas audzēkņiem par muzikāliem priekšnesumiem atklāšanas laikā.
Paldies visiem māksliniekiem – profesionāliem koriem un individuāliem mūziķiem, gan skolēnu un jauniešu ansambļiem un mūzikas skolu audzēkņiem, gan sirdi sildošiem slavētājiem. Dekorētājiem, tēlniekiem, rakstniekiem un stāstniekiem. Pateicība arī tiem, kurus ir aizmirsies šeit pieminēt.
Pateicība pašvaldību pārstāvjiem un darbiniekiem par atbalstu. Pateicība tūrisma un informācijas centriem par ieguldīto laiku notikuma popularizēšanā. Liela pateicība medijiem par iespēju pastāstīt sabiedrībai par Baznīcu nakti.

Paldies visiem notikuma apmeklētājiem, ka bijāt šajā dienā kopā ar mums. Mēs visi to gatavojām ikvienam no jums!

Pateicība visam Baznīcu nakts 2024 organizatoru komandas kodolam. Paldies arī mūsu draugiem un ģimenēm par atbalstu!

Lielākā pateicība ir mūsu Kungam, jo bez Viņa Svētā Gara līdzdarbības nekas no šī pasākuma nebūtu iespējams. Soli Deo gloria!

Uz tikšanos Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikumā 2025.gadā!
Sekojiet informācijai mājas lapā.

Foto no Baznīcu Nakts 2024 centrālā notikuma Baltezera baznīcā autore: Dārta Romanova

Baznīcu nakts ir kļuvusi par ikgadēju, gaidītu notikumu kristīgajā pasaulē, jau 11. gadu dalībai pulcējot baznīcas visā Latvijā, šoreiz – teju 180 dievnamus. Notikums aizvadīts pašā vasaras sākumā – siltajā vakarā dievnamu durvis bija atvērtas līdz pat 24.00, pulcējot simtiem cilvēku koncertos, ekskursijās, aktīvā baznīcas izpētē ar spēles elementiem, ko visvairāk novērtēja bērni un jaunieši. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīti mākslas darbi.

Baznīcu programmās šogad vienojošā tēma bija „bērni”, kas izpaudās arī saturā – daudzu baznīcu programmās bija iekļauti bērnu mūzikas skolu audzēkņu, ansambļu priekšnesumi un solo uzstāšanās.

Šī nedēļas nogale Latvijā bija kultūras pasākumiem bagāta. Baznīcu nakts rīkotāji vairs neveic apmeklētāju uzskaiti, kā to darīja agrāk, kad pārliecinājās, ka apmeklētāju skaits notikumā var sasniegt vismaz 30 tūkstošus. Organizatori lēš, ka ikgadējais notikums šogad baznīcās pulcēja no vairākiem desmitiem līdz vairākiem simtiem apmeklētāju katrā. To pamatā noteica dažādi faktori – gan baznīcas atrašanās vieta, gan programmas daudzveidība, gan paralēlā dažādu pilsētas svētku norise. Kā liecina ieraksti Baznīcu nakts Facebook – visi , kuri apmeklēja pasākumu ir guvuši sirdi sildošas sajūtas un garīgo piepildījumu – vai tā ir bijusi tikai baznīcas apskate vai koncerta apmeklējums vai vienkārši pabūšana dievnamā.

Pasākums ir brīvprātīga domubiedru grupas „Baznīcu nakts fonds” iniciatīva, tādēļ rīkotāji izsaka lielu pateicību ikvienai baznīcas draudzei par kalpošanu, ikvienam māksliniekam un iesaistītajam par dalību.

Informāciju sagatavoja:
Inese Knipše, Baznīcu nakts rīkotāju pārstāve

2024. gada 2.jūnijs

 

Fotogrāfijā: vokālais ansamblis “Cīrulītis”, Doles – Ķekavas draudzē.